Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Şimian

Comuna Şimian se compune din trei sate: Şimian, Şilindru şi Voivozi. Primaria şi astfel centrul administraţiei publice locale se află în satul Şimian. Din punct de vedere geografic se află în nord-vestul judeţului Bihor. Are peste 4000 de locuitori din care cca. 80% sunt maghiari. Alte naţionalităţi importante sunt românii şi rromii.

Din vest comuna este mărginită de dune de nisip, iar parte estică este dominată de o reţea de pârâuri şi de canale, urmele mlaştinilor care odinioară dominau peisajul văi Ierului.Pentru prima dată satul Şimian a fost atestat în documentele scrise în anul 1321, însă este sigur că a fost fondat încă înainte năvălirii tătare din 1241.

În ceea ce priveşte flora şi fauna trebuie menţionat că dunele de nisip sunt dominate de pădurile de salcâm şi de animalele sălbatice aferente acestui mediu de viaţă (iepure, vulpe, mistreţ, căprioară etc.). Dorim să subliniem faptul că în zona comunei trăiesc mai multe specii de animale şi plante ocrotite. În legătură cu reţeau hidrografică a comunei putem menţiona pe lângă cele amintite mai sus şi faptul că ne mândrim şi cu două lacuri artificiale. Clima nu se deosebeşte de clima temperată a Câmpiei de Vest şi putem afirma că extremele de precipitaţii sau de temperatură sunt foarte rare.

poza

Valorile cele mai importante sunt tradiţiile, obiceiurile etnografice legate în primul rând de agricultură şi de diferite serbări familiale. Există un număr relativ mare de clădiri cu valoare de monument istoric, majoritatea lor fiind construite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

La fel, este foarte important pentru locuitorii comunei că Kazinczy (gigantul literaturii maghiare) şi Fráter (compozitor popular) s-au născut în Şimian. Nu rebuie să uităm nici de speciile de animale şi de plante ocrotite din teritoriul comunei.

Istoric

Comuna a fost fondată în secolul al X-lea, teritoriul ei fiind locuit şi în perioadele istorice anterioare şi posterioare fondării. Numele de Symian a fost menţionat pentru prima dată în 1332. Efectele cele mai semnificative în viaţa economică, culturală şi socială au fost produse de năvălirile tătarilor şi ale turcilor otomani. Efecte similare au

mai multe detalii...

Resurse locale

Comuna Şimian, fiind aşezată în zona de câmpie este săracă în minereuri. În schimb solul este foarte fertil, iar zona este ferită de catasrofele naturale, astfel agricultura poate fi practicată fără riscuri majore. Ca o resursă naturală putem aminti apa termală, care însă nu este exploatată, cercetările de acest gen fiind extrem de costisitoare.

mai multe detalii...

Tradiţii

Tradiţiile populare din comuna Şimian sunt legate în primul rând de agricultură şi de sărbătorile familiale şi bisericeşti.

mai multe detalii...

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza