Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Iana

Comuna Iana este amplasată pe colinele Tutovei. Relieful este tipic colinar cu dealuri înguste, înalte şi prelungi. Altitudinea maximă se înregistrează în localitatea Recea - Dealul Islaz care are o înălţime de 365 m. Alte înălţimi - Dealul Pandela cu o înălţime de 315 m.

Relieful permite deplasarea mijloacelor de intervenţie.Comuna este situată în zona solurilor argilo-iluvionale, unde principalul tip de sol este solul brun.Climatul comunei are un caracter continental, cu ierni reci şi veri calde şi uscate. Temperatura medie anuală este de 9.8 grade C. Maxima anuală se înregistrează în luna iulie (21.5 grade C), iar minima se înregistrează în luna ianuarie (-3.5 grade C). În anul 1936 s-a înregistrat o valoare maximă de 39.7 grade C, iar în anul 1942 s-a înregistrat o valoare minimă de -30.5 grade C.

Regimul pluviometric exprimă un climat continental cu variaţii mari în timp şi spaţiu, diferenţa anuală de precipitaţii dintre regiuni se datorează condiţiilor geografice şi expunerii în calea maselor de aer umed. Cantitatea anuală de precipitaţii în zonă este de 474.2 l/mp. În luna iunie se înregistrează o cantitate de 73.4 l/mp, iar în luna februarie o cantitate de 23.8 l/mp. Cantitatea maximă de precipitaţii în 24 h, s-a înregistrat în luna august 1968 (86.4 l/mp). Vântul are cea mai mare medie la începutul primăverii (3.9 m/s) iar cea mai mică la sfârşitul verii (2.6 m/s).

Teritoriul comunei Iana este străbătut de două cursuri de apă:· râul Tutova, pe o lungime de 3 km· pârâul Studineţ, pe o lungime de 6 km Aceste cursuri de apă prezintă pericol de inundaţii. Ca lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, pe răul Tutova s-au construit acumulări laterale.

poza

Comuna Iana se mândreşte cu Podgoria Colinele Tutovei care face parte din regiunea viticola „Dealurile Moldovei”. Aceste vii vasluiene au fost apreciate de cunoscătorii în domeniu încă de acum câteva sute de ani.

Resurse locale

Suprafaţa totală a comunei este de 4461 ha, din care:· extravilan - 4135 ha· agricol - 2745 ha· arabil - 1961 ha· păşuni - 681 ha· fineţe - 30 ha· vii - 73 ha· păduri 1304 ha· neagricol - 86 ha· intravilan - 326 ha· curţi, construcţii - 92 ha

mai multe detalii...

Iara21

Comuna Iara este situată în sud-vestul judeţului Cluj, la limita dintre Depresiunea Transilvaniei şi Munţii Apuseni. Depresiunea de contact Iara, situată în partea centrală şi nordică a comunei, este sculptată în sedimente dominant paleogene ale „golfului Iara-Băişoara” şi este conturată în amonte de defileul Surduc. Masivul Muntele Mare este prezent prin extremitatea estică a sa în zona Ocoliş, iar Munţii Trascău sunt prezenţi prin prelungirile din partea estică, sud-estică şi sudică a comunei.citeşte tot textul

poza