Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Negreşti

Din comuna Negreşti, situată în subcarpaţii Moldovei fac parte satele Negreşti şi Poiană.
Privind formele de relief, aceste sunt specifice zonei de deal, ce cuprind marginea de est a Culmei Stănişoarei, fiind o zonă submontană de categoria a IV a de fertilitate, cu clima specifică zonei geografice. Resurse de subsol sunt săruri de potasiu. Domeniul forestier adăposteşte o faună bogată şi de mare interes cinegetic: urs, lup, cerb, caprior, râs, vulpe, jder, veveritţă cocos de munte, şoim, ierunca.

poza

Reînfiinţată în anul 2005, avândul ca primar pe Ion Iacob, comuna Negreşti s-a constituit în una dintre localitatile cu cea mai interesantă dinamică a construcţiilor sociale şi culturale din judeţ. Cei din Negreşti se mândresc cu scriitorul Dumitru Almaş de la a cărui naştere s-au împlinit de curând o sută de ani.

Istoric

Comuna Negreşti, judeţul Neamţ, a fost întemeiată la data de 07 ianuarie 1403, şi atestată la data de 11.07.1428 Pe întreaga vale a pârâului Horaiţă, au existat din timpuri străvechi, atestate arheologic, o întreagă reţea de sate care au devenit denumiri Dolhesti, Bolojesti (pe pârâul Boloca), Oţel (coastă Oţelului), Prohal. Satul Negreşti este po

mai multe detalii...

Resurse locale

Suprafaţa totală a comunei este de 5.301 ha din care: 2.666 ha arabil, 1607 ha păşuni şi fâneţe, 960 ha păduri, 66 ha livezi, 2 ha vii cu menţiunea că satele Negresti şi Poiană deţin peste 60% din totalul suprafeţei.

mai multe detalii...

Tradiţii

Duminica 27 octombrie 2005 în Comuna Negreşti a fost consemnată prima ediţie a zilei comunei Negreşti, eveniment care a prefigurat o suită de manifestări aparte din istoria acestei comunităţi.

mai multe detalii...

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza