Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Tulgheş

Situată într-un cadru natural deosebit dat de amplasarea ei într-o zonă montană cu altitudinea medie de 650 m, cu peisaje impresionante, floră şi faună bogată şi variată, resurse naturale importante - izvoare de apă minerală şi apă plată, comuna Tulgheş constituie un punct de atracţie deosebită din punct de vedere turistic.

Aflată la extremitate nord-estică a judeţului Harghita, la poalele muntelui Ceahlău, comuna face practic legătura între Ardeal şi Moldova, fiind un punct strategic important de-a lungul istoriei. Bazinul hidrografic al Bistricioarei, pe teritoriul comunei Tulgheş, este format din pâraiele: Putna, cel mai important afluent care adună apele pâraielor de munte: Putna Întunecosa, Figheş, Şumuleu, Rezu Mare, Diacul de Jos, Diacul de Sus, Pârâul Marc, Bărăţelul şi Pîntecul, care izvorăşte de sub muntele Chichera (1.327 m), formând «hotarul A» dintre Munţii Higheşului şi cei ai Bicazului Superior, iar la est, Ceahlăul.

Localitatea are o suprafaţă totală de 24.447 din care 16.163 ha fond forestier, o populaţie de 3595 locuitori din care 30 % de etnie maghiară.

poza

Motive de mândrie pentru noi sunt cadru natural deosebit, resurse naturale importante, multiculturalitatea, păstrarea tradiţiilor şi valorilor comune precum şi oameni harnici şi ospitalieri.

Istoric

Documentele existente la diferite arhive atestă că localitatea Tulgheş a evoluat după secolul al XVII-lea şi în principal în secolul al XIX-lea când a avut loc o modificare a drumurilor transcarpatice locale. La sfîrşitul secolului al XVIII-lea Pasul Priska era poartă accesibilă pentru pedestraşi şi călăreţi. Oficiul vamal şi carantina erau pe mun

mai multe detalii...

Resurse locale

Cele mai importante resurse de care dispune localitatea sunt în primul rând cele naturale: lemnul, izvoarele de apă minerală şi apă plată, zăcămintele naturale - minereuri.

mai multe detalii...

Tradiţii

Ca un element important al păstrării identităţii, tradiţiile în acest loc reflectă de asemenea multiculturalitatea specifică zonei. Dintre cele mai importante am putea aminti: colindele, şezătorile, Sărbătoarea Paştelui - cu maslul din Joia Mare, întorsul oilor, târgurile tradiţionale de primăvară şi toamnă, zilele localităţii, întâlnirea fiilor s

mai multe detalii...

Iara21

Comuna Iara este situată în sud-vestul judeţului Cluj, la limita dintre Depresiunea Transilvaniei şi Munţii Apuseni. Depresiunea de contact Iara, situată în partea centrală şi nordică a comunei, este sculptată în sedimente dominant paleogene ale „golfului Iara-Băişoara” şi este conturată în amonte de defileul Surduc. Masivul Muntele Mare este prezent prin extremitatea estică a sa în zona Ocoliş, iar Munţii Trascău sunt prezenţi prin prelungirile din partea estică, sud-estică şi sudică a comunei.citeşte tot textul

poza