Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Articole despre "județul Suceava"

Nr. Crt Articol
1.

Și biserica din Arbore a intrat în Patrimoniul UNESCO

Mânăstirea Suceviţa şi biserica din comuna Arbore sunt două dintre cele opt monumente istorice din judeţul Suceava incluse în patrimoniul UNESCO şi care sunt vizate de programul elaborat de Ministerul Culturii pentru protecţia şi gestiunea monumentelor istorice înscrise în lista patrimoniului mondial...
more

2.

“Bibliotecă Virtuală” la Valea Moldovei

Responsabilii nodurilor RECL din Valea Moldovei, judeţul Suceava ( Centrul PAPI, Biblioteca, Şcoala), cărora li s-a adăugat voluntarul PAPI, Alin Vasilovici, au adunat peste 1.500 de titluri de carte în format electronic, de la literatura populară şi cronicari până la scriitori contemporani.Acestea compun...
more

3.

Agricultură ecologică în Bucovina

RECL din patru localităţi din Bucovina, Valea Moldovei, Arbore, Frumosu şi Cacica, vor derula timp de 4 luni un proiect de instruire a agricultorilor în ceea ce înseamnă agricultura ecologică şi dobândirea competenţelor digitale care să le faciliteze obţinerea informaţiilor pentru accesarea finaţărilor...
more

4.

Dezvoltarea turismului prin punerea în valoare a tradiţiilor folclorice

Cinci comunităţi EBC din Bucovina, Arbore, Cacica, Sucevița, Frumosu şi Iaslovăţ, vor dezvolta în cadrul Programului Conect un proiect ce vizează dezvoltarea potenţialului turistic al regiunii prin promovarea tradiţiilor folclorice şi a capacităţilor turistice din zonă.Potrivit managerului RECL din comuna...
more

5.

”Ar trebui ca în fiecare localitate din România să fie câte un PAPI”

Nicoleta Robciuc, directorul Asociației Regionale de Educare a Adulților Suceava (AREAS) și organizatorul „Festivalului Şanselor Tale” consideră că rețeta succesului acestei ample manifestări din județul Suceava este asigurată de parteneriatul cu reprezentanții RECL. Ei îi aparțin cuvintele de...
more

6.

„Fermier pe ecomunicare”, direct şi la obiect despre accesarea fondurilor europene

Primăriile din cinci localităţi din Bucovina, alături de reprezentanţii RECL, au obţinut în cadrul Programului “Conect” finanţarea unui proiect prin care va fi desfăşurată o campanie de informare a fermierilor bucovineni despre toate facilităţile financiare ce le sunt oferite de Uniunea...
more

7.

„Toţi la grădiniţă, toţi în clasa I" la Valea Moldovei

La Grădiniţa Mironu din Valea Moldovei, județul Suceava, este în curs de implementare proiectul „Toţi la grădiniţă, toţi în clasa I", al cărui beneficiar este MECTS, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –...
more

8.

Asociaţia Proprietarilor din Neagra Şarului a schimbat faţa localităţii

Între reuşitele la care a lucrat RECL din comuna suceveană Şarul Dornei se află şi înfiinţarea Asociaţiei de Proprietari Neagra Şarului, care se ocupă de administrarea cvartalului de şase blocuri construite în anii 60. Asociaţia din satul Neagra Şarului este printre foarte puţinele, dacă nu chiar unica...
more

9.

Atelier de lucru pe programele Conect la PAPI Calafindeşti

PAPI Calafindeşti, judeţul Suceava, a fost gazda unui workshop axat pe implementarea proiectelor admise la finanţare în cadrul Programului de Parteneriat Conect şi Conect 2. Aceste proiecte vor fi implementate începând cu data de 1 noiembrie 2010, iar în cadrul atelierului de lucru li s-a explicat...
more

10.

„Biblioteca Virtuală”, suport tehnic pentru Cenaclul Literar din Valea Moldovei

„Biblioteca Virtuală” realizată de echipa RECL din Valea Moldovei şi profesorii şcolii din localitate a devenit unul dintre instrumentele de lucru ale elevilor pasionaţi de literatură, audiobook-urile aflate în fondul de carte în format digital al bibliotecii fiind utilizate şi la întâlnirile...
more

11.

Bucovina se bazează pe centrele PAPI pentru o promovare unitară a turismului

RECL din cinci comunități EBC bucovinene vor colabora într-un proiect de dezvoltare a turismului. Folosindu-se de instrumentele TIC ale Centrelor PAPI, reprezentanții EBC vor promova produsele meşterilor populari, agro-pensiunile şi tur operatorii din zonă. În acelaşi timp, proiectul va creşte rolul RECL în...
more

12.

Chestionar pentru depistarea nevoilor din zonele montane 

La adresa http://www.surveymonkey.com/s/3WYSY65 se găseşte un chestionar pentru depistarea nevoilor comunităţilor din zonele montane, chestionar realizat în cadrul ”Edu Mont” - un proiect în parteneriat internațional: România-aplicant (la care participă și RECL Iaslovăț și Arbore) , Grecia și...
more

13.

EBC le-a schimbat viaţa sătenilor din Siminicea, oferindu-le până şi internet banking-ul

Derularea proiectului „Economia bazată pe Cunoaştere” în localităţile din Bucovina a schimbat viaţa localnicilor prin facilitarea accesului la internet, iar dovada cea mai bună este la Siminicea, unde, după înfiinţarea Centrului PAPI şi deprinderea noţiunior TIC peste 100 de familii şi-au luat...
more

14.

Elevii şcolii din Diosig militează pentru a se spune NU fumatului

Pornind pe urmele colegilor lor din Teiu, județul Argeș, Vărăști, judeșul Giurgiu sau ale copiilor și timerilor din județul Suceava, elevii claselor a VI-a şi a VIII-a de la Şcoala Generală din comuna bihoreană Diosig au iniţiat şi derulat, sub îndrumarea profesorilor, o campanie împotriva fumatului. Copiii...
more

15.

Expoziţie de numismatică organizată la iniţiativa RECL Valea Moldovei

După ce a ajutat la amenajarea Muzeului „Istorie şi cultură tradiţională la Valea Moldovei”, managerul RECL Mihai Fedorovici şi-a propus un alt obiectiv cultural, acela de a organiza o expoziţie de numismatică în sediul şcolii din localitate. Monedele şi bancnotele vechi de zeci şi sute de ani au...
more

Pagini: 1 | 2 | 3 | >