Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

e-VACANŢĂ de iarnă!

ediţia Decembrie 2009-Ianuarie 2010

- Proiect pentru utilizarea inovativă a TIC în educaţie -

Regulament

CADRU GENERAL

Proiectul “e-Vacanţă de iarnă!” este organizat în cadrul Programului “Economia Bazată pe Cunoaştere” (EBC) şi este o competiţie interşcolară iniţiată şi coordonată de către Unitatea de Management al Proiectului, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Concursul se adresează şcolilor participante la programul “Economia Bazată pe Cunoaştere” şi reuneşte elevi din clasele primare şi gimnaziale (I-VIII) din cele 255 de localităţi participante la acest program.

OBIECTIVE

-derularea de activităţi extracurriculare pe tema sărbătorilor de iarnă, prin utilizarea creativă a computerului şi prin comunicare virtuală;
-creşterea gradului de responsabilizare socială a elevilor şi a cadrelor didactice

PERIOADA: 16.12.2009-10.01.2010

MOD DE DESFĂŞURARE

Proiectul constă în organizarea şi derularea la nivelul şcolilor, în intervalul 16.12.2009-10.01.2010, a unui număr de 5 activităţi, după cum urmează:

ACTIVITATEA 1- Scrisori către Moşul
ACTIVITATEA 2- Comunitatea mea în sărbătoare
ACTIVITATEA 3 - Jurnal de vacanţă
ACTIVITATEA 4 - Micii grădinari
ACTIVITATEA 5 - Eseuri de iarnă
ACTIVITATEA 6 - Şcoala mea în Ecomunitate.ro

Activităţile 1-4 sunt destinate elevilor şi activitatea 5 este destinată exclusiv cadrelor didactice, iar activitatea 6 este condiţie de eligibilitate.

Proiectul “e-Vacanţă de iarnă!” se va derula la nivelul fiecărei unităţi şcolare, va fi coordonat de directorul unităţii şcolare respective şi va fi monitorizat de Unitatea de Management a Proiectului “Economia Bazată pe Cunoaştere”.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

1. Participă orice unitate şcolară din reţeaua şcolilor participante la proiectul “Economia Bazată pe Cunoaştere”.

2. Participă orice şcoală care a completat prezentarea propriei şcoli pe portalul www.ecomunitate.ro din secţiunea “Educaţie”, şi cel puţin două proiecte derulate de şcoală până la data finalizării competiţiei.

ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR

1. Înscrierea şcolilor participante se va face online, prin intermediul portalului eComunitate www.ecomunitate.ro (secţiunea “e-VACANŢĂ!”).

2. Persoana desemnată de către directorul şcolii, ca fiind responsabilă de relaţia cu Unitatea de Management a Proiectului “Economia Bazată pe Cunoaştere”, este persoana care va primi drept de acces şi încărca materialele produse în portalul eComunitate. Şcolile care au deja un cont valid sunt rugate să îl utilizeze în aceeaşi manieră ca în ediţia iunie-august 2009 a proiectului eVacanţă).

3. Fiecare şcoală va numi o comisie de coordonare şi evaluare, alcătuită din cadre didactice din şcoală şi grădiniţă (dacă există) şi coordonată de directorul şcolii. Comisia locală va realiza avizarea tuturor activităţilor şi evaluarea preliminară a calităţii acestora.

4. Proiectele înscrise de fiecare şcoală în parte vor fi evaluate după criterii unitare şi vor respecta cumulativ următoarele condiţii:
a)Evaluarea iniţială a proiectelor înscrise în concurs va fi responsabilitatea Comisiei locale, constituită la nivelul fiecărei unităţi participante.
b)Evaluarea finală se va realiza pe baza Raportului final, întocmit de Comisia locală şi a portofoliului de activităţi realizate (a se vedea şi activitatea obligatorie nr. 6).
c)Evaluarea va fi realizată în baza prezentului Regulament şi a criteriilor de evaluare enunţate.
d)Activităţile vor fi punctate doar dacă sunt atinse criteriile minime de realizare a activităţilor (a se vedea criteriile minime asociate fiecărei activităţi în parte).

5. Şcolile participante vor elabora un Raport final de proiect (în formatul ataşat- standard), ce va conţine date sintetice despre activităţile realizate în proiect.

6. Toate materialele rezultate ca urmare a activităţilor proiectului (prezentări, imagini, lucrări, liste de participanţi, înregistrări video sau audio etc.) vor fi încărcate în format electronic, însoţite de Raportul final, pe portalul eComunitate www.ecomunitate.ro, Secţiuneae-VACANŢĂ!, până la data de 17.01.2010 (ora 24:00).

7. Rezultatele evaluării vor fi comunicate public în maximum 20 zile de la încheierea competiţiei.

8. Pe durata competiţiei, unităţile şcolare participante vor beneficia de sprijinul Unităţii de Management a Proiectului şi de suportul echipei locale de implementare a proiectului (Managerul RECL şi Administratorul IT), astfel încât îndeplinirea activităţilor să se facă în cele mai bune condiţii.

9. Întrebările de clarificare şi informaţiile privind desfăşurarea proiectului „e-VACANŢĂ!” pot fi obţinute la adresele viorica.ghinea[at]mcsi[dot]ro, virgil.paraschiveanu[at]mcsi[dot]ro.

VALIDAREA PARTICIPANŢILOR

Pentru ca înscrierea în concurs să fie considerată validă, şcolile participante trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

a)să respecte condiţiile de eligibilitate formulate mai sus;
b)să se înscrie pe portalul www.ecomunitate.ro (cont valid);
c)să aibă disponibilitate în vederea organizării unor activităţi extracurriculare (în timpul vacanţei de iarnă), bazate pe utilizarea TIC, pentru a satisface nevoile de dezvoltare/dotare ale unei grădiniţe din comunitatea respectivă;
d) să implice în derularea activităţilor proiectului atât elevi, cât şi cadre didactice din şcoală şi grădiniţă, precum şi alţi membri ai comunităţii (părinţi, absolvenţi, tineri ş.a.m.d.);
e)să respecte intervalul anunţat pentru competiţie;
f)să facă dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate stipulate în Regulament.
g)să furnizeze la termen şi în condiţiile prevăzute de Regulament toată documentaţia necesară pentru realizarea evaluării finale a proiectelor.

RESPONSABILITĂŢI

1.Comisia locală

Această comisie va fi formată din directorul şcolii şi din cadre didactice din şcoală şi din grădiniţă şi are responsabilităţi de coordonare şi evaluare. Comisia locală este cea care va realiza avizarea activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului şi evaluarea preliminară a calităţii acestora. De asemenea, comisia locală este cea care va decide cărei grădiniţe din comunitate i se va acorda premiul, în cazul în care există mai multe unităţi de învăţământ preşcolar în comunitatea respectivă.

2.Comisia centrală

Organizatorul – UMP MCSI - va numi o comisie responsabilă de evaluarea finală a proiectelor şi desemnarea câştigătorilor.

ÎNCĂRCAREA A MATERIALELOR ÎN PORTAL

1.Persoana autorizată de şcoală (cu cont validat ) va accesa portalul eComunitate la adresa www.ecomunitate.ro;
2.Se autentifica în portal, apăsând butonul Autentificare;
3.După autentificare, se va deschide pagina de administrare a proiectului e-VACANŢĂ!;
4.Va selecta activitatea în care se încadrează materialele de încărcat;
5.Va încărca materialele aferente respectivei activităţi. (Utilizatorul are posibilitatea de a şterge materialele încărcate anterior, în cazul în care acest lucru este necesar). 6.În vederea realizarii activitatii 6, se va accesa pagina scolii si se vor completa informatiile solicitate in descrierea activitatii.

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI

ACTIVITATEA 1 – Scrisori către Moşul

Activitatea este destinată tuturor elevilor din clasele III-VIII şi are ca scop formarea de competenţe artistice (literare, grafice).

Descriere:
Sarcina elevilor este de a contribui la generarea a minimum 5 produse artistice creative de grup (scrisorile adresate lui Moş Crăciun să conţină o combinaţie de naraţiuni, compuneri de creaţie proprie, desene şi elemente grafice), cu condiţia ca acestea să fie produsul colaborării (online) mai multor elevi. La crearea fiecărui produs artistic vor contribui între 2 şi 3 elevi/lucrare, la alegere.

Condiţii:

1fiecare scrisoare este creată de co-autori din clase sau şcoli diferite;
2.are o dimensiune cuprinsă între 1000-2000 cuvinte şi va cuprinde, obligatoriu, cel puţin două desene/elemente grafice care să fie corelate logic cu ceea ce se exprimă în text;
3.Formatarea textului: format A4 Portrait, font: Times New Roman, stil de redactare: Normal, Mărimea: 12. Titlul şi numele autorului principal şi al co-autorilor vor fi prezente pe prima pagină a lucrării, iar paragrafele/desenele proprii fiecărui co-autor vor avea în deschidere numele şi adresa de e-mail ale elevilor care au contribuit;

ACTIVITATEA 2 – “Comunitatea mea în sărbătoare”

Activitatea constă în elaborarea unei prezentări a activităţilor desfăşurate de copii pe parcursul sărbătorilor de iarnă (Pluguşorul, Colindatul, alte tradiţii şi obiceiuri de iarnă specifice comunităţii din care face parte şcoala înscrisă în proiect. Se recomandă ca activităţile să aibă loc în iarna anului curent.

-Prezentările vor conţine cel puţin 5 elemente multimedia la alegere – fişiere audio, video, fotografii digitale şi elemente descriptive sub formă de text.
-Va fi apreciată surprinderea elementelor ce definesc unicitatea tradiţiilor/obiceiurilor de iarnă din comunitatea respectivă
-Se va pune accent pe utilizarea creativă şi coerentă a elementelor de conţinut ale prezentării.
-Modalitatea de prezentare este la libera alegere (powerpoint, flash, word, pdf).
-Grupul elevilor care realizează prezentarea este compus din cel mult 3 elevi.

Activitatea 3 - “Jurnal de vacanţă”

Activitatea constă în elaborarea de jurnale de vacanţă. Condiţii de realizare:

-să conţină cel puţin 4 jurnale diferite elaborate de elevi
-tema principală va fi vacanţa, iar obiectivul este punerea în valoare a celor mai interesante preocupări de vacanţă, precum şi a celor mai frumoase locuri din comunitatea respectivă.

ACTIVITATEA 4 - “Micii grădinari”

Această activitate este derulată în colaborare cu grădiniţa locală (dacă există) şi trebuie să respecte mai multe criterii.

-să aibă legatură cu obiectivele proiectului „Economia Bazată pe Cunoaştere”;
-să fie destinată preşcolarilor şi să fie organizată special pentru grădiniţa pentru care şcoala s-a înscris în competiţie;
-să implice cadrele didactice din şcoală şi din grădiniţă, elevii şi preşcolarii;
-să reprezinte o modalitate inovativă de utilizare a tehnologiei informaţiei în activităţi specifice destinate preşcolarilor.

ACTIVITATEA 5 - “Eseuri de iarnă”

Activitatea este dedicată exclusiv cadrelor didactice şi constă în realizarea unui eseu cu tema enunţată mai sus. Eseul este realizat de două persoane din aceeaşi şcoală, în mod colaborativ, şi se constituie într-un mesaj către Moş Crăciun despre felul în care cadrele didactice îşi imaginează utilizarea calculatorului şi a tuturor facilităţilor sale în şcoală (la lecţii şi în activităţi extracurriculare).

Condiţii de realizare:

-eseul creat de cei doi co-autori va avea o dimensiune cuprinsă între 1500-2000 cuvinte; 2. formatarea textului: format A4 Portrait, font: Times New Roman, stil de redactare: Normal, Mărimea: 12. Titlul şi numele autorului principal şi al co-autorului vor fi prezente pe prima pagină a lucrării, iar paragrafele fiecărui co-autor vor avea în deschidere numele şi adresa de e-mail a celor care au contribuit la realizarea eseului.

ACTIVITATEA 6 – “Şcoala mea în Ecomunitate” - Obligatorie

Scolile participante la proiect vor completa prezentarea propriei şcoli şi vor incarca in portalul ecomunitate.ro cel putin doua proiecte anterioare (şcolare, de parteneriat, exracurricular, etc.) în care au fost implicate. Această activitate este obligatorie şi constituie o condiţie de eligibilitate pentru participarea în cadrul proiectului e-Vacanţă de iarnă! Şcolile care au încărcat în portal toate proiectele derulate până în prezent de către şcoală vor fi evaluate corespunzător. Evaluarea acestei activităţi se va face prin verificarea completitudinii şi acurateţii informaţiilor încărcate în secţiunea de Prezentare a şcolilor

EVALUAREA MATERIALELOR

Materialele pre-selectate de comisiile şcolare vor fi încărcate în portalul www.ecomunitate.ro şi vor fi analizate de comisia de evaluare.

Responsabilitatea pentru calitatea şi obiectivitatea evaluării preliminare revine comisiei locale din fiecare şcoală participantă şi fiecărui profesor evaluator în parte.

Fiecare şcoală va fi evaluată de către juriul independent, numai dacă a respectat condiţia obligatorie de a-şi prezenta pe portalul www.ecomunitatea.ro, secţiunea “Educaţie”, până la data finalizării competiţiei (17.01.2010), cel puţin două proiecte derulate deja de către şcoala respectivă, conform modelului existent în această secţiune.
Criterii:

-Evaluarea se va realiza pe baza Raportului de activitate şi a portofoliului de activităţi depus spre evaluare;
-Fiecare activitate va fi punctată doar dacă sunt atinse criteriile minime de realizare a activităţilor avizate de comisia locală din cadrul şcolii.

ANUNŢAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Lista câştigătorilor va fi afişată pe site-ul www.ecomunitate.ro în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii evaluării rezultatelor.

Alte informaţii

-Şcolile vor încărca în portal până pe cel târziu la data de 17 ianuarie 2010 RAPORTUL FINAL complet asupra tuturor activităţilor derulate în cadrul proiectului, precum şi toate datele relevante privind atingerea criteriilor minime de realizare a activităţilor. Comisia Centrală va evalua portofoliile de lucrări transmise de fiecare unitate şcolară.;
-Toate lucrările rezultate ca urmare a derulării proiectului, înscrise în concurs şi încărcate în portalul eComunitate, devin proprietatea MCSI