Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Drăguşeni

Între satele vechi situate în Câmpia Moldovei din NE judeţului Botoşani se numără şi localitatea Drăguşeni. Aşezarea, sub aspectele ei de viaţă, este strâns legată de mediul înconjurător, fapt ce explică statornicia locuitorilor, de cel puţin 500 ani, pe valea pârâului Podriga, afluent al Başeului.

Teritoriul Drăguşenilor, cuprins între Valea Podrigii spre nord-vest şi Valea Bodesei spre NE, se menţine între aceleaşi limite şi aceeaşi vecini de la începuturile sale. Spre mândria localnicilor şi încântarea călătorului, intrarea în sat prezintă un peisaj pitoresc cu o şosea dreaptă, asfaltată, mărginită de copaci umbroşi.Suprafaţa comunei Drăguşeni şi a împrejurimilor sale este acoperită de depozite nisipo-argiloase cu intercalaţii de gresii în părţile mai ridicate şi un strat de luturi aluviale la suprafaţă.

poza

Satul Drăguşeni este aşezat de o parte şi de alta a DJ 282 Săveni -Rădăuţi Prut şi este atestat documentar din 15 octombrie 1491.

Istoric

Începuturile istoriei Drăguşenilor vin din milenii neştiute cu sporadice urme de vieţuire omenească încă din paleolitic. Ca argument pentru această datare vine un vârf de cremene gălbuie, vechi de peste 40 milenii, găsit în albia minoră a pârâului Podriga, în urma săpăturilor arheologice efectuate de un om al locului prof. Aristotel Crâşmaru.

mai multe detalii...

Resurse locale

Principala resursă este terenul agricol, forţa de muncă necalificată. Lipsesc zăcămintele naturale. Există pe teritoriul comunei un fond de vânătoare (vânat mic, iepuri). Solul de pe teritoriul comunei este de tipul cernoziomurilor şi a cernoziomurilor levigate.

mai multe detalii...

Tradiţii

Tradiţiile şi obicieiurile s-au păstrat puţin şi sunt prezente doar la ocazii deosebite din viaţa satului: nuntă, înmormântare, hramul satului - ”SF.Gheorghe” 23 aprilie, Ziua Eroilor, obiceiuri tradiţionale de Crăciun, An Nou.Ca manifestări spirituale, datinile, credinţele şi obiceiurile şi-au pierdut sensul originar.

mai multe detalii...

Talpa11

Comuna Talpa este situată în nordul judeţului Teleorman, la 45 km distanţă de reşedinţa de judeţ, Alexandria. Relieful este unul specific de câmpie cu o climă temeprat continentalăciteşte tot textul

poza