Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Şieuţ

Teritorul comunei Şieuţ este situat în nord-estul Depresiunii Transilvaniei, la contactul acesteia cu Munţii Călimani. Partea centrală a comunei face parte din Piemontul Călimanului, pe când partea nord-estică atinge vestul ramei muntoase a Călimanilor, iar partea de sud-vest e încadrată în subunitatea Dealurilor Şieului. Comuna Şieuţ cuprinde între limitele sale o suprafaţă de 62,64 km², ceea ce reprezintă aproximativ 1,2% din teritoriul judeţului.

Această suprafaţă este împărţită de cele patru sate componente: Şieuţ, satul reşedinţă de comună, Ruştior, Sebiş şi Lunca (Friş/Frij). Primele trei sate sunt situate pe Valea Şieului, iar satul Lunca este situat pe Pârâul Frijna, afluent al Şieului. De altfel, întreaga suprafaţă a comunei este situată, din punct de vedere hidrografic în bazinul superior al Şieului. Situată în nord-estul Depresiunii Transilvaniei Comuna Şieuţ are un relief colinar unde predomină dealuri cu înălţimi ce nu depăşesc 500 m.

Vegetaţia este specifică zonei de deal caracterizată de păduri de fag şi conifere, floră spontană şi plante medicinale. Fauna este reprezetată de vulpi , iepuri, fazan, căprior, mistreţ, lup, jder, dihori.

poza

Comuna Şieuţ se află într-o zonă în apropierea Munţilor Călimani, zona fiind de o frumuseţe naturală deosebită.

Istoric

În urma investigaţiilor arheologice s-au descoperit pe teritoriul satului Şieuţ urme de locuire din epoca bronzului. De asemenea, în satele Sebiş şi Ruştior s-au găsit vestigii datând din epoca fierului. Sunt numeroase şi descoperirile aparţinând epocii dacice şi epocii romane.

mai multe detalii...

Resurse locale

Principalele resurse naturale ale comunei sunt legate de păduri (fag şi conifere), pământ fertil propice activităţilor agricole, piatra pentru construcţii. Agricultura şi creşterea animalelor este ramura de bază a economiei comunei, având condiţii generale prielnice pentru dezvoltarea viitoare.

mai multe detalii...

Tradiţii

Prin tradiţie, Sieuţ este un centru de ţesături şi cusături populare.De asemenea, în fiecare sat din comună au loc în fiecare an sărbători tradiţionale.

mai multe detalii...

Iara21

Comuna Iara este situată în sud-vestul judeţului Cluj, la limita dintre Depresiunea Transilvaniei şi Munţii Apuseni. Depresiunea de contact Iara, situată în partea centrală şi nordică a comunei, este sculptată în sedimente dominant paleogene ale „golfului Iara-Băişoara” şi este conturată în amonte de defileul Surduc. Masivul Muntele Mare este prezent prin extremitatea estică a sa în zona Ocoliş, iar Munţii Trascău sunt prezenţi prin prelungirile din partea estică, sud-estică şi sudică a comunei.citeşte tot textul

poza