Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Lehliu Gară

Lehliu Gară este un oraş în judeţul Călăraşi, Muntenia, România. Oraşul este alcătuit din oraşul propriu-zis Lehliu-Gară plus 2 sate aparţinătoare: Răzvani şi Buzoieni având împreună o populaţie de peste 6500 de locuitori.

Fauna specifică zonei de câmpie cuprinde animale mici cu blană (hârciog, iepure, vulpe) şi mai nou s-au aclimatizat căprioare, cerbi şi chiar porci mistreţi. Dintre păsări sunt de menţionat fazanii prepeliţele, turturelele, ciocârlia, vrabiile, ciorile, etc. Flora locală este specifică stepei: brânduşe, toporaşi, coada şoricelului, traista ciobanului, moţul curcanului, ciocul berzei etc.

Clima oraşului este temperat – continentală, cu mari fluctuaţii de temperatură între iarnă şi vară. În general, iernile sunt foarte reci, cu temperaturi care scad deseori sub -20 de grade Celsius şi cu vânturi foarte puternice, în timp ce verile sunt foarte calde, cu temperaturi care depăşesc frecvent 30 de grade Celsius şi cu precipitaţii foarte reduse cantitativ.

Teritoriul administrativ al localităţii este de 8.206 ha din care 500 ha sunt ocupate de intravilanul localităţilor componente ale oraşului (Lehliu - Gară, Răzvani, Buzoieni), 165 ha pădure (salcâm şi stejar), iar restul suprafeţei de teren agricol exploatat în mare parte în asociaţii agricole şi cultivat cu cereale şi plante tehnice.

poza

Ne mândrim cu un oraş curat, modern şi cu multe proiecte realizate sau în curs de realizare. În oraş există un grup şcolar şi spital.

Istoric

Localitatea a luat fiinţă în jurul anului 1875 odată cu construirea căii ferate Bucureşti - Feteşti. Ea s-a dezvoltat la intersecţia acesteia cu drumul care legaBucureştiul de Călăraşi, port la Dunăre către care se îndreptau convoaiele cu căruţe încărcate cu cereale produse pe câmpia înconjurătoare. Încet, încet au apărut întâi negustorii de ce

mai multe detalii...

Resurse locale

Pământul arabil reprezintă cea mai importantă resursă naturală a oraşului. Solurile sunt compuse din diferite tipuri de cernoziomuri şi soluri aluvionale, fapt care le conferă o fertilitate foarte mare. Ele sunt exploatate în cea mai mare parte de către asociaţiile agricole şi sunt cultivate în general cu cereale şi plante tehnice. Teritoriul a

mai multe detalii...

Tradiţii

Aşa cum era firesc într-o localitate în care populaţia este în majoritate de cult ortodox, tradiţiile care se păstrează sunt legate în primul rând de sărbătorile religioase.De asemenea, a devenit o tradiţie în Lehliu-Gară organizarea şi sărbătorirea zileilor oraşului.

mai multe detalii...

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza