Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Gălăneşti

Comuna Gălăneşti face parte din judeţul Suceava, fiind situată în apropierea oraşului Rădăuţi, pe drumul spre Mănăstirea Putna.

Atât numărul de locuitori, cât şi suprafaţa pe care o ocupă, plasează Gălăneştii între comunele de mărime mijlocie ale judeţului.Suprafaţa terenului intravilan al comunei Gălăneşti este de 460,40 ha, din care:
- sat Gălăneşti: 321,21 ha;
- sat Hurjuieni: 139,12 ha;
- suprafaţa locuibilă: 38858 m2.

poza

Comuna Gălăneşti este un exemplu al identităţii şi continuităţii româneşti într-o regiune adesea vitregită de soartă (ocupaţia austriacă, războaie, dezmembrarea Bucovinei, colectivizarea). La Gălăneşti se află un important centru de creaţie al Academiei Române.

Istoric

Menţionat în documentele secolului al XV-lea drept Balasinauti, localitatea se pare că are rădăcini adînc înfipte în istoria zbuciumată a Moldovei.

mai multe detalii...

Resurse locale

Utilizarea terenului, conform datelor din rapoartele statistice locale, la nivelul anului 2008 este:
păşuni naturale în folosinţă: 252 ha;
culturi de cereale pentru boabe: 657 ha;
plante de nutreţ: 348 ha;teren arabil: 1314 ha;
suprafaţă agricolă: 1566 ha;
pomi fructiferi pe rod: 8840 bucăţi.

mai multe detalii...

Tradiţii

Puţini dintre cei care trăiesc aici şi-au mai păstrat din meşteşugurile de odinioară, existînd însă şi cîţiva ce confecţionează linguri, coveţi, "scacite pentru mujdei", coşuri din nuiele şi măturoaie, infiitind chiar asociaţii familiale.

mai multe detalii...

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza