Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Dolhasca

Localitatea Dolhasca, devenită relativ recent oraș (în anul 2004), este amplasată într-un cadru natural deosebit de frumos, ce cuprinde aproape toate formele de relief, fapt pentru care așezarea cuprinde atât întinse suprafețe agricole, dar și zone de pădure. Aşezarea este amplasată în extremitatea sud-estică a judeţului Suceava, fiind străbătută de apele râurilor Siret şi râul Şomuzul Mare. Aflată la confluența județelor Iași, Botoșani și Suceava, Dolhasca este o așezare plină de tradiții specifice regiunii moldovene, cu urme ale creștinătății timpurii pe aceste meleaguri (Mănăstirea Sf. Nicolae din Poiană – 1398, Mănăstirii Probota).

poza

Mânăstirea Probota, ctitorita de Petru Rareș în anii 1530 și Biserica cu patru turnuri, ctitorită de boierul Raftivanu în sec. al XVIII-lea, ambele monumente UNESCO, sunt cele mai de preț elemente de mândrie pentru locuitorii orașului Dolhasca.

Istoric

Ansamblul armonios al elementelor cadrului natural caracteristicile climatice şi cele ale reţelei hidrografice, abundenţa florei şi faunei, au favorizat prezenţa grupărilor umane încă din paleolitic.

mai multe detalii...

Resurse locale

Pe lângă potențialul uman din localitate, printre cele mai importante resurse locale, de care se bucură orașul Dolhasca sunt întinsele păduri de fag și stejar, esențe tari, ce constituie un rezervor uriaș natural de materie primă;

mai multe detalii...

Tradiţii

Tradițiile folclorice în orașul Dolhasca sunt strâns legate de obiceiurile și datinile din perioada iernii, când, cu ocazia sărătorilor calendaristice specifice creștinilor, au loc spectacole libere ale formațiilor de urători și colindători specifice zonei Valea Siretului.

mai multe detalii...

Iara21

Comuna Iara este situată în sud-vestul judeţului Cluj, la limita dintre Depresiunea Transilvaniei şi Munţii Apuseni. Depresiunea de contact Iara, situată în partea centrală şi nordică a comunei, este sculptată în sedimente dominant paleogene ale „golfului Iara-Băişoara” şi este conturată în amonte de defileul Surduc. Masivul Muntele Mare este prezent prin extremitatea estică a sa în zona Ocoliş, iar Munţii Trascău sunt prezenţi prin prelungirile din partea estică, sud-estică şi sudică a comunei.citeşte tot textul

poza