Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Ciumani

Comuna Ciumani (în limba maghiară: GYERGYÓCSOMAFALVA) este exemplul tipic al convieţuirii reciproce comunitate-natură. Aici trăieşte o comunitate cu o pretenţie şi capacitate de autoadministrare locală puternică. Calitatea vieţii este definită prin valorile creştine europene şi valorile tradiţionale secuieşti. Infrastructura instituţională este dezvoltată. Economia este definită de întreprinderile locale viabile şi competitoare bazate pe resurse locale. Membrii comunităţii trăiesc în siguranţă socială.

poza

Ne mândrim cu tradiţia populară locală (arhitectura tradiţională din lemn, ingeniozitatea mesteşugarilor locali, dansurile şi cântecele populare, etc.), economia locală foarte dezvoltată (200 de întreprinderi micro, mici şi mijlocii, şomajul efectiv este foarte redus), tradiţia glorioasă de 40 de ani de hochei pe gheaţa „Ciumani - fabrica de hochei a ţării” (patinoarul natural cu infrastructura necesară, sportivi în selecţionata naţională şi în echipele din divizia naţională, centru de pregătire a copiilor, etc), infrastructura turistică dezvoltată (pensiuni agroturistice, peisaje pitoreşti de munte, pârtie de schi, terenuri de sport, baie de apă minerală, monumente culturale şi istorice, etc), tradiţie şcolară de excepţie (şcoală modernă cu cadre didactice bine pregătite profesional, număr permanent mare al tinerilor care au terminat facultate, existenţa şi funcţionarea Şcolii populare şi a Forumului intelectualilor)

Istoric

Localitatea a apărut în vremea lui Iancu de Hunedoara (secolul XV). Prima aşezare omenească a fost pe dealul numit „Farkasdomb”. Primul proprietar al cătunului de aici a fost Inger János, iar mai târziu CSOMA FERENC, de la care localitatea a şi primit denumirea de CSOMAFALVA (satul lui Csoma).

mai multe detalii...

Resurse locale

Apa minerală, păduri de brazi, cariera de piatră, pârâurile montane, fructele de pădure şi ciupercile, fondul de vânat, cariera de piatră, terenurile agricole, pensiunile turistice, fondul de bovine şi ovine.

mai multe detalii...

Tradiţii

Comunitatea din Ciumani are a bogată tradiţie etnografică. Unele tradiţii populare au dispărut în ultimele decenii. O parte a tradiţiilor şi obiceiurilor este legată de evenimentele religioase, o altă parte, în schimb, este în legătură strânsă cu viaţa cotidiană, şi cu apartenenţa etnică.

mai multe detalii...

Tormac0

Comuna Tormac se situează în sud-estul judeţului Timiş, în câmpia cu acelaşi nume.Comuna are în administrare localităţile Cadăr, Şipet şi centrul administrativ – Tormac. Din punct de vedere al formei principale de relief comuna Tormac se încadrează în categoria câmpie.citeşte tot textul

poza