Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

e-VACANŢĂ 2010!

Ediţia a VI-a

Iulie – Septembrie 2010

Regulament

Proiectul “e-VACANŢĂ!”, parte a Programului “Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC), este o competiţie interşcolară iniţiată de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de organizator, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului.

Concursul se adresează şcolilor participante la programul “Economia Bazată pe Cunoaştere” şi reuneşte elevi din clasele primare şi gimnaziale (I-VIII) din cele 255 de localităţi participante la acest program.


CADRU GENERAL

Competiţia “e-VACANŢĂ!” – aflată la ediţia a VI-a - are ca scop consolidarea practicilor pozitive ale ediţiilor anterioare şi dezvoltarea de activităţi complementare, definite de utilizarea creativă a computerului, comunicare şi dezvoltarea de competenţe de practică pedagogică modernă.

Participarea activă a şcolii la o serie de activităţi extra curriculare desfăşurate pe timpul vacanţei de vară va contribui la creşterea coordonării la nivelul şcolilor participante, la susţinerea relaţiei de colaborare cu celelalte şcoli din reţeaua proiectului Economia Bazată pe Cunoaştere şi la extinderea bunelor practici în toate cele 255 de comunităţi înscrise în proiect.

De asemenea, proiectul îşi propune formarea unei comunităţi active şi dinamice de educatori - elevi - părinţi, care să propage interesul pentru tehnologie în interiorul comunităţilor aparţinătoare.

Prin colaborarea strânsă dintre participanţii la proiect, se urmăreşte asimilarea noilor tehnici de folosire a calculatorului în educaţie şi atragerea de noi utilizatori din mediul rural. Această competiţie îşi propune, de asemenea, evaluarea performanţelor şcolilor angrenate în proiectul “e-VACANŢĂ!” şi diseminarea rezultatelor obţinute, la nivel naţional.


PERIOADĂ: 05.07.2010 - 15.09.2010

MOD DE DESFĂŞURARE

Proiectul constă în organizarea şi derularea la nivelul şcolilor, în intervalul 05 iulie – 15 septembrie 2010, a unui număr de 9 activităţi, după cum urmează:

ACTIVITATEA 1 - Profesor IT la PAPI
ACTIVITATEA 2 - Reportaj cu un întreprinzător
ACTIVITATEA 3 - Micii poznaşi, ambasadorii societăţii informaţionale
ACTIVITATEA 4 - Casa noastă – Minunată planetă albastră
ACTIVITATEA 5 - Idei pentru comunITate
ACTIVITATEA 6 - Micul fotograf vizionar
ACTIVITATEA 7 - Calea între tradiţie şi modernism
ACTIVITATEA 8 - Activitatea la iniţiativa şcolii

Proiectul “e-VACANŢĂ!” se va derula la nivelul fiecărei unităţi şcolare, va fi coordonat de directorul unităţii şcolare respective şi va fi monitorizat de Unitatea de Management al Proiectului “Economia Bazată pe Cunoaştere”.


CONDIŢII DE PARTICIPARE

1. Participarea la acest proiect este liber consimţită şi constă în exprimarea candidaturii de înscriere prin înregistrarea în portalul eComunitate.ro

2. Au dreptul de a se înscrie în concurs toate unităţile şcolare din cele 255 de comunităţi participante la proiectul “Economia Bazată pe Cunoaştere”, interesate să se implice în activităţi inovative, bazate pe utilizarea instrumentelor TIC în procesul educaţional.

3. Şcolile trebuie să completeze sau să actualizeze în pagina şcolii (de pe portalul eComunitate) cel puţin două proiecte anterioare (şcolare, de parteneriat, extracurricular, etc.) în care au fost implicate. Această activitate este obligatorie şi constituie o condiţie de eligibilitate pentru participarea în cadrul proiectului e-Vacanţă 2010. Atenţie: Nu trebuie încărcate proiectele e-Vacanţa 2009 şi e-Vacanţa de iarnă deoarece acestea dispun de pagini dedicate în secţiunea scolii. Reprezentanţii care au încărcat deja proiectele şcolii la eVacanţă de Iarnă şi nu au alte proiecte finalizate vor trimite o declaraţie pe proprie răspundere. Aceasta va trebui să precizeze că unitatea şcolară nu are şi alte proiecte ce pot fi publicate în portalul eComunitate.


ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR

1. Înscrierea şcolilor participante se va face online, prin intermediul portalului eComunitate.ro (secţiunea “e-VACANŢĂ!”).

2. Fiecare şcoală va desemna o persoană responsabilă cu înregistrarea şcolii participante (detalii se găsesc în procedura de înregistrare) şi cu încărcarea materialelor produse în portalul eComunitate.ro (detalii se găsesc în procedura de încărcare).

3. Fiecare şcoală va numi o comisie de coordonare şi evaluare, alcătuită din cadre didactice şi directorul şcolii. Comisia locală va realiza avizarea tuturor activităţilor şi evaluarea preliminară a calităţii acestora.

4. Proiectele înscrise de fiecare şcoală în parte vor fi evaluate după criterii unitare şi vor respecta cumulativ următoarele condiţii:
a)evaluarea iniţială a proiectelor înscrise în concurs va fi responsabilitatea Comisiei locale, constituită la nivelul fiecărei unităţi participante.
b)evaluarea finală se va realiza pe baza raportului întocmit de Comisia locală şi a portofoliului de activităţi realizat în proiect.
c)evaluarea va fi realizată în baza prezentului Regulament şi a criteriilor de evaluare enunţate.
d)activităţile vor fi punctate doar dacă sunt atinse criteriile minime de realizare a activităţilor (a se vedea criteriile minime asociate fiecărei activităţi în parte).

5. Şcolile participante vor elabora un Raport final de proiect (în format standard), ce va conţine date despre activităţile realizate în proiect.

6. Toate materialele rezultate ca urmare a activităţilor proiectului (prezentări, imagini, lucrări, desene, liste de participanţi, înregistrări video etc.) vor fi încărcate în format electronic, însoţite de Raportul final, pe portalul eComunitate.ro, Secţiunea e-VACANŢĂ!, până la data de 15 septembrie 2010 (ora 24:00).

7. Rezultatele evaluării vor fi comunicate public în maxim 15 zile de la încheierea competiţiei.

8. Pe durata competiţiei, unităţile şcolare participante vor beneficia de sprijinul Unităţii de Management a Proiectului şi de suportul echipei locale de implementare a proiectului (Managerul RECL şi Administratorul IT), astfel încât îndeplinirea activităţilor să se facă în cele mai bune condiţii.

9. Întrebările de clarificare şi informaţiile privind desfăşurarea proiectului „e-VACANŢĂ!” pot fi obţinute la adresa eVacanta@ecomunitate.ro


VALIDAREA PARTICIPANŢILOR

Pentru ca înscrierea în concurs să fie considerată validă, şcolile participante trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:
a)să facă parte din reţeaua de şcoli a proiectului “Economia Bazată pe Cunoaştere”;
b)să se înscrie în limita intervalului anunţat;
c)să facă dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate stipulate în Regulament.
d)să furnizeze la termen şi în condiţiile prevăzute de Regulament toată documentaţia necesară pentru realizarea evaluării finale a proiectelor.
e)să implice în derularea activităţilor proiectului atât elevi, cât şi cadre didactice şi membri ai comunităţii (părinţi, absolvenţi, tineri ş.a.m.d.);
f)să asigure elevilor, cadrelor didactice şi altor membri ai comunităţii ACCES LIBER la resursele TIC puse la dispoziţie în şcoală prin proiectul “Economia Bazată pe Cunoaştere”;
g)să manifeste deschidere faţă de propunerile şi participarea comunităţii locale;
h)să aibă disponibilitate în vederea organizării unor activităţi extracurriculare (în timpul vacanţei de vară), bazate pe utilizarea TIC;
i)să asigure şi să sprijine voluntariatul real al comunităţii, să alimenteze interesul pentru TIC al cadrelor didactice şi să stimuleze implicarea elevilor în activităţile specifice proiectului;
j)să participe la promovarea principiilor unei şcoli deschise către comunitate şi către alte şcoli interesate de parteneriat educaţional.


RESPONSABILITĂŢI

1. Comisia locală

Echipa de conducere a fiecărei şcoli se va implica în coordonarea locală a proiectului şi va fi responsabilă de managementul activităţilor desfăşurate în propria şcoală.

Această comisie locală va fi formată din cadre didactice şi directorul şcolii şi va avea responsabilităţi de coordonare şi evaluare. Comisia locală este cea care va realiza avizarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului şi evaluarea preliminară a calităţii acestora.

Comisia locală trebuie să se asigure că au fost respectate condiţiile de eligibilitate specificate în regulament inclusiv completarea sau actualizarea în pagina scolii a cel puţin două proiecte anterioare.

2. Comisia centrală

Organizatorul va numi o comisie formată din reprezentanţi ai Organizatorului şi specialişti externi, care va fi responsabilă de evaluarea finală a proiectelor şi desemnarea câştigătorilor.


PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE*

* Această procedură se adresează persoanei desemnate din cadrul fiecărei şcoli participante la concursul “e-VACANŢĂ!”, responsabilă de înregistrarea unităţii şcolare la această competiţie.

Nota: persoanele care au înregistrat materiale pentru concursul e-Vacanţa 2009 si e-Vacanţa de iarnă sunt deja înregistrate în portal (nu este necesar să se reînregistreze) şi după autentificare pot încărca materiale.

Pentru înregistrare, trebuie parcurşi următorii paşi:
1.Se accesează portalul eComunitate la adresa www.ecomunitate.ro;
2.Se apasă butonul de înregistrare din partea de sus a ecranului;
3.Utilizatorul selectează căsuţa: „Sunt din comunităţile EBC”;
4.Utilizatorul selectează căsuţa: „Mă înscriu pentru concursul e-Vacanţă 2010!”;
5.Se completează toate câmpule formularului, inclusiv codul de validare;
6.Se apasă butonul „Înregistrare”;
7.Se selectează o şcoală existentă sau se adaugă una nouă (completând informaţiile solicitate).

Validarea contului se va face în maxim 72 de ore de la înscriere, după ce datele sunt validate cu managerul sau administratorul local din comunitatea aparţinătoare. După validare, se va primi un email de confirmare.

Pentru orice problemă întâmpinată în procesul de înregistrare trebuie să trimiteţi un print screen cu mesajul de eroare obţinut la adresa eVacanta@ecomunitate.ro


PROCEDURA DE ÎNCĂRCARE A MATERIALELOR ÎN PORTAL*

* Această procedură se adresează persoanei desemnate din cadrul fiecărei şcoli participante la concursul “e-VACANŢĂ!”, responsabilă cu încărcarea în portal a materialelor ce fac obiectul evaluării.
1.persoana autorizată de şcoală va accesa portalul eComunitate la adresa www.ecomunitate.ro;
2.se va autentifica în portal, apăsând butonul Autentificare;
3.după autentificare, se va deschide pagina de administrare a proiectului e-VACANŢĂ!;
4.va selecta activitatea în care se încadrează materialele realizate;
5,va încărca materialele aferente respectivei activităţi (utilizatorul are posibilitatea de a şterge materialele încărcate anterior, în cazul în care acest lucru este necesar).


PROCEDURA DE ÎNCĂRCARE A PROIECTELOR ÎN PORTAL

Pentru a adăuga proiectele şcolii în portalul eComunitate.ro vă rugăm să executaţi următorii paşi:

 1. Se acceseaza portalul eComunitate.ro
 2. Autentificaţi-vă folosind contul de tip Educaţie
 3. Se navighează până în pagina comunităţii
 4. Se selectează pagina Educaţie
 5. Se selectează şcoala dvs.
 6. Se afişează pagina şcolii
 7. Se selectează pagina Proiectele şcolii
 8. Se apasă butonul editează această pagină situat în dreapta sus sub numele utilizatorului.
 9. Se afişează pagina în modul editare.
 10. Se apasă butonul adaugă proiect
 11. Se afişează caseta Adăugare pagină nouă.
  1. Specificaţi numele paginii
  2. Apăsaţi butonul Salvează
 12. Se afişează pagina Prezentare proiect. În această pagină se completează datele despre proiect după cum urmează:
  1. Nume proiect – numele proiectului
  2. Obiective – obiectivele proiectului
  3. Tip proiect – selectaţi din listă tipul proiectului, dacă valoarea nu se găseşte în listă selectaţi Altele
  4. Perioada – perioada de desfăşurare a proiectului (alegeţi data folosind calendarul)
  5. Locul de desfăşurare - locaţia unde s-a desfăşurat proiectul
  6. Detalii – alte informaţii despre proiect
  7. În secţiunea Activităţile proiectului puteţi să adăugaţi una sau mai multe activităţi desfăşurate pe parcursul proiectului. Apăsaţi adaugă activitate pentru a adăuga o activitate
   1. Specificaţi titlul activităţii, perioada de desfăşurare şi o descriere a activităţii prezentate
   2. Apăsaţi butonul de salvare pentru a se înregistra activitatea
  8. În secţiunea Beneficiarii proiectului specificaţi numarul, sexul şi vârsta copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice care au beneficiat în urma proiectului. De asemenea puteţi introduce la câmpul Alţi beneficiari, alte persoane care au beneficiat de proiect.
  9. În secţiunea Participanţii la proiect specificaţi numarul, sexul şi vârsta copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice care au participat la proiectul prezentat. De asemenea puteţi introduce la câmpul Alţi participanti, alte persoane care au participat la proiect.
  10. Componenta TIC şi Detalii – specificaţi informaţii despre componenta TIC care s-a aplicat în cadrul proiectului
  11. În secţiunea Finaţare se specifică următoarele câmpuri:
   1. Costuri – costurile proiectului
   2. Se selectează Resursele financiare din lista prezentată
   3. Detalii – alte informaţii despre modul de finanţare al proiectului
  12. În secţiunea Parteneri puteţi să adăugaţi una sau mai mulţi implicaţi în proiect. Apăsaţi adaugă partener pentru a adăuga un partener:
   1. Se specifică numele partenerului, se selectează tipul acestuia, se introduce adresa şi detalii despre partenereul adăugat.
   2. Se apasă butonul de salvare pentru a se înregistra partenerul
  13. Rezultate – rezultatele proiectului prezentat
  14. Indicatori – indicatorii proiectului
 13. Se apasă butonul SALVEAZĂ pentru a se înregistra proiectul

La proiect puteţi să creaţi şi o galerie de imagini.

 1. Specificaţi titlul imagini
 2. Selectaţi imaginea pe care doriţi să o încărcaţi
 3. Apăsaţi butonul Salvează imagine

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

ACTIVITATEA 1 - Profesor IT la PAPI *
* activitate obligatorie

Pentru o perioadă de timp copii vor lua locul profesorilor şi vor instrui părinţii în utilizarea calculatorului. Activitatea urmează să se realizeze în centrul PAPI.

Pentru realizarea acestei activităţi sarcina copiilor este de a realiza suportul de curs şi o prezentare ppt pentru cursanţi. Suportul de curs care va trata subiecte IT care le sunt utile părinţilor, va fi realizat în format doc şi va avea minim 2 pagini. Materialul trebuie structurat şi trebuie să scoată în evidenţă elementele cheie abordate pe perioada instruirii. Prezentarea PPT va trebuie proiectată pe perioada de desfăşurare a sesiunilor de instruire şi îi va ajuta pe părinţi să asimileze mai uşor informaţia.

Programul de realizare a instruirilor este agreat de comun acord cu părinţii, iar durata minimă a unei sesiuni de instruire este de 2 ore. Cursul se poate desfăşura într-o singură zi sau în mai multe în funcţie de programul sesiunilor agreat de copiii cu părinţii. Cursul va fi susţinut de cel puţin 2 elevi şi va trebui să includă şi exerciţii practice la calculator cu părinţii.

Pentru realizarea suportului de curs şi a prezentării se pot utiliza aplicaţiile din suita MS Office sau Open Office.

Criterii minime de realizare a activităţii:
a)minimum 10 parinţi;
b)creare suport de curs şi prezentare ppt;
c)cursurile trebuie să aiba o durată minimă de 6 ore
d)minimum 5 fotografii realizate pe parcursul desfăşurării activităţii.

Notă: Materialele realizate vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare.


ACTIVITATEA 2 – Reportaj cu un întreprinzător*
* activitate obligatorie

Elevii, cu sprijinul Managerului RECL sau al Administratorului IT vor stabili o întâlnire cu un întreprinzător pentru a realiza un reportaj. Materialul va include o scurtă prezentare a afacerii pe care o derulează întreprinzătorul şi va fi ilustrat cu poze reprezentative. Materialul va include şi un citat al întreprinzătorului referitor la modul în care utilizează TIC în dezvoltarea afacerii. La vizita stabilită de copii va participa şi managerul RECL sau Adminsitratorul IT pentru a modera discuţiile şi a le prezenta copiilor şi întreprinzătorului diverse metode de promovare a afacerilor cu ajutorul tehnologiilor moderne. Din aceste discuţii, copiii vor trebui să includă în reportaj minimum 2 propuneri pentru promovarea afacerii cu ajutorul TIC (inclusiv în mediul on-line).

Pentru realizarea reportajului se pot utiliza aplicaţiile din suita MS Office sau Open Office.

Criterii minime de realizare a activităţii:
a)1 reportaj de maximum 2 pagini
b)minimum 2 propuneri de promovare a afacerilor cu ajutorul TIC
c)minimum 2 poze relevante pentru afacerea întreprinzătorului şi 2 poze de la întâlnire.

Notă: Materialele realizate vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare.


ACTIVITATEA 3 – Micii poznaşi, ambasadorii societăţii informaţionale

Activitatea presupune discuţii sau dezbateri online cu profesorii şi părinţii din alte şcoli (minimum două şcoli) legate de modul în care educaţia copiilor va influenţa evoluţia societăţii informaţionale. La finalul activităţii, copiii vor crea un referat, de maximum două pagini, care sintetizează discuţiile purtate.

Comunicarea prin Internet se va face cu ajutorul camerelor web puse la dispoziţie în cadrul proiectului, participanţii beneficiind şi de asistenţa tehnică furnizată de administratorul IT al RECL.

Activitatea se va desfăşura folosind Yahoo Messenger http://messenger.yahoo.com. Pentru aceasta, fiecare participant trebuie să aibă un cont de Yahoo Messenger.

Etapele activităţii sunt următoarele:
1.dacă nu este deja instalat, se instalează Yahoo Messenger pe calculatoarele pe care se desfăşoară activitatea, participanţii beneficiind şi de asistenţa tehnică furnizată de administratorul IT al RECL;
2.utilizatorii se conectează la Yahoo Messenger, iar unul dintre utilizatori creează conferinţa invitând şi restul utilizatorilor;
3.la final, utilizatorul care a creat conferinţa salvează mesajele afişate în cadrul ferestrei de Messenger.

Criterii minime de realizare a activităţii:
a)minimum 5 fotografii realizate pe parcursul fiecărei conferinţe;
b)imagini cu mesajele afişate în cadrul ferestrei de Messenger;
c)minimum două şcoli participante;
d)prezenţa părinţilor;
e)un referat de maximum 2 pagini care sintetizează discuţiile purtate.

Notă: Materialele realizate vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare.


ACTIVITATEA 4 – Casa noastă – Minunată planetă albastră

Copiii vor veni cu cât mai multe referinţe online, informaţii, ilustraţii şi animaţii vizând educaţia ecologică a copiilor şi grija pentru păstrarea unei planete curate şi a unui mediu ecologic.

Activitatea presupune căutarea pe internet a informaţiilor care au legătură cu tema propusă, iar la finalul activităţii copiii vor crea o lucrare, de maximum cinci pagini, care prezintă rezultatele cercetării realizate. Lucrarea trebuie să conţină ilustraţii, referinţe către materiale externe inclusiv animaţii.

Pentru crearea lucrării se poate folosi MS Office, Open Office sau Google Docs. Dacă lucrarea este realizată în Google Docs acesta se va salva în format doc sau pdf, apelând opţiunile File –> Download file as –> doc/pdf.

Condiţii:
1.textul va fi salvat în format doc sau pdf;
2.formatarea textului: format A4 Portrait, font: Times New Roman, stil de redactare: Normal, Mărimea: 12. Titlul trebuie să fie prezent pe prima pagină a lucrării.

Criterii minime de realizare a activităţii:
a)elaborarea unui referat de maximum 5 pagini;
b)referatul trebuie să precizeze sursele de informaţie folosite (bibliografie).

Notă: Materialele realizate vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare.


ACTIVITATEA 5 – Idei pentru comunITate *
* activitate obligatorie

Activitatea are drept obiectiv organizarea unei conferinţe online la care vor fi invitaţi să participe elevi şi primari din 2 comunităţi EBC. Tema conferinţei se va axa pe importanţa şi beneficiile utilizării IT în comunitate iar subiectele ce vor fi abordate vor fi propus de către elevi şi agreate cu cei 2 primari înainte de sesiunea on-line.

Comunicarea prin Internet se va face cu ajutorul camerelor web puse la dispoziţie în cadrul proiectului, participanţii beneficiind şi de asistenţa tehnică furnizată de administratorul IT al RECL.

Activitatea se va desfăşura folosind Yahoo Messenger http://messenger.yahoo.com. Pentru aceasta, fiecare participant trebuie să aibă un cont de Yahoo Messenger.

Etapele activităţii sunt următoarele:
1.dacă nu este deja instalat, se instalează Yahoo Messenger pe calculatoarele pe care se desfăşoară activitatea, participanţii beneficiind şi de asistenţa tehnică furnizată de administratorul IT al RECL;
2.utilizatorii se conectează la Yahoo Messenger, iar unul dintre utilizatori creează conferinţa invitând şi restul utilizatorilor;
2.la final, utilizatorul care a creat conferinţa salvează mesajele afişate în cadrul ferestrei de Messenger.

Pentru realizarea referatului se pot utiliza aplicaţiile din suita MS Office sau Open Office.

Criterii minime de realizare a activităţii:
a)1 conferinţă on-line de maximum 1h;
b)participarea a 2 primari
c)elevi din cel puţin două şcoli EBC
d)imagini cu mesajele afişate în cadrul ferestrei de Messenger
e)un referat de maximum 2 pagini care sintetizează discuţiile purtate
f)minimum 2 fotografii realizate pe parcursul desfăşurării activităţii

Notă: Materialele realizate vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare.


ACTIVITATEA 6 – Micul fotograf vizionar

Activitatea presupune împărţirea copiilor în grupe de lucru, fiecare grupă având sarcina de a realiza fotografii sugestive care să surprindă viziunea lor asupra evoluţiei omenirii în următoarele decenii.

După realizarea imaginilor acestea trebuie să fie prelucrate (redimensionate, concatenate, etc) şi salvate într-o singură imagine sau animaţie, ce va reprezenta un colaj, pentru a evidenţia punctul de vedere al autorilor.

Activitatea implică ingeniozitatea şi spiritul vizionar al copiilor şi capacitatea acestora de a realiza produse creative.

Pentru prelucrarea imaginilor se poate utiliza programul Paint sau alt program de editare grafică.

Pentru crearea animaţiilor se poate utiliza programul GIMP sau alt program de creare animaţii. Aplicaţia GIMP se poate descărca gratuit de la adresa: http://www.gimp.org. Un tutorial video pentru crearea animaţiilor folosind GIMP este disponibil la adresa: http://www.youtube.com/watch?v=f-9_HwRcd1A

Pentru crearea animaţiilor se pot folosi şi aplicaţii online. O astfel de aplicaţie este Picasion şi este disponibila la adresa: http://picasion.com

Indiferent de aplicaţia utilizată animaţiile se salvează pe disc (şi se încarcă în portal) ca gif-uri animate.

Elevii vor salva lucrările într-un director comun din reţea. Comisia locală va evalua lucrările elevilor. Sistemul de evaluare şi notare a lucrărilor aparţine în întregime comisiei, urmând ca aceasta să propună cele mai bune 3 lucrări. Fiecare lucrare trebuie să fie însoţită de un document text, care are aceeaşi denumire ca şi imaginea, şi care conţine descriere a lucrării.

Cele mai bune materiale selectate de comisia de evaluare centrală vor fi publicate în galeria de imagini a portalului eComunitate.ro, într-o secţiune special creată.

Criterii minime de realizare a activităţii:
a)realizarea a 3 lucrări;
b)fiecare lucrare trebuie să fie însoţită de un document text care să conţină descrierea lucrării.

Notă: Materialele realizate vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare.


ACTIVITATEA 7 – Calea între tradiţie şi modernism

Activitatea presupune crearea de referate de maximum 5 pagini în cadrul cărora elevii să prezinte tradiţiile specifice zonei în care trăiesc, modul de conservare a acestora şi felul în care ele s-au îmbinat cu inovaţiile aduse de modernism şi de dezvoltarea societăţii.

Referatul trebuie să fie însoţit de imagini sau filmuleţe care prezintă tradiţiile locale şi modul de păstrare a acestora.

Elevii vor salva referatele într-un director comun din reţea. Comisia locală va evalua lucrările elevilor. Sistemul de evaluare şi notare a lucrărilor aparţine în întregime comisiei, urmând ca aceasta să propună cele mai bune 3 lucrări. Fiecare lucrare trebuie să fie însoţită de imagini sau filmuleţe sugestive.

Criterii minime de realizare a activităţii:
a)realizarea a 3 lucrări de maximum 5 pagini;
b)fiecare lucrare trebuie să fie însoţită de imagini sau filmuleţe sugestive.

Notă: Materialele realizate vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare.


ACTIVITATEA 8 - Activitate la iniţiativa şcolii

Activitatea la iniţiativa şcolii va trebui să respecte următoarele criterii:
1.să aibă legătură cu obiectivele proiectului „Economia Bazată pe Cunoaştere”;
2.să implice activ cadrele didactice şi elevii;
3.să reprezinte o modalitate inovativă de utilizare a tehnologiei informaţiei, alta decât cele derulate prin activităţile de mai sus.

Notă: Materialele realizate vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare.


RAPORT FINAL

Şcolile participante vor elabora un Raport final de proiect (în format standard), ce va conţine detalii despre activităţile realizate în proiect. click aici pentru a descărca raportul final în format standard.

Notă: Raportul final va fi încărcat (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul secţiunii corespunzătoare.

Proiectele pre-selectate de comisiile şcolare vor fi încărcate în portalul www.ecomunitate.ro , unde vor fi analizate de un juriu independent. Acest juriu va evalua toate proiectele înscrise în concurs potrivit criteriilor de performanţă prevăzute în Regulamentul oficial al competiţiei.

Criteriile de evaluare

Răspunderea pentru calitatea şi obiectivitatea evaluării preliminare revine comisiei locale din fiecare şcoală participantă şi fiecărui profesor evaluator în parte.

Fiecare şcoală va fi evaluată conform următoarelor criterii:
1.respectarea condiţiilor de eligibilitate inclusiv completarea sau actualizarea în pagina scolii a cel puţin două proiecte anterioare;
2.evaluarea se va realiza pe baza Raportului de activitate şi a portofoliului de activităţi depus spre evaluare;
3.evaluarea va fi realizată în baza unui punctaj de la 1-10 acordat pentru fiecare activitate;
4.fiecare activitate va fi punctată doar dacă sunt atinse criteriile minime de realizare a activităţilor (a se vedea la fiecare activitate în parte).


PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE ŞI JURIZARE

Concursul se va desfăşura în intervalul 05 iulie - 15 septembrie 2010, iar evaluarea finală a proiectelor se va face în maximum 15 zile calendaristice de la finalizarea competiţiei.


ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Lista câştigătorilor va fi afişată pe site-ul www.ecomunitate.ro în termen de 5 zile calendaristice de la data încheierii evaluării rezultatelor.


DISPOZIŢII FINALE

Şcolile vor încărca în portal până cel târziu la data de 15 Septembrie 2010 un raport complet asupra tuturor activităţilor derulate în cadrul proiectului, precum şi toate datele relevante privind atingerea criteriilor minime de realizare a activităţilor (fotografii, lucrările elevilor, rapoarte narative etc., în funcţie de cerinţele exprimate pentru fiecare activitate din proiect.

Comisia Centrală va evalua portofoliile de lucrări transmise de fiecare unitate şcolară, aplicând criteriile specificate în prezentul Regulament.

Şcolile înscrise în proiectul “e-VACANŢĂ!” vor desfăşura obligatoriu minimum 6 activităţi din cele 8 propuse, pentru a se considera că proiectele au fost derulate. În cadrul activităţilor realizate trebuie să se regăsească activităţile marcate ca obligatorii.

Pe baza punctajului obţinut în urma evaluării, şcolile vor beneficia de un sistem de recompensare a efortului, incluzând diplome şi premii acordate şcolilor câştigătoare, cadrelor didactice şi elevilor care s-au implicat cu rezultate bune în coordonarea şi derularea proiectului. Toate şcolile care vor lua parte la competiţia eVacanţă 2010 vor primi diplomă de participare. Premiile vor fi acordate în cadrul unor gale festive organizate în cadrul comunităţilor câştigătoarea în decurs de 3 luni de la anunţarea câştigătorilor.

Toate lucrările rezultate ca urmare a derulării proiectului (rapoartele, fotoreportajele, lucrările, desenele, listele de participanţi etc.), înscrise în concurs şi încărcate în portalul eComunitate, devin proprietatea MCSI.

MCSI îşi rezervă dreptul de a folosi în cadrul unor campanii promoţionale toate materialele, sau părţi din orice material, incluzând fotografii, create în scopul “e-VACANŢĂ!”