Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Luncaviţa

Comuna Luncaviţa are o amplasare geografică privilegiată, fiind amplasată la egală distanţă (7 km) de arealul a două mari situri ecologice, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării şi Rezervaţia Munţii Măcinului. Localitatea noastră se încadrează în categoria satelor mari de tip adunat cu formă neregulată, cu extensie de case şi grupuri de case în exteriorul vetrei.

Teritoriul administrativ al comunei Luncaviţa se află situat pe unităţile geomorfologice ale Dobrogei de Nord. Relieful este caracterizat de asocierea a trei subunităţi morfostructurale bine diferenţiate: Lunca Dunării, Munţii Măcinului, Podişul Niculiţelului. Regionarea morfologică face ca relieful comunei să fie, în general, uşor vălurit, coborând în trepte de la peste 360 m, în sud, până aproape de nivelul mării, în nord. Culmile înalte de la sud de zona studiată (Depresiunea Luncaviţa) sunt reprezentate prin Dealul Mare, la sud-vest de Văcăreni, vârful Văcăreni - la sud de localitate, culmea Ciclăieşti la sud-vest de Luncaviţa, dealul Pietriş, dealul Fetei (la sud-est şi, respectiv, est de Luncaviţa) şi, de asemenea, dealurile de la sud şi sud-est de Rachelu. Toate aceste înălţimi sunt separate prin văi torenţiale care au săpat trasee adânci în scoarţă şi care au direcţia de curgere de la sud la nord, descărcându-se în Lunca Dunării. Localităţile comunei Luncaviţa se dezvoltă la piciorul dealurilor enumerate, pe malul sudic al luncii Dunării, în zona de contact cu acele culmi care alcătuiesc versantul nordic al Munţilor Măcinului.

Gospodăria tradiţională din Luncaviţa se înscrie în specificul celorlalte aşezări de la Dunărea de Jos, cu „curte închisă” de factură agro-pastorală, cu elemente clare pentru „gospodăria cu curte dublă” (oborul sau ograda animalelor şi oborul sau curtea casei).

Studiile efectuate au evidenţiat grija ţăranilor faţă de animale dar şi faţă de condiţiile climatice, în ceea ce priveşte dispunerea casei sau a acareturilor faţă de punctele cardinale.

Zona forestieră cuprinde numeroase exemplare de tei, formând o importantă zonă meliferă a ţării.

poza

Localitatea Luncaviţa oferă un potenţial foarte mare şi variat în ceea ce priveşte sentimentul de mândrie al cetăţenilor ei. Am eunumera aici amplasarea geografică cu Biosfera Delta Dunării în partea de Nord a localităţii şi Parcul Naţional Munţii Măcinului în partea de Sud, cu frumoase peisaje naturale şi un bogat areal faunistic şi floristic. Vestigiile istorice din localitate dovedesc mediul prielnic de vieţuire a omului dinainte de Hristos cu 3000 de ani. Tradiţiile şi obiceiurile păstrate cu strădanie de străbunii noştri fac din localitate un important centru cultural tradiţional recunoscut atât în ţară cât şi în străinătate. Şi pentru că omul sfinţeste locul, bunătatea luncaviţenilor nu va face altceva decât să spuneţi şi dumneavoastră că „sunt mândru că am vizitat Luncaviţa”.

Istoric

Datorită zonei, lunca Dunării şi Munţii Măcinului, s-a înregistrat o continuitate a locuirii din cele mai vechi timpuri.

mai multe detalii...

Resurse locale

Proiectul nostru vizează ecologizarea împrejurimilor localităţii şi amenajarea cu spaţii verzi a faţadelor principalelor instituţii, conştientizarea tinerilor de necesitatea protejării mediului înconjurător.

mai multe detalii...

Tradiţii

Obiceiurile, în totalitatea lor, formează un sistem corelat cu viaţa omului, cu viaţa întregii comunităţi.

mai multe detalii...

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza