Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Laslea

Comunitatea din Laslea întruneşte în multe aspecte caracteristicile spaţiului rural românesc transilvan, dar deţine şi elemente specifice, ca urmare a arderii evenimentelor în creuzetul istoriei. Ar fi multe de spus şi numai dacă aruncăm o scurtă privire de ansamblu asupra distribuţiei populaţiei la începutul secolului al XX-lea; în Laslea trăiau 1295 locuitori, dintre care saşi în proporţie de 77,99%, români, 13,74%, unguri 2,16% şi alţii 6,10% (sursa – Apud Nicolae Nistor, Mircea Marinescu Frăsinei – Sibiul şi ţinutul în lumina istoriei, vol II, Ed. ”Dacia” Cluj Napoca 1990, pg. 9 – 12).

În decursul unui secol, după două războaie mondiale, anii comunismului şi aderarea la Uniunea Europeană, faţa comunei s-a schimbat, şi oamenii, de asemenea. Din datele culese de angajaţi ai primăriei Laslea în anul 2006 în comuna Laslea vieţuiesc 3370 cetăţeni, dintre care: 46,64% români, 41,92% rromi (ţigani), 10,44% saşi, 0,97% unguri.Relieful comunei, este specific printr-un număr mare de văi.

Multe din aceste văi constituie de fapt cursuri de apă, după cum urmează: - Valea Felţii, care curge de la Sud la Nord, înspre Laslea are o întindere de 6 km. - Valea Mălîncravului, curge de asemenea de la Sud spre Nord, străbătînd comuna, pînă la vărsarea în pârâul Laslea, pe o distanţă de 13 km. - Valea Roandolei, care se uneşte în satul Roandola cu Valea Noului are o lungime de 6 km. - Valea Noului curge pe o lungime de 6 km.

poza

Comuna Laslea se bucură de un peisaj deosebit, caracterizat de biodiversitate excepţională care a avut drept finalitatea includerea într-o arie protejată mai largă, site-ul Natura 2000 Tîrnava Mare.În armonie cu peisajul oamenii desăvîrşesc această diversitate, prin apartenenţa la anumite grupari etnice, religioase sau sociale.Aceste bogăţii la un loc, combinate cu o gastronomie aparte, oferă vizitatorului o experienţă unică

Istoric

Desi aceste meleaguri au fost locuite din cele mai vechi timpuri, comuna Laslea a fost ctitorită exclusiv de saşi, care au fost invitaţi de regele ungar Geza al II-lea să colonizeze zona de sud a Transilvaniei, cu scopul de a apăra graniţele imperiului austro ungar de invaziile migratoare. Saşii au venit din diverse zone ale Europei de Vest, din F

mai multe detalii...

Resurse locale

Zona în care trăim este caracterizată de o mare diversitate reflectată în mediu încojurător, în oameni, în diversele forme de manifestare a religiei, în relief, etc.Gazul metan reprezintă cea mai importantă resursă a subsolului judeţului Sibiu. Cam 25 % din structurile gazeifere ale Transilvaniei se găsesc pe teritoriul judeţului Sibiu, spre cen

mai multe detalii...

Tradiţii

Tradiţiile din această zonă sunt de fapt un amestec între modul de viaţă săsesc şi cel românesc.

mai multe detalii...

Iara21

Comuna Iara este situată în sud-vestul judeţului Cluj, la limita dintre Depresiunea Transilvaniei şi Munţii Apuseni. Depresiunea de contact Iara, situată în partea centrală şi nordică a comunei, este sculptată în sedimente dominant paleogene ale „golfului Iara-Băişoara” şi este conturată în amonte de defileul Surduc. Masivul Muntele Mare este prezent prin extremitatea estică a sa în zona Ocoliş, iar Munţii Trascău sunt prezenţi prin prelungirile din partea estică, sud-estică şi sudică a comunei.citeşte tot textul

poza