Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Tăuţii-Măgherăuş

Oraşul Tăuţii-Măgherăuş este situat în nord-vestul judeţului Maramureş, în imediata vecinătate a municipiului de reşedinţă de judeţ Baia Mare şi este străbătută de drumul european 58. Oraşul are în componenţă 7 localităţi, după cum urmează: Tăuţii-Măgherăuş - reşedinţa oraşului, Băiţa, Nistru, Bozânta Mare, Buşag, Merişor şi Ulmoasa. Tăuţii-Măgherăuş este situat într-o zonă depresionară cu o climă temperată fără fenomene extreme. Suprafaţa este de 12.564 ha din care 1.711 ha este teren agricol, 826 ha păşuni, diferenţa fiind ocupată de vegetaţie forestieră.

Pe teritoriul oraşului se întâlnesc forme de relief felurite: lunci, dealuri, văi, munţi. Oraşul este străjuit în partea de nord de versanţii sud-estici şi sud-vestici ai masivului Gutâi. Munţii Pietroasa Mică străjuiesc în partea de nord, satul Băiţa. Din aceşti munţi izvorăşte valea care poartă numele satului Băiţa şi valea care străbate satul Nistru şi îi poartă numele. Aceste văi străbat oraşul şi se revarsă în râul Someş. Din punct de vedere climatic, oraşul Tăuţii-Măgherăuş are un climat blând, lanţul muntos al Carpaţilor apără depresiunea de influenţa maselor de aer reci dinspre Nord-Est.

Temperatura medie anuală este de 9,4 grade C. Formele de relief şi temperatura face ca în zonă să se găsească vegetaţie specifică câmpiei, dealului şi muntelui, care motivează şi animalele şi celelalte forme de viaţă caracteristice acestui ambiant natural. Specific zonei este prezenţa unor specii de plante termofile cum ar fi castanul comestibil. Conditiile naturale favorabile au făcut ca oraşul Tăuţii-Măgherăuş să fie locuit din cele mai vechi timpuri. Oraşul Tăuţii-Măgherăuş provine din unificarea satelor Tăuţii de Jos şi a satului Măgherăuş.

poza

Tradiţiile, cultura, agricultura, peisajele, investiţii externe sunt lucrurile cu care se mândreşte oraşul Tăuţii-Măgherăuş.

Istoric

Date istorice despre existenţa satului Tăuţii de Jos ca aşezare omenească avem de la începutul secolului al XIII-lea. În monografia dr. Schonherr Gyula, publicată la Budapesta în anul 1910 se relatează că în anul 1216 valea ce trece prin Tăuţii de Jos purta numele de „Miszt”, denumire ce se păstrează până în zilele noastre. Tot în această lucrare

mai multe detalii...

Resurse locale

Resursele locale sunt constituite în principal de către resursele naturale (industria lemnului, fructe de pădure, peisajele propice eco-turismului) şi resursele umane (forţă de muncă neexploatată - rezultată in urma restructurării sectorului minier).

mai multe detalii...

Tradiţii

Tradiţiile şi activităţile specifice zonei sunt strânsul fânului (fârcitura) - cu serbare câmpenească şi bal, culesul viei şi obţinerea mustului - Balul toamnei, strânsul porumbului (desfăcătoare la şură) - cu poezie, folclor (specifice) şi dans, obţinerea mangalului - cu serbare câmpenească la Ulmoasa, precum şi alteîndeletniciri apuse - minerit

mai multe detalii...

Talpa11

Comuna Talpa este situată în nordul judeţului Teleorman, la 45 km distanţă de reşedinţa de judeţ, Alexandria. Relieful este unul specific de câmpie cu o climă temeprat continentalăciteşte tot textul

poza