Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Sălişte

Sălişte este capitala spirituală a Mărginimii Sibiului. Mărginimea Sibiului este o zonă etnografica unică în România situată la vest de Sibiu, între valea Sadului (sud) şi valea râului Sălişte (nord). Cuprinde 18 localităţi: Boita, Sadu, Râul Sadului, Tălmaciu, Tălmăcel, Răşinari, Poplaca, Gura Râului, Orlat, Fântânele, Sibiel, Vale, Sălişte, Galeş, Tilişca, Rod, Poiana Sibiului şi Jina. Acestea sunt în marea lor majoritate aşezări vechi cu o populaţie majoritară română.

Sălişte este comuna cu cel mai mare număr de sate din judeţ, având în componenţă zece sate.

poza

Prin aşezarea la poalele munţilor, cu împrejurimi magnifice şi peisaje de neuitat , Săliştea a devenit un „salon al Ardealului” cum o numea Octavian Goga. Săliştea a dăruit culturii , artei ştiinţei şi tehnici un număr mare de academicieni, fapt care a transformat numele oraşului în „capitala cultural a Mărginimii Sibiului”.La această „oaza” de cultură au contribut şi locuitorii, care prin hărnicia lor au ridicat Salistea pe treptele de prosperitate din zilele noastre, asigurându-i astfel un renume în cadrul aşezărilor patriei.

De asemenea, Săliştea reprezintă un veritabil centru economic în care se desfăşoară activităţi că: marochinărie,tăbăcărie, croitorie,comerţ,exploatarea lemnului etc. Pitorescul specific al acestui colţ , rupt parcă dintr-un peisaj de basm, atrage annual un număr însemnat de turişti, atât în oraş cât şi în satele aparţinătoare.Prin toate aceste trăsături cărora li se alătura instituţiile culturale, Săliştea dezvăluie o îmbinare armonioasă a tradiţiilor străvechi cu civilizaţia contemporană.

Istoric

Urme ale locuirii acestor meleaguri au fost găsite încă din preistorie, şi anume din paleolitic. La Sălişte au fost găsite numeroase vestigii arheologice datând încă dinaintea imperiului roman.

mai multe detalii...

Resurse locale

În prezent, în Sălişte şi localităţile aparţinătoare predomină întreprinderile mici şi mijlocii.

mai multe detalii...

Tradiţii

Tradiţiile şi obiceiurile populare marchează încă existenţa locuitorilor Mărginimii care, păstrându-si ocupaţiile, au făcut din Mărginimea Sibiului un centru de perpetuare al acestora.

mai multe detalii...

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza