Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Ianca

Teritoriul administrativ al oraşului lanca este amplasat în zona central-vestică a judeţului Brăila. Din punct de vedere geo-morfologic teritoriul aparţine unităţii Câmpia Brăilei, subunitatea Câmpul Brăilei propriu-zis, care se extinde de la est de linia Făurei-Ţândărei până la est de Valea lanca.

De Lunca Buzăului este despărţită printr-un taluz cu altitudine variabilă de 3-20 m, iar de Lunca Calmatuiului printr-un taluz neînsemnat, de multe ori greu de pus în evidenţă. În partea de nord a Câmpiei Brăilei se constată un relief tipic colinar, format din două dune, în majoritate neconsolidate. Atât în zona de drum, cât şi la sud de ea, terenul prezintă anumite ridicături (movile) de natură antropogenă, precum şi depresiuni de deflecţie. În partea estică se află Valea lanca, orientată de Ia sud la nord şi a cărei lăţime variază de la 0,50-2,50 km. Formaţiunile de suprafaţă aparţin halocenului inferior reprezentat prin depozite loessoide cu grosimea de 5-10 m.

Referitor la stratificatia terenului, substratul superficial de sol vegetal şi umpluturi heterogene în grosime variabilă de 1,00-2,50 m se întâlneşte un orizont loessoid umezit la partea inferioară până la adâncimea de 7-9. În bază se dezvoltă un orizont nisipos imersat. Nivelul freatic se întâlneşte Ia adâncimea de 2,5-3,5 m de cota terenului.

poza

Contribuţia oamenilor comunităţii noastre la dezvoltarea instituţiilor locale şi apariţia unei reţele de dotări cu caracter orăşenesc, mult mai cuprinzătoare decât cea a unei comune (spitalul, liceul teoretic agroindustrial, dispensarul policlinic, casa de cultură, stadionul, reţeaua comercială) au deternimat ridicarea comunităţii Ianca la nivel de oraş.

Astăzi Ianca este unul din cele patru oraşe ale judeţului Brăila, al doilea ca mărime după municipiul Brăila.

Istoric

Prima menţionare documentară a localităţii Ianca datează din anul 1834. Declarat oraş la data de 18 aprilie 1989, în prezent localitatea Ianca are în subordine administrativă localităţile: Berleşti, Gara Ianca, Oprisenesti , Perişoru, Plopu, Târlele Filiu.

mai multe detalii...

Resurse locale

Din cele 18614,05 ha cât totalizează teritoriul administrativ al oraşului Ianca, 1090,99 ha sunt ocupate de intravilanul celor 7 localităţi care se află în teritoriul administrativ şi anume: Ianca cu Gara lanca 606,17 ha, Perişoru 100,58 ha, Plopu 98,23 ha, Berlesti 68,06 ha, Oprisenesti 81,3 ha, Târlele Filiu 136,02 ha. Restul din teritoriu se î

mai multe detalii...

Tradiţii

În oraşul Ianca sunt amenajate un număr de trei pieţe în care au loc, conform tradiţiei, în fiecare zi de vineri, vânzări de produse alimentare, industriale şi animale.

mai multe detalii...

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza