Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Termeni şi Condiţii de Utilizare a portalului www.ecomunitate.ro

Orice fel de comunicare şi informaţie iniţiată prin acest Serviciu va fi guvernată de aceşti termeni şi condiţii, ca reprezentând Acordul complet, exclusiv şi definitiv între tine şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de proprietar şi unic administrator al Portalului www.ecomunitate.ro (denumit în continuare Administrator). www.ecomunitate.ro (denumit in continuare Portal)îşi rezervă dreptul, pe baza unilaterală, să modifice, amendeze sau să actualizeze aceşti termeni şi condiţii în orice moment, fără a anunţa în prealabil. Îşi rezervă de asemenea dreptul de a amenda, adăuga sau şterge orice aspect al Serviciului în orice moment fără a anunţa în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării pe acest website. În cazul în care continuaţi să utilizaţi acest Serviciu şi după revizuire, înseamnă că aţi acceptat pe deplin termenii prezentului Acord, inclusiv modificările survenite.

Confidenţialitate

Pentru a raspunde întrebărilor Dvs. şi pentru a monitoriza și evalua folosirea Portalului nostru, poate apărea necesitatea de a vă cere informaţii cu caracter personal, cum ar fi numele Dvs., domiciliul, CNP-ul, adresa de e-mail şi numarul de telefon. Aceste date personale însă nu vor fi folosite pentru a vă transmite informaţii despre serviciile Portalului  fără acordul Dvs. www.ecomunitate.ro se obligă să protejeze confidenţialitatea vizitatorilor Portalului său. Nici un fel de informaţii cu caracter personal nu vor fi transmise către terţi, cu excepţia acelor terţi parteneri www.ecomunitate.ro care asigură bună funcţionare a acestui portal. Totuşi, putem furniza unor terţi informaţii de ordin general referitoare la vânzări, trafic în site precum şi alte informaţii, însă aceste statistici nu vor conţine date cu caracter personal. Acest portal poate utiliza tehnologii care ne permit colectarea anumitor informaţii cu caracter tehnic despre Dvs: adresa Dvs. de Internet (adresa IP), sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, informaţii despre traficul realizat de Dvs. prin portal-ul nostru. Toate aceste informaţii colectate de www.ecomunitate.ro prin intermediul Portalului au scopul de a ajuta la îmbunătăţirea serviciilor și informațiilor oferite de www.ecomunitate.ro.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, www.ecomunitate.ro va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Utilizatorii serviciilor portalului se obligă să furnizeze informații de identificare reale și valide atunci când acestea sunt solicitate sau când accesarea unor servicii este condiționată de oferirea unor date de contact. În cazul identificării de informații care au fost introduse în mod eronat iar utilizatorul în cauză nu ia măsurile necesare pentru corectarea acestora, Administratorul portalului ecomunitate.ro își rezervă dreptul de a limita sau suspenda accesul la servicii pentru Utilizatorul care se face vinovat de acest aspect. Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizaţi sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime de către www.ecomunitate.ro a serviciilor din domeniile educației, culturii, administrației, afacerilor, fără să se limiteze la acestea.

Utilizatorii, la opţiunea fiecaruia, sunt obligați să furnizeze informații actuale, complete și exacte despre identitatea lor personală și/sau economică/juridică pe care o reprezintă și despre identitatea reprezentantului care administrează contul de utilizator, dacă este cazul, așa cum este cerut în cadrul procesului de înregistrare sau în alte secțiuni ale portalului. Utilizatorii se obligă să mențină și să modifice aceste informații după cum este necesar, pentru a le menține actuale, complete și exacte. Furnizându-ne unele date personale, vă  creați un cont valabil şi beneficiați de serviciile oferite de către www.ecomunitate.ro. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ștergerea datelor. Sunteţi de acord că ștergerea datelor personale va fi urmată de ştergerea contului dumneavoastră din sistem şi de imposibilitatea de a accesa serviciul oferit de www.ecomunitate.ro.

Pentru exercitarea acestor drepturi puteţi face o cerere în scris, pe care să o trimiteţi apoi prin postă sau e-email la adresele de contact specificate pe www.ecomunitate.ro.

Securitate

În timpul procesului de înregistrare, vi se va aloca o parolă care se va transmite prin email. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii acestei parole şi sunteți în întregime responsabil pentru toate activităţile şi taxele ce pot apărea prin utilizarea acesteia. Puteți modifica parola şi profilul personal în orice moment. Sunteți de acord să anunţi imediat www.ecomunitate.ro de orice inadvertenţe în cadrul profilului personal, orice utilizare neautorizată, improprie sau ilegală a parolei sau a contului sau orice altă problema de securitate. Este responsabilitatea Dvs. să actualizați şi să vă asigurați că adresa de poștă electronică la care mesajele sunt trimise este cea corectă. www.ecomunitate.ro nu este responsabil pentru nici un fel de pierderi, impuneri, daune, cauze de acţiune, cheltuieli, judecăţi, premii, penalităţi sau taxe generate de nerespectarea prevederilor prezentei Secţiuni. Este responsabilitatea Dvs. să vă asigurați că orice utilizator autorizat al contului Dvs. de ecomunitate.ro a citit Termenii şi Condiţiile prezentului Acord şi înţelege că utilizarea de către ei a Serviciului se supune acestor termeni şi condiţii. Sunteți de acord că sunteți pe deplin responsabil pentru modul de folosire al Serviciului de către orice utilizator autorizat şi pentru orice consecinţă ar rezulta din utilizarea necorespunzătorare a Serviciului sau de încălcarea Acordului de către o astfel de persoană.
 

Tentativa sau realizarea de operaţiuni neautorizate asupra acestui Portal, cum ar fi utilizarea abuzivă, frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea sau utilizarea nepermisă de informaţii poate atrage anularea contului, precum şi urmărirea penală în conformitate cu legislaţia română în vigoare. În cazul în care Administratorul apreciază că un Utilizator nu respectă condiţiile şi termenii de utilizare din prezentul Regulament sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod Portalului, Administratorul poate restricţiona sau susupenda accesul Utilizatorului la Portal. Aceasta poate însemna: ştergerea mesajelor al căror conţinut nu respectă termenii şi condiţiile portalului; suspendarea temporară sau permanentă a contului şi a tuturor informaţiilor pe care le conţine; ştergerea opţiunilor definite şi interzicerea accesului la serviciile Portalului. Restricţionarea accesului Utilizatorului poate să fie sau nu precedată de avertismente, în funcţie de aprecierea exclusivă şi unilaterală a Administratorului. Este interzisă orice intervenție de orice natură care ar putea cauza disfuncționalitatea portalului și a serviciilor, chiar și temporară, fără autorizarea prealabilă obținută în scris de la Administratorul www.ecomunitate.ro. Este interzisă orice acțiune care afectează negativ activitățile corecte, rezonabile și permise ale celorlalți Utilizatori sau intimidează, hărțuiesc ori agresează verbal sau în oricare altă modalitate utilizarea conturilor personale ale altor Utilizatori. Este interzisă folosirea de informații (text, foto, video, audio, dar fără a le limita la acestea) care conțin în mod abuziv nume de mărci înregistrate ce nu aparțin Utilizatorului sau care încalcă drepturile legale ale unei alte părți. Nerespectarea acestei obligații poate atrage după sine limitarea sau suspendarea accesului la portal și la serviciile acestuia; răspunderea îi aparține în totalitate Utilizatorului.

Acceptarea condiţiilor

Utilizarea Portalului este condiţionată de acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Administratorul îşi rezervă dreptul de a schimba în orice moment aceste condiţii, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează (denumite în continuare Utilizatori). Termenii şi Condiţiile de Utilizare se aplică pentru oricare din secţiunile Portalului şi pentru toţi utilizatorii. Utilizatorii care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile de mai sus nu au dreptul de a folosi Portalul. Postarea şi publicarea materialelor pe acest Portal exonerează Administratorul de orice răspundere privind conţinutul şi veridicitatea informaţiilor, aceasta aparţinând exclusiv autorilor. Administratorul nu garantează că informaţiile sunt complete, corecte sau actualizate. De asemenea, utilizatorii folosesc Portalul pe riscul propriu, Administratorul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de accesarea sau utilizarea Portalului sau ca urmare a utilizării informaţiilor din acest Portal.

www.ecomunitate.ro își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a tuturor sau a oricărui dintre secțiunile portalului în orice moment și de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală. Orice noi funcționalități sau instrumente care sunt dezvoltate pentru îmbunătățirea portalului ecomunitate.ro și a serviciilor acestuia fac de asemenea obiectul prezentului acord. Administratorul portalului își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui Acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment. Orice modificare a prezentului Acord devine efectivă imediat, odată cu publicarea acesteia.

Drepturile şi responsabilităţile utilizatorilor

Utilizatorii Portalului au dreptul la o corectă informare, iar Administratorul va depune toate eforturile pentru a facilita o comunicare optimă cu utilizatorii. Calitatea de membru al Portalului este liber consimţită de utilizatori, iar, odată înregistraţi, utilizatorii au dreptul de a solicita renunţarea la acest statut şi ştergerea din sistem a tuturor informaţiilor cu caracter personal. Pentru a deveni membru al Portalului, utilizatorii se obligă să completeze formularul de înregistrare solicitat de Administrator, cu condiţia ca datele completate să fie adevărate şi exacte. După completarea formularului de înregistrare în Portal, Utilizatorii vor primi un cont şi o parolă de acces. Utilizatorii sunt responsabili de păstrarea confidenţialităţii datelor de acces ale contului de membru al Portalului şi de utilizarea propriului cont. Administratorul nu este răspunzător pentru nici o pagubă morală sau materială cauzată de nerespectarea de către utilizatori a acestor prevederi. Întreaga răspundere de orice natură pentru informaţiile care sunt publicate/transmise pe Internet de către Utilizator în contul său de pe Portal, precum şi pentru consecinţele care pot apărea în urma acestor activităţi, aparţine în exclusivitate Utilizatorului. În caz de suspiciuni cu privire la autenticitatea sau valabilitatea informațiilor furnizate de Utilizator, indiferent de natura sau obiectul de referință al acestora, Administratorii portalului își rezervă dreptul de a suspenda accesul la servicii. Toate activitățile întreprinse pe baza serviciilor furnizate de către portalul ecomunitate.ro și întreg conținutul încărcat în cadrul contului de Utilizator al portalului sunt exclusiv responsabilitatea Utilizatorului, indiferent ce consecințe pe care aceste acțiuni sau conținut le-ar putea avea. Administratorul www.ecomunitate.ro nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de către Utilizatori și nici pentru acțiunile acestora, indiferent de natura lor.

Dreptul de utilizare a materialelor

Administratorul îi autorizează pe utilizatori să vizualizeze şi să descărce copii ale materialelor de pe Portal în scop de informare. Administratorul acordă, de asemenea, utilizatorilor dreptul de a trimite mesaje, date sau alte informaţii către Portal. Utilizatorii Portalului pot trimite comentarii, sugestii, idei sau observaţii cu privire la conţinutul şi structura acestuia, prin oricare din instrumentele puse la dispoziţie, cu condiţia ca acestea să respecte cadrul legal, şi să nu adfucă prejudicii de nicionatură Portalului sau a unei terţe părţi. Administratorul portalului nu pretinde și nu deține drepturi de proprietate intelectuală pentru conținutul folosit de către Utilizatori în cadrul serviciilor oferite sau asupra materialelor preluate din surse publice care nu aparțin www.ecomunitate.ro. Prin încărcarea de imagini, texte, materiale video și audio prin folosirea serviciilor, sunteți de acord ca acestea să devină publice, oferiți acces către acestea tuturor Utilizatorilor de Internet și îi permiteți Administratorului portalului să revizuiască aceste informații în orice moment. Conţinutul Portalului, integral sau parţial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri de comercializare, fără acceptul scris prealabil al Administratorului.

Legături

Portalul poate conţine legături (denumite link-uri) către alte Portaluri sau resurse web. Administratorul nu este responsabil de disponibilitatea şi corectitudinea informaţiilor oferite de acestea şi este exonerat de orice răspundere pentru orice pagubă sau pierdere cauzată de folosirea de către utilizatori a acestora. Portalul poate acorda partenerilor dreptul de a crea un link către pagina principală a www.ecomunitate.ro, cu condiţia ca acest link să nu aducă vreo atingere de vreo natură Portalului şi obiectivelor sale.