Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Jijila

Comuna Jijila este una dintre cele mai mari comune al Judeţului Tulcea, fiind situată în Nord-Vestul acestuia la distanţa de 69 km faţă de oraşul reşedinţă de judeţ.

Comuna Jijila s-a dezvoltat datorită unor proiecte demarate de administraţia publică locală care au fost finalizate şi implementate pentru dezvoltarea infrastructurii locale. Din această cauză satul Jijila este printre primul din judeţ care are reţea de gaze naturale, la care se adaugă o nouă reţea de alimentare cu apă potabilă, atât pentru Jijila cât şi pentru Garvăn. La toate acestea se adaugă 2 şcoli noi construite cu fonduri europene amenajate şi dotate corespunzător.

Din punct de vedere structural, suprafaţa comunei Jijila (ce cuprinde şi satul Garvăn) se încadrează în unitatea tectonică a munţilor Măcin (în extinderea lor Nord - Vestică). Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei presupune două forme de relief distincte şi anume: prima formă e caracterizată prin ultimele ramificaţii ale Munţilor Măcinului, cu o altitudine de 40 – 80 de metri şi cu valori maxime în dealul Sărăriei – 152,1 metri şi dealul Mare cu 141,6 metri.

În cadrul reliefului hercinic se distinge o culme suprapusă extravilanului satului Garvăn şi o culme a extravilanului satului Jijila, cu o continuare spre Măcin. A doua formă de relief ce o găsim în zona Jijilei aparţine celei specifice Luncii Dunării.Clima nu diferă de celelalte aşezări de la Dunărea de Jos. Ea este temperată – continentală cu vânturi de la Nord, Nord – Est şi Nord – Vest. În general, condiţiile naturale de sol, climă şi relief au fost şi sunt favorabile dezvoltării agriculturii.

poza

Cele mai importante valori ale comunităţii sunt tradiţiile şi obiceiurile specifice comunităţii noastre, care să sperăm că vor rămâne nemuritoare. Printre acestea numărăm: Zilele Jijilei, când se sărbătoreşte hramul Bisericii, Crăciunul, care este o sărbătoare specială pentru locuitorii comunei Jijila sau Sărbătoarea Bobotezei, când are loc cursa anuală de cai.

Istoric

Ca locuire umană, localitatea Jijila şi hinterlandul ei prezintă urme arheologice care datează de mii de ani.Pe teritoriul comunei s-au descoperit vestigii getice din Hallstat (prima epocă a fierului) datate în secolele IV - III I.H. cu continuitate în perioada următoare, dar şi vestigii romane cu suprapuneri feudale timpurii. Documentele istorice

mai multe detalii...

Resurse locale

Comuna Jijila deţine un potenţial uman considerabil, peste 2500 de cetăţeni tineri apţi de muncă, specializaţi în diverse domenii de activitate: construcţii, textile, mecanică, agricultură, creşterea animalelor. Majoritatea angajaţilor din comună lucrează în înteprinderi mici şi mijlocii de pe raza comunei.Comuna Jijila este într-o continuă dezvol

mai multe detalii...

Tradiţii

În comunitate se păstrează vechi obiceiuri şi traditii

mai multe detalii...

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza