Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Herăşti

Comuna Herăşti este situată în sudul judeţului Giurgiu, la 80 km de municipiul cu același nume, la  4 km distanță de DN 4 Bucureşti - Olteniţa. Comuna are o suprafaţă totală de 2.847 ha. Clima comunei este ca şi cea a întregului judeţ Giurgiu, temperat continentală însă puţin mai aspră datorită aşezării în câmp deschis. Iernile sunt lungi, blânde iar verile sunt cu temperaturi și umiditate moderate. Calitatea aerului şi a apei este bună, neexistând probleme de mediu majore. În pădurile din zonă se întâlnesc: veveriţe, dihori, nevăstuici, pisici sălbatice. Pădurile mai adăpostesc numeroase specii de pasări: ciori, bufnițe, ciocănitori, privighetori, mierle, rândunele, fazani şi rate sălbatice. Speciile de peşti care populează apele sunt: mreana, somnul, cleanul, crapul, plătica, carasul, ştiuca şi caracuda.

poza

Nu departe de Bucureşti, în comuna Herăşti  se înalţă un adevărat complex arhitectural care cuprinde două conace boiereşti, din veacurile XVII şi XIX, în vecinătatea unei biserici de pe la 1600, ctitorita de Doamna Elina, soţia domnitorului muntean Matei Basarab.

Istoric

Vechea denumire a satului este “Fierasti” aceasta provenind de la numele proprietarului domeniului, Radu Nasturel Postelnicu, care locuia în zonă încă din vremea lui Mihai Viteazul.

mai multe detalii...

Resurse locale

Resursele pe care se bazează potențialul economic al comunei sunt formate din terenuri agricole, pășuni, fânețe, păduri, produse animaliere și vegetale.

mai multe detalii...

Tradiţii

Particularitatea unui ținut, a unei regiuni ori a unui sat o formează obiceiurile și credințele locuitorilor. În Herăşti cele mai multe obiceiuri sunt legate de sărbătorile din perioada rece a anului. În seara de ajun copii încep să „umble” cu “Bună Dimineața” şi cu „Steaua”.

mai multe detalii...

Talpa11

Comuna Talpa este situată în nordul judeţului Teleorman, la 45 km distanţă de reşedinţa de judeţ, Alexandria. Relieful este unul specific de câmpie cu o climă temeprat continentalăciteşte tot textul

poza