Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Ştefan cel Mare

Comuna Ştefan cel Mare este situată în judeţul Călăraşi, judeţ aflat în partea de S-E a României, la Nord de municipiul Călăraşi şi are în componenţa sa un singur sat şi anume, satul Ştefan cel Mare. În ceea ce priveşte relieful comunei, acesta este în întregime unul de câmpie, cu suprafaţa relativ netedă, care local înclină uşor către sud.

Din punct de vedere climatic, zona se caracterizează printr-un climat continental excesiv cu contraste mari de la vară la iarnă. Flora şi fauna este caracteristică zonei de stepă. În ceea ce priveşte existenţa pe teritoriul comunei a cursurilor şi oglinzilor de apă, din datele existente reiese numai existenţa unor bălţi cu stuf.

Suprafaţa comunei Ştefan cel Mare este de 2559 ha, din care 215 ha este teren intravilan şi 2344 ha teren extravilan. A fost înfiinţată ca unitate administrativ-teritorială în anul 1931 purtând denumirea de Cocargeaua Nouă până în anul 1942 când a luat numele de Ştefan cel Mare.

poza

În comuna Ştefan cel Mare locuiesc oameni gospodari, credincioşi, personal calificat în toate instituţiile comunităţii.

Istoric

Numele comunei, deşi are o rezonanţă istorică deosebită, nu are nici o legătură cu eroul moldovean, şi provine de la numele centrului de colonizare pentru aplicarea împroprietăririi ce a urmat după primul razboi mondial.

mai multe detalii...

Resurse locale

Cea mai importantă resursă a comunităţii sunt oamenii. Ei sunt ambasadori care pot transmite mesaje despre lucrurile reale realizate în comună.

mai multe detalii...

Tradiţii

Dintre obiceiurile populare, foarte diverse datorită provenienţei locuitorilor din mai multe zone ale ţării, s-au mai păstrat pluguşorul, sorcova, mos ajunul, steaua, floriile şi urlălia.

mai multe detalii...

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza