Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Jurilovca

Comuna Jurilovca este situată în partea de centru sud a judeţului Tulcea, pe malul lacului Razelm. Suprafaţa administrativă a comunei este de 29987,09ha.Satele componente ale comunei sunt: Jurilovca - reşedinţa de comună, Vişina -situat la 1 km faţă de reşedinţa de comună, Sălcioara - situat la 5 km faţă de reşedinţa de comună.

Comuna Jurilovca se află în extremitatea estică a podişului Babadag, în depresiunea Jurilovca,depresiune care este parte componentă a câmpiei litorale a Razimului.

Partea estică a acestei câmpii lacustro-mlăştinoase se continuă cu limane şi lagune închise către mare de întinse cordoane litorale şi dune de nisip.Comuna Jurilovca este caracterizată de un climat continental, cu veri fierbinţi şi cu precipitaţii reduse. Iernile sunt, de regulă, călduroase, dar cu vânturi puternice. Temperatura medie anuală este de 11 grade C şi se înregistrează precipitaţii de 400 ml/mp/an.

poza

Cetatea antică Orgame/ Argamum şi plaja de la Gura Portiţei, pescuitul sportiv şi plimbările pe lacul Razim sunt câteva din oportunităţile turistice din Jurilovca. Comunitatea este puternic marcată de obiceiurile comunităţii de lipoveni, pescuitul fiind activitatea tradiţională de secole.

Istoric

Jurilovca a fost întemeiată de lipoveni în pragul veacului XIX, prima atestare documentară datează din 1826. Deşi la începuturile sale un mic cătun, aşezarea s-a dezvoltat devenind la sfârşitul secolului XIX un centru important al pescuitului în zona Deltei, în prezent fiind cea mai mare comunitate de pescari din Deltă, centru de colectare şi prel

mai multe detalii...

Resurse locale

Dobrogea – “peninsula interesantă” în viziunea lui Romulus Seişanu, sau “Ţara curioasă” aşa cum o vede scriitorul Barbu Delavrancea, “băltoasă şi nesănătoasă” descrisă sumbru de D.A.Sturdza în prelegerile controversate privind revenirea Dobrogei la România prezintă chiar şi la momentul actual, un interes deosebit pentru geologi, geografi, artişti,

mai multe detalii...

Tradiţii

Specificul comunităţii este strâns legat de aşezarea comunei pe malul complexului lagunar Razim-Sinoe şi de tradiţiile lipovenilor. Comunitatea celebrează sărbătorile religioase după calendarul Iulian, care este decalat cu 14 zile faţă de calendarul Gregorian (de exemplu, Anul Nou se serbează pe 14 ianuarie).

mai multe detalii...

Iara21

Comuna Iara este situată în sud-vestul judeţului Cluj, la limita dintre Depresiunea Transilvaniei şi Munţii Apuseni. Depresiunea de contact Iara, situată în partea centrală şi nordică a comunei, este sculptată în sedimente dominant paleogene ale „golfului Iara-Băişoara” şi este conturată în amonte de defileul Surduc. Masivul Muntele Mare este prezent prin extremitatea estică a sa în zona Ocoliş, iar Munţii Trascău sunt prezenţi prin prelungirile din partea estică, sud-estică şi sudică a comunei.citeşte tot textul

poza