Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Vicovu de Sus

Oraşul Vicovu de Sus este un orăşel situat în nordul României la graniţa cu Ucraina, un plai de dor unde oricine păşeşte nu doreşte ca să mai plece. Mărturie a pitorescului zonei geografice în care este situată comuna Vicovu de Sus este descrierea făcută de Mihail Sadoveanu: „Vicovu de Sus este aşezată pe valea Sucevei ce străbate dulcea Bucovină ..., acest rai, unic prin fertilitate, având locuitori statornici din cea mai adâncă preistorie”.

Vicovu de Sus este unul din cele 11 oraşe din judeţul Suceava. În partea de nord, oraşul este mărginit de frontiera de stat dintre România şi Ucraina, la sud de Obcina Mare, la sud-est de comuna Vicovu de Jos, la nord-est de comuna Bilca, în partea de vest oraşul este delimitat de comuna Straja şi în partea de sud-vest de râul Suceava, ce trasează linia administrativă dintre oraş şi comuna Putna.

Vicovu de Sus a fost declarat oraş în anul 2004.

poza

Orăşelul se mândreşte cu bogăţia naturii, cu diversele fabrici de încălţăminte şi de prelucrare a laptelui şi a lemnului.

Istoric

Primul document descoperit până astăzi care menţionează satul "Vicovul de Sus'' datează din 23 mai 1436, când voievozii Ilieş şi Ştefan dăruiesc boierului Stan Babici şi fraţilor săi domeniul satului cu tot venitul care îl are.

mai multe detalii...

Resurse locale

Vicovu de Sus a cunoscut un ritm de creştere economică în ultimul timp în care s-au dezvoltat numeroase IMM-uri având ca activitate de bază industria uşoară (producerea de încălţăminte) şi prelucrarea lemnului.

mai multe detalii...

Tradiţii

Vicovul este în ansamblul său un adevarat atelier de creaţie, un depozitar al artei populare tradiţionale, de o valoare estetică majoră. Vicovu de Sus oferă o diversitate de condiţii, care au dat naştere unei diversităţi de ocupaţii, toate generând şi înlesnind realizarea unei variate game de creaţii artistice în lemn, ţesături, piele, metal, etc.

mai multe detalii...

Iara21

Comuna Iara este situată în sud-vestul judeţului Cluj, la limita dintre Depresiunea Transilvaniei şi Munţii Apuseni. Depresiunea de contact Iara, situată în partea centrală şi nordică a comunei, este sculptată în sedimente dominant paleogene ale „golfului Iara-Băişoara” şi este conturată în amonte de defileul Surduc. Masivul Muntele Mare este prezent prin extremitatea estică a sa în zona Ocoliş, iar Munţii Trascău sunt prezenţi prin prelungirile din partea estică, sud-estică şi sudică a comunei.citeşte tot textul

poza