Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Cavadineşti

Suprafaţa aferentă com. Căvădineşti se încadrează geografic în Podisul Moldovenesc, cu orientare sud-estică. Teritoriul comunei are un relief variat, predominant cu dealuri.

Climatul comunei este caracterizat prin veri secetoase şi ierni geroase .Temperatura medie anuală este de 30 grade C. Regimul ploilor este neuniform, cele mai mari cantităţi căzând în perioada martie-aprilie iar cele mai mici cantităţi căzând iarna în luna decembrie. Vânturile cele mai frecvente sunt cele din nord-vest , direcţiile lor fiind determinate de circulaţia generală a maselor de aer şi influenţate de orientarea formelor de relief.

Reţeaua hidrografica este reprezentată în principal de cursurile de apa râul Prut , pârâul Horincea , pârâul Liscov şi pârâul Elanu.

Existenta pe unii versanţi a unor roci impermeabile, în alternantă cu roci permeabile ce adăpostesc între ele pânze de apa la mică adâncime, care umectează intens marnele din cadrul alternanţelor litologice, au dus la apariţia microreliefului de alunecări de teren. Aceste alunecări se produc în special în anii bogaţi în precipitaţii, când nivelul apei freatice de pe versanţi este aproape de suprafaţa, formând izvoare de coastă în : T-92,T-68,T-18,T-1,2,6 şi T-28 , afectând cca.113 ha.păşune.

poza

Căvădineşti se mândreşte cu Parcul Natural Lunca joasă a Prutului care reprezintă poarta de intrare în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

Istoric

Descoperirile arheologice de la Căvădineşti, Bereşti, Puricani, Pleşă, Rădeşti, Băneasa, Suceveni şi din vatra actuală a oraşului Galaţi au demonstrat prezenţa comunităţilor umane pe teritoriul judeţului Galaţi încă din paleoliticul superior. La Căvădineşti este atestată si epoca bronzului.

mai multe detalii...

Resurse locale

Resursele locale permit practicarea  agriculturii şi a piciculturii(Balta Rădeanu).

mai multe detalii...

Tradiţii

Una din manifestările repetabile din Căvădineşti este Sărbătoarea cântecului şi jocului horincean.

mai multe detalii...

Iara21

Comuna Iara este situată în sud-vestul judeţului Cluj, la limita dintre Depresiunea Transilvaniei şi Munţii Apuseni. Depresiunea de contact Iara, situată în partea centrală şi nordică a comunei, este sculptată în sedimente dominant paleogene ale „golfului Iara-Băişoara” şi este conturată în amonte de defileul Surduc. Masivul Muntele Mare este prezent prin extremitatea estică a sa în zona Ocoliş, iar Munţii Trascău sunt prezenţi prin prelungirile din partea estică, sud-estică şi sudică a comunei.citeşte tot textul

poza