Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Glăvile

Glăvile îşi are originea după numele unui oarecare Ion Glavu fugar de la moşia Brâncoveni, fostul judeţ Romanaţi şi adăpostit cu familia în vâlceaua Robită din satul Olteanca, pe la anul 1751. Numele de Glăvile pare a veni şi de la slavonescul "glavă" care înseamnă cap şi e posibil ca el să fie provenit de la existenţa dealurilor longitudinale ce străbat comuna de la nord la sud şi ale căror capete se sfârşesc în partea de sud a comunei.

poza

Ne mândrim cu o localitate în curs de modernizare, o infrastructură şi o informatizare în ritm alert de implementare, oameni dornici de o viaţă mai bună.

Istoric

Prima atestare documentară a comunei Glăvile este hotărnicită în anul 1751 printr-o „Ocalnică” a lui Mircea Ciobanul ce stăpânea o moşie vecină la sud cu Ştubeul lui Mircea Ciobanul,la nord Gura Văii Scaunelor,vest apa Pesceana,est apa Verdea.

mai multe detalii...

Resurse locale

Principala activitate economică a locuitorilor comunei Glăvile o constituie agricultura în sector privat şi mai puţin în sector de stat. Profilul dominant în agricultură îl constituie cultura cerealelor şi pomicultura.

mai multe detalii...

Tradiţii

Cultură în localitatea noastră este reprezentată de tradiţii şi obiceiuri strămoşeşti. Se remarcă dansurile populare şi interpreţii de muzică populară din rândul copiilor, cât şi ansamblul de amatori „dor de plai” din localitate ansamblu ce a participat la nenumărate concursuri şi turnee atât prin ţară cât şi prin străinătate.

mai multe detalii...

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza