Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Pietrari

Comuna Pietrari s-a înfiinţat în baza Legii 542/2004 şi este formată din 5 sate: Pietrari (reşedinţă de comună), Aluniş, Şipot, După Deal, Valea. Satul a fost din anul 1968 până în anul 2005 parte componentă a comunei Bărbuleţu.Din punct de vedere geomorfologic, comuna Pietrari se încadrează în plină zonă a subcarpaţilor interni, apărând ca o interferenţă carpato-pericarpatică.

Conform principalelor accidente tectonice, relieful se prezintă ca nişte valuri uriaşe orientate E-V a căror înălţime scade de la N la S. În desfăşurarea diferitelor procese şi fenomene climatice influenţate de fluxul radiaţiei solare şi circulaţia generală a atmosferei, un rol important îi revine şi suprafeţei subiacente active.

Circulaţia generală a atmosferei, şi în cazul bazinului Dâmboviţei, constitue principala cauză a variaţiilor neperiodice ale vremii, imprimând climei, în acelaşi timp, un caracter dinamic. Se simte acţiunea celor patru sisteme barice, care se manifestă prin două arii anticiclonale şi două arii ciclonale. Deci în România se simte influenţa anticiclonilor Azoric şi Siberian, precum şi aria ciclonilor islandez şi mediteraneean.

Suprafaţa subadiacentă activă se impune, de asemenea, ca un important factor climatogen. Dispunerea diferitelor tipuri de relief atrage după sine numeroase schimbări, în raport de altitudine, a o serie de elemente climatice.Ceaţa – acest fenomen meteorologic se dezvoltă în bazinul Dâmboviţei mai ales la începutul primăverii şi sfârşitul toamnei.

Roua – se produce de regulă la nivelul vegetaţiei ierboase, în primele ore ale dimineţii de vară. Acest fenomen se produce pe un interval de 100- 120 zile pe an.Bruma – poate să apară atât toamna, cât şi primăvara. Deşi intervalul cu prezenţă a brumei este aproape acelaşi, regimul anual al zilelor cu acest fenomen atmosferic indică un număr ridicat în zona subcarpatică - 58,9 zile la Voineşti, faţă de cea de la câmpie - 31 de zile.

poza

Comuna se mândreşte cu aşezarea sa în apropierea municipiului reşedinţă de judeţ, drumul judeţean ce străbate comuna fiind în totalitate asfaltat. Toate locuinţele sunt racordate la reţeaua de electricitate. Majoritatea satelor se află în continuarea sau în apropierea satului reşedinţă de judeţ.

Comuna beneficiază de un dispensar medical în satul Pietrari, 2 farmacii, biblioteci comunale şi şcolare, 3 instituţii ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cadre didactice calificate, un liceu cu profil agricol situat la doar 10 km, un cămin cultural, primăria Pietrari şi Şcoala Generală având în dotare calculatoare multiplicatoare, telefon, fax, internet. Există reţea de alimentare cu apă potabilă, serviciu de colectare al gunoiului menajer.

Localitatea dispune de serviciile unui medic veterinar şi a unui technician veterinar, linie telefonică digitală, acces la două reţele de telefonie mobilă - Orange şi Vodafone, reţea de televiziune prin cablu, terenuri agricole cu întinderi medii şi mari, majoritatea în proprietate privată, moară de cereale, efective sporite de animale, suprafeţe mari cu vegetaţie forestieră, peisajul comunei fiind atrăgător cu potenţial turistic ridicat.

Târg anual de Sf. Petru, tradiţii şi obiceiuri de Paşte, Crăciun şi alte sărbători sunt un alt motiv de mândrie al aşezării.

Istoric

De la Pietrari provin două monede geto-dace, imitaţii după emisiunile de tip Filip II şi respectiv Alexandru cel Mare.După cum rezultă din documente, numele satului vine de la carierele de piatră; la 3.06.1686 sunt amintite aici “ocnele care taie pietre de moară” din sat; ele erau situate la locul numit Cheile Pietrarului. Satul este amintit în 2

mai multe detalii...

Resurse locale

Profilul economic dominant este agricultura, cu cele două ramuri de bază, cultura plantelor (pomicultură) şi creşterea animalelor.Din totalul suprafeţei de 2864 ha, 1263,49 ha fac parte din circuitul agricol reprezentând 44,11 %, spaţiu agricol, inegal răspândit, având limite impuse de condiţiile naturale (relief, vegetaţie spontană, hidrografie).

mai multe detalii...

Tradiţii

Locuitorii comunei mai păstrează parte din tradiţiile şi obiceiurile străbunilor: obiceiuri de iarnă, obiceiuri de primavară, de ciclul vieţii.

mai multe detalii...

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza