Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Rupea

Oraşul Rupea este situat în judeţul Braşov, la contactul dintre Subcarpaţii Transilvaniei şi Podişul Hârtibaciului, la o altitudine de 451 m, la 62 km nord-vest de municipiul Braşov. Declarat oraş în 1951 în prezent oraşul Rupea are aproximativ 6000 locuitori şi o localitate în subordine administrativă (Fişer).

Localitatea a purtat numele derivat Cohalm până în 1929 când îşi schimbă denumirea în Rupea. Pe parcursul existenţei sale oraşul s-a impus ca un important centru meşteşugăresc - aici activând cel puţin 12 bresle precum şi ca important târg cu patru târguri anuale vestite în zonă. Oraşul Rupea este un important centru turistic din Transilvania, ce păstrează nealterată istoria, cultura şi tradiţiile specifice acestei zone a ţării.

În oraşul Rupea şi împrejurimi o mulţime de obiective turistice îşi asteaptă vizitatorii. În partea de nord-vest a oraşului Rupea, la jumătatea distanţei dintre Sighişoara şi Braşov, din vârful unei masive stânci de bazalt se ridică ruinele unei cetăţi medievale ce străjuie depărtările. Cetate dacică la origini, ce purta numele de "Ramidava", cetatea Rupea a fost ridicată în apropierea drumului ce lega Transilvania de Moldova şi Ţara Românească, prin pasurile sud-estice.

Când romanii au cucerit Dacia au asezat aici un castru roman, cu denumirea de "Rupes" (stânca de piatră - în limba latina). Acesta făcea legătura cu celelalte castre romane din împrejurimi şi anume cu cele de la Hoghiz, de pe Valea Târnavelor, Valea Oltului şi Cetatea Râşnovului şi avea scopul de a controla comerţul în zonă.

poza

În prezent Rupea atrage turiştii prin moştenirea culturală săşească, prin Cetatea Cohalm dar şi prin bazaltele de la Racoş aflate în apropiere.

Istoric

Primele urme de locuire datează din paleolitic şi neoliticul timpuriu (5500-3500 î.H.), perioade bine puse în evidenţă de numeroase urme preistorice (unelte din piatră, fragmente ceramice, urne funerare etc.). Pe vatra anticei aşezări dacice Ramidava, numită de către romani Rupes (nume de la care derivăcel actual), s-a dezvoltat localitatea prefeu

mai multe detalii...

Resurse locale

Resursele locale sunt exploatate în următoarele activităţi specifice zonei: comerţ, agricultură, zootehnie, prelucrarea şi exploatarea lemnului, mici ateliere meşteşugăreşti.

mai multe detalii...

Tradiţii

Festivalul Cetăţilor, Balul portului popular, Lada de zestre, Balul de Crăciun al feciorilor sunt doar câteva din tradiţiile şi sărbătorile care au loc an de an în localitatea Rupea.

mai multe detalii...

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza