Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Crasna

Comuna Crasna este situată în partea nord-vestică a judeţului Sălaj, la 19 km de reşedinţa judeţului municipiului Zalău.
Comuna Crasna, cu un teritoriu administrativ de 67,12 km2, este situată în Depresiunea Crasna, în bazinul hidrografic al râului cu acelaşi nume. Din punct de vedere al componenţei, comuna cuprinde următoarele localităţi: Crasna - sat reşedinţă de comună, Huseni, Marin şi Ratin.

Suprafaţa totală a comunei este 6712 ha, din care 647 ha intravilan. Intravilanul se împarte pe localităţi în felul următor: Crasna 323 ha, Marin 143 ha, Ratin 104 ha, Huseni 78 ha.
Din punct de vedere climatic, comuna se află sub directa influenţă a maselor de aer din vest, încadrându-se în sectorul cu climă continental moderată.

poza

Cu ocazia manifestărilor culturale organizate în ţară sau peste hotare, comuna Crasna este reprezentată de formaţia „BOKRETA” care îi păstrează tradiţiile. În comuna Crasna sunt trei biserici vechi, o sală de sport pentru copii şi pentru adulţi şi muzeul satului unde vin şi persoane din alte localităţi chiar şi din străinătate.

Istoric

Cu Crasna, ca nume de localitate, ne întâlnim pentru prima oară în jurul anului 1090 sub denumire de Kraszon civitas, fiind amintită mai apoi în 1164. Petri Mor referindu-se la Varadi Regestrum, pune originea Crasnei între anii 1205-1235.

mai multe detalii...

Resurse locale

Productivitatea terenurilor arabile şi condiţiile climatice permit cultivarea cerealelor, legumelor şi a plantelor tehnice. Pomicultura, viticultura şi creşterea animalelor au vechi tradiţii în comună

mai multe detalii...

Tradiţii

Zilele Crasnei în luna septembrie, târgul săptămânal de animale, târgul de legume în fiecare marţi a săptămânii, zilele tineretului Sălăjanului în luna iulie, balul strugurilor în octombrie sau ziua bărbaţilor înainte de anul nou sunt câteva din evenimentele tradiţionale ale locului.

mai multe detalii...

Talpa11

Comuna Talpa este situată în nordul judeţului Teleorman, la 45 km distanţă de reşedinţa de judeţ, Alexandria. Relieful este unul specific de câmpie cu o climă temeprat continentalăciteşte tot textul

poza