Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Dalboşeţ

Situată în partea sudică a judeţului Caraş-Severin, pe DJ 571 B, localitatea Dalboşeţ, reşedinţa comunei cu acelaşi nume, se află la o distanţă de cca 11 km de Bozovici şi 77 km de municipiul Reşiţa. Comuna Dalboşeţ se întinde pe o suprafaţă de 10.543 ha, din care 4077 ha reprezintă terenul agricol. În componenţa administrativă a comunei se regăsesc localităţile Dalboşeţ, Şopotu Vechi, Bârz, Boina, Boiniţa, Prislop şi Reşiţa Mică.

Amplasată, cu aproximaţie, în partea centrală a Depresiunii Almăjului (Bozoviciului), care desparte cristalinul Munţilor Almăjului de culmile Munţilor Semenic, depresiunea prezintă un relief colinar, faliat pe margini cu terase fluviatile, în trepte largi, mai ales în partea stângă a râului Nera, care în curgerea sa de la NE spre SE, constituie şi limita nordică a perimetrului comunei. 

poza

În amsamblu, elementele complexului geografic, desfăşurate într-un plan general înclinat de la SE la NV, individualizează trei unităţi principale de microrelief: muntele, partea sudică a teritoriului comunal fiind parte integrantă a Munţilor Almăjului, cu înălţimi de până la 900 m (Tâlva Blidarului 897 m, Cracul Mare 753 m, Culmea Sicheviţa 748 m, vârfurile Noşovati şi Rujeţu 672 m), terasele, ca element de tranziţie între zona montană şi lunca Nerei, prezentând şi acestea o mare energie de relief, care coboară de la sud spre nord, pe nivele succesive la 50-150 m altitudine relativă şi lunca, cu o pondere mai mică, desfăşurată de-a lungul râului Nera şi a afluenţilor acestuia.

Istoric

Din punct de vedere al trecutului, pe teritoriul comunei Dalboşeţ s-au găsit vestigii istorice care atestă existenţa acestei aşezări încă din perioada Imperiului Roman. 

mai multe detalii...

Resurse locale

Teritoriul comunei, încadrat în zona pădurilor de foioase de tip estival, cu un relief dispus în amfiteatru, favorizează dezvoltarea unor complexe vegetale destul de variate, cu predominanţa tipului de zonalitate verticală.
Pădurile prezintă frecvente schimbări ale etajării, condiţionate de orientarea văilor şi interfluviilor, de existen

mai multe detalii...

Tradiţii

Din punct de vedere etnografic şi folcloric zona este deosebit de bogată.

Echilibrul spiritului şi frumuseţea sufletului, la almăjeni s-a exteriorizat într-o frumuseţe corespunzătoare, frumuseţe care constă într-o armonie complexă cu natura şi elementele ei rezultând o bogăţie indefinită a spiritului uman. Aşa a apărut portul, melosul, d

mai multe detalii...

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza