Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Siminicea

Comuna Siminicea este amplasată în partea de Nord a Moldovei, în estul judeţului Suceava. Cele două sate care compun comuna, Siminicea şi Grigoreşti se află la 20 km de reşedinţa de judeţ, municipiul Suceava.

poza

Teritoriul de astăzi al comunei Siminicea a fost populat încă din epoca neolitică, după cum o demonstrează descoperirile arheologice de la Feteşti Schit. Având în vedere faptul că populaţiile neolitice aveau un nivel cultural ridicat (după cum o demonstrează ornamentaţia ceramicii şi uneltele realizate), aceştia şi-au ales cu grijă locul în care s-au stabilit, mai exact pe actualul teritoriu al comunei Siminicea.

Actuala vatră a satului este aşezată într-o zonă favorabilă din punct de vedere al reliefului, astfel încât riscurile hidrologice, geografice şi geologice sunt foarte reduse. Diversitatea reliefului în care amplasată comuna Siminicea ne induce un sentiment de mândrie şi ataşament faţă de plaiurile natale.

Istoric

Neam de oameni gospodari, legaţi de locurile natale, siminicenii se mândresc cu satul lor, atât cei care trăiesc aici, cât şi cei care se află răspândiţi pe tot cuprinsul ţării, lucrând în diferite domenii cum ar fi: economie, producţie, administraţie, în domeniul militar, cât şi în cel socio-politic

mai multe detalii...

Resurse locale

Dintre resursele locale ale comunei Siminicea menţionăm îndeosebi resursele solului precum nisipul şi pietrișul, la care se adaugă, în mod negreșit, resursele umane, locuitorii comunei având diferite specializări şi meserii.

mai multe detalii...

Tradiţii

Trecutul poporului român a lăsat numeroase urme descoperite sau încă nedescoperite pe teritoriul comunei Siminicea. Informaţii ce atestă existenţa aşezărilor pe raza satelor Siminicea şi Grigoreşti datează din anii 1404-1407, din timpul împroprietăririlor făcute de domnitorul Alexandru cel Bun, proprietar al acestor pământuri fiind, la cea dată

mai multe detalii...

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza