Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Sineşti

Comuna Sineşti este situată în extremitatea sudică a Judeţului Iaşi, Moldova, România.
Teritoriul situat în zona deluroasă a podişului Moldovei, cu versanţi direcţionaţi nord-sud, cu platouri înguste, străbătute de pâraie cu gurile de vărsare spre nord.Climatul are caracter temperat-continental, de nuanţă relativ execisa, dar şi cu influenţe ale pădurii. Precipitaţiile medii anuale sunt de peste 500 mc, în regim neuniform. Vânturile cele mai frecvente bat din nord, nord-vest, sud şi sud-est, direcţia dominantă fiind nord-vest.Reţeaua hidrografică este săracă, cu izvoare şi pâraie puţine, pânza freatică se situează la cca. 8-10 m adâncime, excepţie făcând satul Oşoi unde este mai la suprafaţă (4-6 m adâncime). Predomină solul cenuşiu şi brun de pădure podzolit, având totuşi, categorii de fertilitate slabe.

poza

Zona este bine împădurită cuprinzând o suprafaţă de 49% pădure.

Istoric

Satul Sinesti datează cam de la sfârşitul domniei lui Alexandru cel Bun, prin anul 1432, iar numele se trage, se pare, de la primul boier din partea locului, un anume Sin, care este pomenit în diferite documente de la sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea. Sinsa Birlic este găsit într-un document ce datează din 18 noie

mai multe detalii...

Resurse locale

Majoritatea populatiei din comuna se ocupa cu cresterea animalelor,cultivarea plantelor si activitati forestiere.
Lemnul reprezintă o importantă resursă economică a aşezării.In comună funcţionează câteva PF-uri şi AF-uri care se ocupă de prelucrarea lemnului.

mai multe detalii...

Tradiţii

Comuna Sineşti are ca tradiţii specifice zonei obiceiuri de Anul Nou.

mai multe detalii...

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza