Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Zerind

Venind dinspre Salonta, oraşul natal al poetului Arany János, pe măsură ce ne apropiem de satul nostru, din îndepărtare se zăresc turnurile albe ale bisericilor reformate ale localităţilor: Ant, Iermata Neagră şi Zerind.

Ajungând pe podul ce trece peste Crişul Negru, ne găsim în satul care a dat şi numele comunei, Zerind, de unde la 1 km distanţă se găseşte satul Iermata Neagră care din punct de vedere administrativ aparţine de comună.

Localitatea Zerind se întinde mai mult pe lângă Crişul Negru şi mai puţin pe lângă drumul naţional, la 25 km de Salonta, 12 km de Chişineu-Criş, 5 km de Halta CFR. Zerind. Deci putem spune, că cele două localităţi se găsesc aproximativ la jumătatea drumului între Arad şi Oradea.

poza

În biserica din Iermata Neagră există o frescă mare cu două tablouri datată din anul 1467. Această frescă (descrisă în documentele bisericii ca fiind distrusă) a fost decoperită recent, în anul 2000, cu ocazia renovării interioare a bisericii. Silinţa localnicilor este reprezentată şi prin tăbliţa de marmură de pe fântâna arteziană care a fost forată în anul 1903 în comuna Zerind. Pe tăbliţa fântânii găsim următoarea propoziţie inscripţionată: „Această fântână a fost construită de comuna Zerind în anul 1903 din donaţia grandioasă a d-nei Kolozs Janosne Vida Maria.”

Istoric

Prima amintire în scris despre Nagyzerind datează din secolul al XII – lea: 1169 – villa Zerind. Din aceste documente reiese că denumirea de Zerind şi-a păstrat în decursul timpului caracterul strămoşesc, neluând în considerare greşelile evitate la întocmirea recensământelor şi a diplomelor.

mai multe detalii...

Resurse locale

Comuna dispunde de: reţea de apă cu o lungime de 11 km; reţea de canalizare cu o lungime de 4 km; reţea de gaz cu o lungime de 17 km; străzi accesibile; telefonie digitală; Punct de Acces Public la Informaţie.

mai multe detalii...

Tradiţii

În comuna Zerind există tradiţii şi obiceiuri are s-au păstrat de-a lungul timpului.

mai multe detalii...

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza