Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Traian

Comuna Traian sub forma actuală a luat fiinţă în 1968, ca urmare a noii legi administrative. Procesul de formare a comunei Traian ca unitate teritorială a avut loc în condiţiile de dezvoltare economică şi socială unde cadrul geografic, resursele naturale şi umane, evoluţia istorică şi nivelul atins de starea socială, îi conferă trăsături proprii. Comuna Traian este situată pe DN 2F la 13 km nord -est de municipiul Bacău, pe cursul inferior al pârâului Morii iar în partea de sud se află pădurea statului.

poza

Comunitatea Traian se mândreşte cu oameni harnici, gospodari şi plini de iniţiativă. Pe lângă acestea comuna beneficiază şi de şcoli renovate, drumuri asfaltate, reţea de alimentare cu apă, sistem de colectare a deşeurilor menajere şi mici întreprinderi care funcţionează pe raza comunei.

Istoric

Comuna Traian se compune din 5 sate: Bogdăneşti, Hertioana-Răzeşi, Hertioana de Jos, Traian şi Zăpodia. Unele au o vechime de câteva sute de ani, continuându-şi existenţa până astăzi, iar altele sunt mai noi având 100 de ani de existenţă sau mai puţin.Satul Traian a fost înfiinţat după Războiul de Independenţă, în anul 1879, dândui-se numele ce-

mai multe detalii...

Resurse locale

Printre resursele comunităţii noastre putem enumera: localizarea comunei Traian la o distanţă mică de municipiul Bacău, cu o accesibilitate foarte bună, terenuri agricole fertile, pădurea care mărgineşte localitatea Traian, un loc ce atrage în zilele de vară, multă lume iubitoare de natură şi nu, în ultimul rând peisajul deosebit şi neatins de mân

mai multe detalii...

Tradiţii

Principalele tradiţii păstrate în comună sunt cele legate de obiceiurile de iarnă: colindatul, uratul. Un alt obicei păstrat în această zonă se numeşte ”pom la căpriori”.

mai multe detalii...

Iara21

Comuna Iara este situată în sud-vestul judeţului Cluj, la limita dintre Depresiunea Transilvaniei şi Munţii Apuseni. Depresiunea de contact Iara, situată în partea centrală şi nordică a comunei, este sculptată în sedimente dominant paleogene ale „golfului Iara-Băişoara” şi este conturată în amonte de defileul Surduc. Masivul Muntele Mare este prezent prin extremitatea estică a sa în zona Ocoliş, iar Munţii Trascău sunt prezenţi prin prelungirile din partea estică, sud-estică şi sudică a comunei.citeşte tot textul

poza