Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

e-VACANŢĂ

Ediţia a IV-a
Iunie-Septembrie 2009

- Proiect pentru utilizarea inovativă a TIC în educaţie -

Regulament oficial

CADRU GENERAL

Proiectul “e-VACANŢĂ!”, parte a Programului “Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC), este o competiţie interşcolară iniţiată de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de organizator, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.

Concursul se adresează şcolilor participante la programul “Economia Bazată pe Cunoaştere” şi reuneşte elevi din clasele primare şi gimnaziale (I-VIII) din cele 255 de localităţi participante la acest program.

OBIECTIVE

Competiţia “e-VACANŢĂ!” – aflată la ediţia a IV-a – are ca scop consolidarea practicilor pozitive ale ediţiilor anterioare şi dezvoltarea de activităţi complementare, definite de utilizarea creativă a computerului, comunicare şi dezvoltarea de comunităţi de practică pedagogică modernă.

Participarea activă a şcolii la o serie de activităţi extracurriculare desfăşurate pe timpul vacanţei de vară va contribui la creşterea coordonării la nivelul şcolilor participante, la susţinerea relaţiei de colaborare cu celelalte şcoli din reţeaua proiectului Economia Bazată pe Cunoaştere şi la extinderea bunelor practici în toate cele 255 de comunităţi înscrise în proiect.

De asemenea, proiectul îşi propune formarea unei comunităţi active şi dinamice de educatori-elevi-părinţi, care să propage interesul pentru tehnologie în interiorul comunităţilor aparţinătoare.

Prin colaborarea strânsă dintre participanţii la proiect, se urmăreşte asimilarea noilor tehnici de folosire a calculatorului în educaţie şi atragerea de noi utilizatori din mediul rural. Această competiţie îşi propune, de asemenea, evaluarea performanţelor şcolilor angrenate în proiectul “e-VACANŢĂ!” şi diseminarea rezultatelor obţinute, la nivel naţional.

MOD DE DESFĂŞURARE

Proiectul constă în organizarea şi derularea la nivelul şcolilor, în intervalul 15 iunie – 1 august 2009, a unui număr de 12 activităţi, după cum urmează:

ACTIVITATEA 1- e-Poveşti
ACTIVITATEA 2- Desene pe monitor
ACTIVITATEA 3 - Graffitti pe monitor
ACTIVITATEA 4 - Concurs de animaţie
ACTIVITATEA 5 - Comunicare prin Internet
ACTIVITATEA 6 - Şcoala mea, comunitatea mea
ACTIVITATEA 7 - Comunitatea mea în lume
ACTIVITATEA 8 - Micii jurnalişti
ACTIVITATEA 9 - Cercetaşi pe internet
ACTIVITATEA 10 - PAPI Voluntar
ACTIVITATEA 11 - Şcoala părinţilor
ACTIVITATEA 12 - Activitatea la iniţiativa şcolii

Proiectul “e-VACANŢĂ!” se va derula la nivelul fiecărei unităţi şcolare, va fi coordonat de directorul unităţii şcolare respective şi va fi monitorizat de Unitatea de Management a Proiectului “Economia Bazată pe Cunoaştere”.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

1. Participarea la acest proiect este liber consimţită şi constă în exprimarea candidaturii de înscriere prin înregistrarea în portalul eComunitate www.ecomunitate.ro.

2. Au dreptul de a se înscrie în concurs toate cele 255 de unităţi şcolare din reţeaua şcolilor participante la proiectul “Economia Bazată pe Cunoaştere”, interesate să se implice în activităţi inovative, bazate pe utilizarea instrumentelor TIC în procesul educaţional.

ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR

1. Înscrierea şcolilor participante se va face online, prin intermediul portalului eComunitate www.ecomunitate.ro (secţiunea “e-VACANŢĂ!”).

2. Fiecare şcoală va desemna o persoană responsabilă cu înregistrarea şcolii participante (v.Procedură înregistrare) şi cu încărcarea materialelor produse în portalul eComunitate (v.Procedură încărcare).

3. Fiecare şcoală va numi o comisie de coordonare şi evaluare, alcătuită din cadre didactice şi directorul şcolii. Comisia locală va realiza avizarea tuturor activităţilor şi evaluarea preliminară a calităţii acestora.

4. Proiectele înscrise de fiecare şcoală în parte vor fi evaluate după criterii unitare şi vor respecta cumulativ următoarele condiţii:
a)Evaluarea iniţială a proiectelor înscrise în concurs va fi responsabilitatea Comisiei locale, constituită la nivelul fiecărei unităţi participante.
b)Evaluarea finală se va realiza pe baza Raportului de activitate întocmit de Comisia locală şi a portofoliului de activităţi realizat în proiect.
c)Evaluarea va fi realizată în baza prezentului Regulament şi a criteriilor de evaluare enunţate.
d)Activităţile vor fi punctate doar dacă sunt atinse criteriile minime de realizare a activităţilor (a se vedea criteriile minime asociate fiecărei activităţi în parte).

5. Şcolile participante vor elabora un Raport final de proiect (în format standard), ce va conţine date despre activităţile realizate în proiect.

6. Toate materialele rezultate ca urmare a activităţilor proiectului (prezentări, imagini, lucrări, desene, liste de participanţi, înregistrari video etc.) vor fi încărcate în format electronic, însoţite de Raportul final, pe portalul eComunitate www.ecomunitate.ro, Secţiuneae-VACANŢĂ!, până la data de 1 august 2009 (ora 24:00).

7. Rezultatele evaluării vor fi comunicate public în maxim 15 zile de la încheierea competiţiei.

8. Pe durata competiţiei, unităţile şcolare participante vor beneficia de sprijinul Unităţii de Management a Proiectului şi de suportul echipei locale de implementare a proiectului (Managerul RECL şi Administratorul IT), astfel încât îndeplinirea activităţilor să se facă în cele mai bune condiţii.

9. Întrebările de clarificare şi informaţiile privind desfăşurarea proiectului „e-VACANŢĂ!” pot fi obţinute la adresa evacanta[at]mcsi[dot]ro sau la tel. 031 710 40 22, fax. 031 710 40 24 (Coordonator Proiect: Virgil Paraschiveanu, Unitatea de Management a Proiectului “Economia Bazată pe Cunoaştere”).

VALIDAREA PARTICIPANŢILOR

Pentru ca înscrierea în concurs să fie considerată validă, şcolile participante trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

a)să facă parte din reţeaua de şcoli a proiectului “Economia Bazată pe Cunoaştere”;
b)să se înscrie în limita intervalului anunţat;
c)să facă dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate stipulate în Regulament.
d)să furnizeze la termen şi în condiţiile prevăzute de Regulament toată documentaţia necesară pentru realizarea evaluării finale a proiectelor.
e)să implice în derularea activităţilor proiectului atât elevi, cât şi cadre didactice şi membri ai comunităţii (părinţi, absolvenţi, tineri ş.a.m.d.);
f)să asigure elevilor, cadrelor didactice şi altor membri ai comunităţii ACCES LIBER la resursele TIC puse la dispoziţie în şcoală prin proiectul “Economia Bazată pe Cunoaştere”;
g)să manifeste deschidere faţă de propunerile şi participarea comunităţii locale;
h)să aibă disponibilitate în vederea organizării unor activităţi extracurriculare (în timpul vacanţei de vară), bazate pe utilizarea TIC;
i)să asigure şi să sprijine voluntariatul real al comunităţii, să alimenteze interesul pentru TIC al cadrelor didactice şi să stimuleze implicarea elevilor în activităţile specifice proiectului;
j)să participe la promovarea principiilor unei şcoli deschise către comunitate şi către alte şcoli interesate de parteneriat educaţional.

RESPONSABILITĂŢI

1.Comisia locală

Echipa de conducere a fiecărei şcoli se va implica în coordonarea locală a proiectului şi va fi responsabilă de managementul activităţilor desfăşurate în propria şcoală.

Această comisie locală va fi formată din cadre didactice şi directorul şcolii şi va avea responsabilităţi de coordonare şi evaluare. Comisia locală este cea care va realiza avizarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului şi evaluarea preliminară a calităţii acestora.

2.Comisia centrală

Organizatorul va numi o comisie formată din reprezentanţi ai Organizatorului şi specialişti externi, care va fi responsabilă de evaluarea finală a proiectelor şi desemnarea câştigătorilor.

PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE*

* Această procedură se adresează persoanei desemnate din cadrul fiecărei şcoli participante la concursul “e-VACANŢĂ!”, responsabilă de înregistrarea unităţii şcolare la această competiţie.

Pentru înregistrare, trebuie parcurşi următorii paşi:
1.Se accesează portalul eComunitate la adresa www.ecomunitate.ro;
2.Se selectează secţiunea “e-VACANŢĂ!” şi se apasă butonul de înregistrare;
3.Se selectează categoria de utilizator “Educaţie” şi se selectează comunitatea din care face parte şcoala respectivă;
4.Se selectează căsuţa “Mă înscriu pentru concursul “e-VACANŢĂ!” şi se completează datele şcolii, prin una din opţiunile:
a.Se alege din listă;
b.În cazul în care şcoala respectivă nu figurează în listă, se creează o nouă înregistrare şi se completează datele solicitate în formular.
5.Se introduc datele de înregistrare a contului (nume, prenume, nume de utilizator, parolă, email, telefon, adresă etc.);
6.Se citesc Termenii şi condiţiile de utilizare a portalului şi se acceptă.
7.Se completează codul de validare din imagine.
8.Se apasă butonul de înregistrare.

Validarea contului se va face în maxim 72 de ore de la înscriere, după ce datele sunt validate cu managerul sau administratorul local din comunitatea aparţinătoare. După validare, se va primi un email de confirmare.

PROCEDURA DE ÎNCĂRCARE A MATERIALELOR ÎN PORTAL*

* Această procedură se adresează persoanei desemnate din cadrul fiecărei şcoli participante la concursul “e-VACANŢĂ!”, responsabilă cu încărcarea în portal a materialelor ce fac obiectul evaluării.

ÎNCĂRCAREA MATERIALELOR ÎN PORTAL (CU EXCEPŢIA WIKI)

1.Persoana autorizată de şcoală va accesa portalul eComunitate la adresa www.ecomunitate.ro;
2.Îşi va crea un cont de tip Educaţie şi se va autentifica în portal, apăsând butonul Autentificare;
3.După autentificare, se va deschide pagina de administrare a proiectului e-VACANŢĂ!;
4.Va selecta activitatea în care se încadrează materialele de încărcat;
5.Va încărca materialele aferente respectivei activităţi. (Utilizatorul are posibilitatea de a şterge materialele încărcate anterior, în cazul în care acest lucru este necesar).

ÎNCĂRCAREA ÎN WIKI (ACTIVITATEA 9)*

* Această procedură se adresează utilizatorilor individuali din cadrul fiecărei şcoli participante la concursul “e-VACANŢĂ!”, care doresc să încărce materiale în secţiunea Wiki a portalului.

1.Se accesează portalul eComunitate la adresa www.ecomunitate.ro;
2.Utilizatorul îşi creează un cont individual în portal;
3.Utilizatorul se autentifică în portal, apăsând butonul Autentificare;
4.Se accesează secţiunea Wiki;
5.Se adaugă o definiţie nouă, după care se completează corespunzător toate câmpurile solicitate (categoria în care este publicată definiţia, titlul definiţiei, conţinutul şi bibliografia asociată); Există opţiunea de a adăuga mai multe capitole în cadrul aceleiaşi definiţii, prin apăsarea butonului Adaugă un capitol nou.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

ACTIVITATEA 1 – e-Poveşti

Organizarea unui concurs de “poveşti colaborative”, utilizând aplicaţia Google Docs https://docs.google.com. Activitatea este destinată tuturor elevilor din clasele III-VIII şi are ca scop formarea de competenţe literare, folosind un instrument de elaborare de documente colaborative pe Internet.

Se poate folosi ca punct de plecare o temă cunoscută din basme populare, poveşti, naraţiuni etc.

Metoda didactică: Creaţie literară prin cooperare, asistată de TIC

Descriere:
Sarcina elevilor este de a contribui la generarea unor produse literare creative de grup (poveşti, naraţiuni, compuneri, istorioare fictive sau basme de creaţie proprie), cu condiţia ca acestea să fie produsul colaborării (online) mai multor elevi. Cu alte cuvinte, la crearea fiecărui produs literar mentionat mai sus vor contribui între 2 şi 4 elevi/lucrare, la alegere.

Etapele activităţii:

1.Autorul principal va deschide activitatea prin autentificarea în Contul Google, secţiunea Google Docs. Acesta va iniţia un document nou, apasând butonul New.
2.Acordarea de drepturi de editare co-autorilor. Pentru aceasta va trebui ca autorul principal să cunoască numele şi adresele de email ale celorlalţi co-autori, să activeze funcţia Share din Google Docs şi să invite alţi colaboratori să contribuie la lucrare, apăsând butonul Invite collaborators (maximum 2). Fiecare dintre colaboratori trebuie să deţină cont Google.
3.Editarea (în comun) a lucrării (poveste, naraţiune, compunere etc.) se va face prin completarea alternativă a acesteia de către toţi participanţii, salvându-se, de fiecare dată, prin acţionarea butonului Save.
4.Lucrarea finală se va salva în format doc sau pdf, apelând opţiunile File – Download file as – doc/pdf.
5.Editarea (în comun) a basmului sau poveştii se va face prin scrierea alternativă a câte unui paragraf de 4 rânduri fiecare, pe baza elementelor de text deja existente.
6.Textul creat de co-autori va avea o dimensiune cuprinsă între 1000-2000 cuvinte.
7.Formatarea textului: format A4 Portrait, font: Times New Roman, stil de redactare: Normal, Mărimea: 12. Titlul şi numele autorului principal şi al co-autorilor vor fi prezente pe prima pagină a lucrării, iar paragrafele proprii fiecarui co-autor vor avea în deschidere numele şi adresa de e-mail ale elevilor care au contribuit.

Condiţii:

1Toţi autorii vor utiliza un cont de Google (acelaşi cu cel utilizat şi pentru Gmail);
2.Textul creat de co-autori va avea o dimensiune cuprinsă între 1000-2000 cuvinte;
3.Textul va fi salvat în format doc sau pdf;
4.Formatarea textului: format A4 Portrait, font: Times New Roman, stil de redactare: Normal, Mărimea: 12. Titlul şi numele autorului principal şi al co-autorilor vor fi prezente pe prima pagină a lucrării, iar paragrafele proprii fiecărui co-autor vor avea în deschidere numele şi adresa de e-mail ale elevilor care au contribuit;
5.Autorii sunt elevi în şcoli din localităţi diferite (participante la KEP);
6.Co-autorii au dreptul să modifice doar propriul text; în mod exceptional, dacă sunt încălcate reguli de bază cu privire la: scrierea gramaticală, crearea unor scenarii fără sens (aberante, fără legătură), autorul principal poate atrage atenţia celorlalţi asupra acestor reguli;
7.Activitatea va fi coordonată de profesorul/profesoara de limba română sau învăţătorul/învăţătoarea.

* Materialele realizate vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare, împreună cu Raportul aferent.

ACTIVITATEA 2 - Desene pe monitor

Organizarea unui concurs de desene-grafice pe o temă la alegere, legată de şcoală, familie, calculatoare şi/sau internet. Activitatea este destinată elevilor din clasele I-V şi va fi realizată prin utilizarea programului Paint sau a altui program de editare grafică.

La concurs vor participa minimum 15 elevi din clasele I-V ale aceleiaşi şcoli, care vor elabora lucrări de desen-grafică pe computer. Elevii vor salva lucrările într-un director comun din reţea. Fiecare şcoală va stabili o comisie formată din elevi şi cadre didactice, care va evalua producţiile artistice ale elevilor. Sistemul de evaluare şi notare a lucrărilor aparţine în întregime comisiei, urmând ca aceasta să propună cele mai bune 5 lucrări.

În paralel cu evaluarea valorii artistice şi a complexităţii desenelor, comisia din şcoală va evalua şi abilităţile de lucru cu computerul ale elevilor care au elaborat lucrările.

Teme posibile:

*“Navigând pe Internet” *“Calculatorul – un prieten de nădejde” *“Jocul preferat pe calculator” *“Personajul preferat din desene animate” *“ Peisaj din satul meu”

Criterii minime de realizare a activităţii:

- Elaborarea unui număr minim de 20 de lucrări/şcoală.

* Materialele realizate vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare, împreună cu Raportul aferent.

Activitatea 3 - Graffitti pe monitor

Activitatea Graffitti pe monitor este varianta colaborativă a activităţii “Desene pe monitor”. Este propus un mod de lucru colaborativ, în care un număr de 2 până la 4 elevi elaborează o imagine grafică pe baza editării colaborative. Editarea colaborativă presupune utilizarea simultană a unei aplicaţii de proiectare grafică simplă (descrisă mai jos).

La concurs vor participa minimum 15 elevi din clasele I-V, care vor elabora lucrări comune de desen şi grafică pe computer. Elevii vor salva lucrările într-un director comun din reţea şi comisia locală va evalua producţiile artistice ale elevilor. Sistemul de evaluare şi notare a lucrărilor aparţine în întregime comisiei locale, urmând ca aceasta să propună cele mai bune 5 lucrări.

În paralel cu evaluarea valorii artistice şi a complexităţii desenelor, comisia din fiecare şcoală va evalua atât abilităţile de lucru cu computerul ale elevilor care au elaborat lucrările, cât şi unitatea desenelor realizate.

Aplicaţia utilizată este Google Docs https://docs.google.com

Condiţii de realizare:
-este obligatoriu ca elevii participanţi să facă parte din şcoli situate în localităţi diferite;
-realizarea unui număr minim de 20 lucrări grafice/echipă.

Etapele activităţii sunt următoarele:

1. Primul autor va deschide această activitate prin autentificarea în Contul Google şi secţiunea Google Docs şi va iniţia un document, apasând butonul New. În documentul nou creat, se vor urma paşii Insert – Drawing şi se vor folosi uneltele de grafică disponibile în meniu. Acest document va fi salvat cu opţiunea Save.

2. Acordarea de drepturi de editare co-autorilor. Pentru aceasta va trebui ca autorul principal să cunoască numele şi adresele de email ale celorlalţi co-autori, să activeze funcţia Share din Google Docs şi să invite, apăsând butonul Invite collaborators, alţi colaboratori la realizarea planşei (maximum 3). Fiecare dintre colaboratori trebuie să deţină cont Google.

3. Editarea (în comun) a lucrării de graffitti se va face prin completarea alternativă a planşei de către toţi participanţii, salvându-se de fiecare dată, prin acţionarea butonului Save.

4. Lucrarea finală se va salva în format doc sau pdf, apelând opţiunile File – Download file as – doc/pdf.

5. Titlul şi numele autorului principal şi al co-autorilor, în ordinea intervenţiei acestora în realizarea planşei de grafitti, vor fi prezente pe prima pagină a lucrării.

* Materialele realizate vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare, împreuna cu Raportul aferent.

ACTIVITATEA 4 - Concurs de animaţie

Activitatea se adresează tuturor elevilor din clasele I-VIII şi propune utilizarea aplicaţiei Pivot, proiectată pentru crearea de animaţii simple şi amuzante.

Elevii pot construi propriile scheme de animaţie, pot crea scenarii dinamice folosind diverse personaje (ceas, cowboys, elefant, scară, cal, personaj umanizat) şi pot încărca propriile fonduri. Animaţiile pot fi salvate ca fişiere GIF.

Competiţia are ca scop desemnarea celui mai complex şi coerent exerciţiu de animaţie şi se va desfăşura pe baza participării a cel puţin 10 elevi din fiecare şcoală. Fiecare elev va realiza propriul program de animaţie.

Exemple de animaţie, aplicaţia descărcabilă cât şi o descriere pe larg a aplicaţiei pot fi accesate la calea http://www.geocities.com/peter_bone_uk/pivot.html. În eventualitatea în care aplicaţia nu poate fi descărcată de la această adresă, o puteţi găsi cu motorul Google folosind la căutare cuvintele “Pivot download”. Aplicaţia Pivot este gratuită (freeware) si poate fi distribuită în mod nelimitat de drepturi de licenţă sau alte restricţii.

Aplicaţia utilizată este Pivot (geocities.com).

Criterii minime de realizare a activităţii:

Elaborarea unui număr minim de 10 GIF-uri animate, realizate de elevi din aceeaşi şcoală.

*** Materialele realizate în proiect vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare, împreună cu Raportul aferent.

ACTIVITATEA 5 - Comunicare prin Internet

Activitatea constă în organizarea unei serii de 3 conferinţe web cu o altă şcoală din cadrul proiectului, la care vor lua parte cel puţin 20 de elevi, părinţi şi cadre didactice. Comunicarea prin Internet se va face cu ajutorul camerelor web puse la dispoziţie în cadrul proiectului, participanţii beneficiind şi de asistenţa tehnică furnizată de administratorul IT al RECL.

Scopul conferinţei constă în familiarizarea elevilor şi cadrelor didactice cu tehnologia de comunicaţii prin Internet şi crearea de legături cu alţi elevi, din alte şcoli. La fiecare conferinţă participanţii vor fi diferiţi de cei prezenţi la întâlnirile anterioare.

Criterii minime de realizare a activităţii:

-Minimum 10 Fotografii făcute pe parcursul fiecărei conferinţe;
-Un raport succint al fiecărei conferinţe, în care se va face descrierea evenimentului, însoţit de reacţii şi impresii ale participanţilor.

Activitatea se va desfăşura folosind Yahoo Messenger http://messenger.yahoo.com/. Pentru aceasta, fiecare participant trebuie să aibă un cont de Yahoo Messenger.

Etapele activităţii sunt următoarele:
1.Dacă nu este deja instalat, se instalează Yahoo Messenger pe calculatoarele pe care se desfaşoară activitatea, participanţii beneficiind şi de asistenţa tehnică furnizată de administratorul IT al RECL.
2.Utilizatorii se conectează la Yahoo Messenger, iar unul dintre utilizatori creează conferinţa invitând şi restul utilizatorilor.
3.La final, utilizatorul care a creat conferinţa salvează mesajele afişate în cadrul ferestrei de Messenger.

* Materialele realizate vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare, împreună cu Raportul aferent (un Raport pentru fiecare conferinţă).

ACTIVITATEA 6 – Şcoala mea, comunitatea mea

Activitatea constă în elaborarea de prezentări ale comunităţii din care face parte şcoala înscrisă în proiect şi de actualizarea/îmbunătăţirea conţinutului paginii şcolii de pe portalul eComunitate. Prezentările/actualizarile vor fi realizate de elevi - cu sprijinul cadrelor didactice – şi vor suprinde elemente esenţiale din viaţa comunităţii, la alegerea realizatorilor.

*Prezentările vor conţine elemente multimedia la alegere – fişiere audio, video, fotografii digitale şi elemente descriptive sub formă de text.
*Va fi apreciată surprinderea elementelor ce definesc unicitatea comunităţii prezentate (tradiţii, obiceiuri, locuri de întâlnire ale comunităţii, membri ai comunităţii, peisaje unice etc.)
*Se va pune accent pe utilizarea creativă şi coerentă a elementelor de conţinut ale prezentării;
*Modalitatea de prezentare este la libera alegere (powerpoint, flash, word, pdf);
*Va fi apreciată originalitatea prezentărilor;
*Includerea în cadrul prezentării de pasaje eseistice originale este punctată suplimentar;
*Grupul elevilor care realizează prezentarea nu poate fi mai mare de 3 elevi;

ACTIVITATEA 7 - Comunitatea mea în lume

Elevii şi cadrele didactice din fiecare şcoală participantă vor realiza şi colecta fotografii cu comunitatea din care fac parte.

Ulterior, folosind aplicaţia Google Panoramio http://www.panoramio.com/, vor posta pe Internet minimum 20 de fotografii, reprezentând imagini sugestive din comunitatea lor.

Etapele activităţii sunt următoarele:
1.Utilizatorii se vor autentifica în Google Panoramio;
2.Vor încărca fotografia dorită;
3.Vor realiza o captură de ecran, folosind opţiunea Alt PrtSc;
4.Vor deschide programul Paint, vor da Ctrl V şi vor salva imaginea în format Jpeg.
5.Vor încărca în portal (în spaţiul rezervat acestei activităţi) atât fotografiile originale, cât şi capturile de ecran corespunzătoare (v. imaginea de mai jos).

Criterii minime de realizare a activităţii:
-Încărcarea a minimum 20 de capturi de ecran cu fotografiile postate public folosind aplicaţia Google Panoramio.

* Fotografiile originale şi capturile de ecran care atestă postarea lor publică prin intermediul Google Panoramio vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare, împreună cu Raportul aferent.

ACTIVITATEA 8 - Micii jurnalişti

Activitatea constă în realizarea de produse jurnalistice elaborate de elevi, sub coordonarea cadrelor didactice. Fiecare şcoală va forma grupe de maximum 5 elevi, care vor derula acţiuni de tip jurnalistic (amator) în cadrul comunităţii: reportaje, interviuri, articole, anchete, editoriale – pe teme relevante pentru comunitate etc.

Toate produsele jurnalistice vor fi incluse într-un buletin informativ local, semnat de autorii articolelor, care va fi distribuit în comunitate. De asemenea, Micii Jurnalişti vor avea ca sarcină crearea unui buletin informativ local cu extrase din presa online şi distribuirea lui gratuită în comunitate.

Elevii vor fi coordonaţi, în măsura în care este posibil, de cadre didactice – învăţători sau profesori de limba şi literatura română, în colaborare cu Managerul RECL. Activitatea va contribui la realizarea programului PAPI Press, desfăşurat în cadrul PAPI.

* Materialele realizate vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare, împreună cu Raportul aferent.

ACTIVITATEA 9 – Cercetaşi pe internet

Activitatea constă în căutarea de informaţii pe internet, pe baza unei teme date şi abordarea acesteia, din mai multe perspective disciplinare.

Ex.1 se alege tema “culoarea roşie”, care poate fi abordată din următoarele perspective: estetică, istorică, geografică, gastronomică, biologică, literară, energetică etc.

Ex. 2 se alege tema “calul”, care poate fi abordată din punct de vedere literar, religios, estetic, biologic, gastronomic, istoric etc.

Prezentările şi documentele pot include poze, imagini, filmuleţe, extrase, citate, descrieri, însemne grafice, simboluri etc., care pot ilustra mai bine relevanţa analizei din punctul de vedere al domeniilor respective.

Fiecare şcoală va organiza un grup de lucru (3 cadre didactice, 10 elevi) care va parcurge următoarele etape:

1.Se alege tema (temele) de lucru;
2.Elevii caută informaţii legate de tema respectivă pe Internet;
3.Membrii grupului tematic elaborează un document care include informaţii sintetice legate de fiecare domeniu relevant pentru tema abordată;
4.Documentele sunt finalizate de elevi cu sprijinul cadrelor didactice, fiind salvate în format Word (doc sau writer), sau prezentare (PPT sau Impress).
5.După validarea documentelor de către comisia locală, membriii grupului de lucru se vor înregistra în portalul eComunitate cu conturi individuale şi vor încărca în secţiunea Wiki http://www.ecomunitate.ro/wiki/default.aspx definiţiile şi resursele conexe corespunzătoare temei alese (v. Procedură încărcare Wiki)

Scopul activităţii este formarea competenţelor elevilor de căutare structurată a informaţiilor pe Internet şi prezentarea-ilustrarea unor teme din perspectivă multi-disciplinară.

*  Materialele realizate vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare, împreună cu Raportul aferent.

ACTIVITATEA 10 – PAPI Voluntar

Personalul RECL va forma o grupă de sprijin a activităţii Punctului de Acces Public la Informaţie (PAPI), formată din minimum 10 elevi, care participă voluntar la îndeplinirea obiectivelor PAPI de informare şi promovare a cunoaşterii.

Personalul RECL, împreună cu grupa de PAPI-voluntari (elevi din şcoala din localitatea unde este localizat PAPI), vor desfăşura activităţi care vor dezvolta percepţia comunităţii asupra rolului PAPI în comunitate, după cum urmează:

-PAPI - punct de informare turistică (a se vedea modelul Jurilovca);
-PAPI - centru de informare pentru întreprinzătorii din localitate;
-PAPI - arhivă foto cu imagini din comunitate;
-PAPI - centru de tradiţie locală;
-PAPI – centru de informare prin presa online.

Voluntarii, sub coordonarea unui cadru didactic şi a personalului RECL, vor contribui la colectarea şi producerea de materiale, resurse, fotografii şi obiecte specifice celor 5 roluri ale Punctului de Acces public la Informaţie, descrise mai sus.

Voluntarii vor dezvolta activităţi precum:
-Crearea unui ambient prietenos şi bogat informaţional;
-Decorarea pereţilor cu materiale şi fotografii specifice zonei;
-Crearea de materiale de promovare (afişe, pliante, broşuri) şi amplasarea lor în interiorul PAPI;
-Organizarea unei expoziţii permanente de obiecte tradiţionale;
-Crearea unei broşuri de informare turistică;
-Crearea unui buletin informativ local cu extrase din presa online şi punerea la dispoziţia gratuită a comunităţii (activitate menţionată şi în activitatea “Micii Jurnalişti”);
-Dezvoltarea de materiale interesante pentru mediul de afaceri din comunitate;
-Crearea unui buletin informativ local cu extrase din presa online;
-Crearea unei arhive foto (digitale) cu imagini din comunitate;
-Organizarea unei campanii de promovare a obiectivelor EBC în comunitate.

Notă:
1.Activităţile sunt opţionale (fiecare şcoală va decide numărul de activităţi în care se va implica).
2.În cazul şcolilor din localităţile unde nu există un centru PAPI, aceleaşi activităţi vor putea fi organizate în şcoală, sub coordonarea directă a cadrelor didactice şi a managerului RECL al comunităţii.

*  Materialele realizate vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare, împreună cu Raportul aferent.

ACTIVITATEA 11 – Şcoala părinţilor

Activitatea vizează implicarea părinţilor şi a altor membri ai comunităţii în activităţile derulate în cadrul şcolii pe timpul vacanţei.

Elevii vor organiza întâlniri, dezbateri, seminarii, sesiuni de formare pe teme care pot suscita interes şi participare din partea adulţilor (cu scop informativ, formativ şi de colaborare).

Părinţii şi alţi membri ai comunităţii vor fi invitaţi să participe la acţiunile iniţiate de copii. Elementul comun al tuturor manifestărilor organizate de către elevi (cu sprijinul cadrelor didactice) este acela al utilizării tehnologiei (computere, aparate foto-video, telefoane mobile, Internet, video-proiectoare etc.).

Exemple: -Sesiuni de prezentare a utilităţii Internetului în viaţa de zi cu zi (grădinărit, reţete de bucătărie, filme, comunicarea la distanţă, succesul în afaceri etc.)
-Scurte sesiuni de formare pe tema utilizării de bază a computerului
-Concursuri de cultură generală (pe echipe familiale)
Recomandări:
-implicarea unui număr cât mai mare de părinţi/adulţi din comunitate;
-activităţile propuse vor fi diverse şi originale;
-organizarea de întâlniri cu frecvenţă săptămânală;
-implicare activă din partea membrilor comunităţii.

*  Materialele realizate vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare, împreună cu Raportul aferent.

ACTIVITATEA 12 – Activitatea la iniţiativa şcolii

Activitatea la iniţiativa şcolii va trebui să respecte mai multe criterii:
- să aibă legatură cu obiectivele proiectului „Economia Bazată pe Cunoaştere”;
- să implice cadrele didactice şi elevii;
- să reprezinte o modalitate inovativă de utilizare a tehnologiei informaţiei, alta decât cele derulate prin activităţile de mai sus.

* Materialele realizate vor fi încărcate (în format electronic), în portal, în secţiunea “e-VACANŢĂ!”, în cadrul activităţii corespunzătoare, împreună cu Raportul aferent.

EVALUAREA PROIECTELOR

Proiectele pre-selectate de comisiile şcolare vor fi încărcate în portalul www.ecomunitate.ro , unde vor fi analizate de un juriu independent. Acest juriu va evalua toate proiectele înscrise în concurs potrivit criteriilor de performanţă prevăzute în Regulamentul oficial al competiţiei.

Criteriile de evaluare

Răspunderea pentru calitatea şi obiectivitatea evaluării preliminare revine comisiei locale din fiecare şcoală participantă şi fiecărui profesor evaluator în parte.

Fiecare şcoală va fi evaluată conform următoarelor criterii:
-Evaluarea se va realiza pe baza Raportului de activitate şi a portofoliului de activităţi depus spre evaluare;
-Evaluarea va fi realizată în baza unui punctaj de la 1-10 acordat pentru fiecare activitate;
-Fiecare activitate va fi punctată doar dacă sunt atinse criteriile minime de realizare a activităţilor (a se vedea la fiecare activitate în parte), avizate de comisia locală din cadrul şcolii.

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE ŞI JURIZARE

Concursul se va desfăşura în intervalul 15 iunie-1 august 2009, iar evaluarea finală a proiectelor se va face în maximum 15 zile calendaristice de la finalizarea competiţiei.

ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Lista câştigătorilor va fi afişată pe site-ul www.ecomunitate.ro în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii evaluării rezultatelor.

DISPOZIŢII FINALE

Şcolile vor încărca în portal până pe cel târziu la data de 01 August 2009 un RAPORT complet asupra tuturor activităţilor derulate în cadrul proiectului, precum şi toate datele relevante privind atingerea criteriilor minime de realizare a activităţilor (fotografii, lucrările elevilor, rapoarte narative etc., în funcţie de cerinţele exprimate pentru fiecare activitate din proiect.

Comisia Centrală va evalua portofoliile de lucrări transmise de fiecare unitate şcolară, aplicând criteriile specificate în prezentul Regulament.

Şcolile înscrise în proiectul “e-VACANŢĂ!” vor desfăşura obligatoriu minimum 8 activităţi din cele 12 propuse, pentru a se considera că proiectele au fost derulate.

Pe baza punctajului obţinut în urma evaluării, şcolile vor beneficia de un sistem de recompensare a efortului, incluzând diplome şi premii acordate şcolilor participante, cadrelor didactice şi elevilor care s-au implicat cu rezultate bune în coordonarea şi derularea proiectului.

Primele 15 şcoli, în ordinea clasamentului, vor beneficia de câte 10 locuri într-o tabără şcolară gratuită, în perioada 5-11 Septembrie 2009.

Toate lucrările rezultate ca urmare a derulării proiectului (rapoartele, fotoreportajele, lucrările, desenele, listele de participanţi etc.), înscrise în concurs şi încărcate în portalul eComunitate, devin proprietatea MCSI.

MCSI îşi rezervă dreptul de a folosi în cadrul unor campanii promoţionale toate materialele, sau părţi din orice material, incluzând fotografii, create în scopul “e-VACANŢĂ!”