Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Sălaşu de Sus

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat. Satele sunt situate la distanţe cuprinse între 3 km - Mălăieşti şi 7 km - Coroieşti, faţă de reşedinţa comunei, satul Sălaşu de Sus. Aria de întindere a comunei este de 223 km pătraţi.

Comuna este străbătută de 4 râuri – râul Nucşoara, râul Sălaş, râul Alb şi râul Ştrei.

Comuna Sălaşu de Sus are un climat temperat, cu o primăvară ceva mai târzie şi precipitaţii peste media anuală pe ţară. Temperatură medie anuală de +8 grade C, cea mai scăzută în luna ianuarie (-4 grade C) şi cea mai ridicată în luna iulie (+18 grade C). Precipitaţiile medii anuale se ridică până la 700 mm. În timpul iernii precipitaţiile sub formă de ninsoare durează 4 luni. Tot ca o caracteristică a zonei este că prezintă şi un relative adăpost în direcţia vânturilor.

Comuna beneficiază de locuri cu plante rare declarate monumente ale naturii: Poiana cu narcise şi exemplarele de floră din dealul poienii cu jneapăn pitic.

poza

Aşezată la poalele Retezatului, într-un ţinut de basm, comuna Sălaşu de Sus este fără îndoială una dintre cele mai frumoase din judeţul Hunedoara. Dincolo de frumuseţea locurilor, de aerul curat şi de peisajele care îţi taie respiraţia, se află oamenii comunei.

Istoric

Primul document istoric care certifică existenţa locului este din anul 1360.Potrivit numeroaselor descoperiri arheologice făcute în această zonă, Sălaşu de Sus prezintă o istorie multimilenară. Există dovezi importante în special din epoca Neoliticului a comunei primitive, precum piatră cioplită, sculptată, două comori conţinând sute de mone

mai multe detalii...

Resurse locale

Relieful este predominant deluros depăşind cu puţin altitudinea de 500 m. Pe fondul unor soluri de pădure, podzolice brune gălbui şi brune acide. Pădurile sunt alcătuite din brad şi fag care alternează cu gorun. Caracteristice zonei sunt şi fâneţele şi păşunile naturale, cuprinzând circa două treimi din suprafaţa agricolă de 10.500 ha. Agric

mai multe detalii...

Tradiţii

În Sălaţu de Sus, ospitalitatea este la ea acasă, tradiţiile şi obiceiurile sunt şi acum păstrate cu sfinţenie. Comuna este păstrătoare a unor tradiţii străvechi, cum ar fi nedeile, nunţile, botezurile, obiceiurile de iarnă – colindul, “Cerbul” din satul Coroieşti, “Căluşerul” din satul Nucşoara; Piţărăii şi alergatul Prescurei din satul Par

mai multe detalii...

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza