Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Marghita

Municipiul Marghita, unul din cele mai tinere oraşe din România, se află în nord - vestul ţării, în zona de nord a judeţului Bihor, la numai 30 km de frontiera dintre România şi Ungaria. Distanţa faţă de Oradea, centrul administrativ al judeţului Bihor, este 57 km nord-est.

Localitatea (menţionată documentar în anul 1216, declarată oraş în anul 1967 şi mai apoi municipiu în anul 2003) se găseşte pe malul drept al râului Barcău, la contactul dintre Dealurile Viişoarei şi Câmpia Barcăului, aproape de confluenţa acestuia cu Valea Bistrei. 

poza

 Vegetaţia predominantă în zonă este reprezentată de pădurile de foioase situate în partea de nord şi nord-est a oraşului. Speciile forestiere cele mai răspândite sunt stejarul, gorunul, cerul şi unele răşinoase. Terenul din jurul oraşului este ocupat și de culturi agricole, fâneţe sau arbuşti.

Parcurile şi spaţiile verzi ale oraşului ocupă circa 7 ha, cu vegetaţia specifică acestor amenajamente. Turiştii pot găsi în pădurile de la marginea oraşului Marghita destinaţia ideală pentru a culege zmeură, mure şi alte fructe de pădure.  

Istoric

Municipiul Marghita face parte din ţinutul Bihorului (Ţara Crișurilor ). Se pare că Marghita ar fi existat încă de prin anii 500 după Hristos, fiind situată în spaţiul vechii Dacii libere romanizate. La sfârâitul primului mileniu, Marghita împreună cu tot ţinutul Bihorului făceau parte din voievodatul lui Menumorut.

mai multe detalii...

Resurse locale

Potenţialul turistic al oraşului favorizează practicarea turismului balnear, cultural, a turismului de week-end, de odihnă, recreere şi de agrement. Prezenţa pădurilor care înconjoară oraşul creează numeroase oportunităţi pentru diversificarea ofertei turistice, impunându-se realizarea de amenajări corespunzătoare valorificării durabile a a

mai multe detalii...

Tradiţii

Obiceiurile care s-au păstrat de-a lungul vremii sunt cele legate de evenimentele importante din viaţa omului: nașterea, botezul, nunta, înmormântarea. Acestora li se adaugă obiceiurile statornicite cu ocazia sărbătorilor religioase: Crăciunul, Boboteaza, Sfintele Paști, etc.

mai multe detalii...

Iara21

Comuna Iara este situată în sud-vestul judeţului Cluj, la limita dintre Depresiunea Transilvaniei şi Munţii Apuseni. Depresiunea de contact Iara, situată în partea centrală şi nordică a comunei, este sculptată în sedimente dominant paleogene ale „golfului Iara-Băişoara” şi este conturată în amonte de defileul Surduc. Masivul Muntele Mare este prezent prin extremitatea estică a sa în zona Ocoliş, iar Munţii Trascău sunt prezenţi prin prelungirile din partea estică, sud-estică şi sudică a comunei.citeşte tot textul

poza