Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Spinuş

Comuna Spinuş este o comună relativ mică cu un număr de aproximativ 1300 de suflete ce treiesc într-un mediu relativ ferit de agitaţia marelor oraşe şi de poluarea datorată industriei.

Relieful şi clima

Teritoriul comunei Spinuş se încadrează în zona colinară a munţilor Plopişului şi zona de trecere spre lunca Barcăului în partea de nord-vest a comunei. Comuna Spinuş se învecinează la nord cu comuna Chişlaz, la est cu comuna Derna, în partea de sud cu comuna Brusturi, la vest cu comuna Sârbi iar la nord-vest cu comuna Ciuhoi.Teritoriul comunei Spinuş aparţine în totalitate sectorului cu climă continentală, încadrându-se în ţinutul cu climă de dealuri. Verile sunt foarte calde şi uscate, iar iernile geroase.

Vegetaţia

Comuna Spinuş are ca întindere o suprafaţă de 3026 ha, din care terenurile arabile ocupă o suprafaţă de 1555 ha, păşunile ocupă 652 ha, fâneţele 209 ha, viile şi livezile ocupă 85 de hectare iar suprafaţa de 525 de ha de teren neagricol este impărţită în 340 ha pădure iar restul de 185 ha reprezintă terenuri neproductive, ape, drumuri, curţi, construcţii.

Apele de suprafaţă

Teritoriul comunei este străbătut de pârâul Valea Fânaţelor, cunoscut şi sub numele de Ghepeş. Acesta traversează localităţile Spinuş şi Sălişte pe o lungime de 6 km. Prin localitatea Sălişte curge pârâul Corbeni.

Resurse de apă subterană

Calitatea apei din stratul freatic de suprafaţă în care sunt săpate fântânile populaţiei din comună nu corespunde din punct de vedere al condiţiilor de potabilitate conform STAS 1342/91. Resursele de apă subterană se gasesc la adancimi variable, de la 2 m adâncime în zona satelor Ciuleşti şi Spinuş până la 20 m adâncime în zona satelor Nădar şi Gurbeşti.

Aerul

Datorită faptului că în comuna Spinuş nu este dezvoltată niciun fel de ramură economică şi nici nu sunt agenţi economici cu activitate de producţie, nu există o sursă identificată de poluare a atmosferei.

Spaţiile verzi

În localitatea Spinuş există singurul parc amenajat din comună care ocupă o suprafaţă de 1,19 ha.

poza

În primul rând ne mândrim cu oamenii din comună care nu ezită să dea o mână de ajutor când este nevoie iar în al doilea rând cu peisajele pitoreşti ce ne înconjoară.   

Istoric

Comuna Spinuş este constituită din satele Spinuş, Ciuleşti, Nădar, Sălişte şi Gurbeşti.Satul Spinuş, centrul de comună, este atestat documentar din anul 1523.

mai multe detalii...

Resurse locale

Agricultura este una din activităţile cele mai importante pentru comuna Spinuş.

mai multe detalii...

Tradiţii

Se urmăreşte ca practicile tradiţionale să fie revitalizate, puse în valoare şi capabile de a fi transmise nealterate generaţiilor viitoare, precum şi un acess facil la surse de informaţie tradiţionale sau moderne.

mai multe detalii...

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza