Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Cristeşti

Comuna Cristești, atestată documentar în anul 1427, face parte din teritoriul administrativ al județului Iași, întinzându-se pe o suprafață de 5.340 de ha, din care 2.934 de ha teren agricol și 1.841 ha de pădure. Altitudinea maximă a localității este de 412 metrii în punctul numit Bursucarie. Relieful comunei, format în mare parte din zone de șes de-a lungul râului Moldova, pe partea stângă, din dealuri cu pante line si platouri favorabile agriculturii, este străbătut de râul Moldova și cinci păraie.

Vecinii comunei Cristești sunt: nord comuna Tătăruși, la est comuna Valea Seaca, la sud comuna Moțca iar la vest județele Neamț și Suceava.

poza

Motivele de mândrie pentru locuitorii comunei Cristești sunt diverse, unele datorate bogățiilor dăruite de natură și Dumnezeu, altele existente datorită cumințeniei, priceperii și hărniciei oamenilor acestor locuri:
- Frumusețea localității și a împrejurimilor;
- Tradițiile și obiceiurile păstrate din bătrâni;
- Monumentele istorice din comună;
- Proiectele finalizate până în prezent

Istoric

Dovezi ale locuirii acestor meleaguri există încă din paleoliticul superior, pe Valea Enache, însă comuna Cristești este atestată documentar în anul 1427.

mai multe detalii...

Resurse locale

Datorita poziției geografice, comuna Cristești dispune atât de resurse de suprafață cat și de resurse de subsol

mai multe detalii...

Tradiţii

Locuitorii comunei Cristești păstrează și astăzi cu sfințenie datinile și obiceiurile moștenite din străbuni, acestea fiind puse cel mai bine în valoare în satul Homița și cartierul Herești al comunei.

mai multe detalii...

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza