Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Bogdăniţa

Comuna Bogdăniţa este aşezată în partea de sud a judeţului Vaslui la 30 Km nord de municipiul Bârlad.Comuna are o suprafaţă de 48.68 Km 2 fiind compusă din 7 sate, după cum urmează: Bogdăniţa, Schitu, Tunseşti, Cârţibaşi, Coroieşti, Rădăieşti şi Cepeşti.Din punct de vedere fizico – geografic comuna Bogdăniţa se află în partea sudică a Podişului Central Moldovenesc şi se caracterizează printr-un teren deluros de podiş, relieful fiind format din culmi paralele cu direcţia generală nord – sud, formate din dealuri lungi, mai înalte în partea nordică.Din punct de vedere hidrografic unitatea hotar în studiu face parte din bazinul Bârladului. Comuna este străbătută de două pâraie: Bogdana ce străbate de la nord la sud satele Tunseşti, Cârţibaşi, Rădăieşti şi Cepeşti, iar în satul Coroieşti acest pârâu se uneşte cu pârâul Schitu – Bogdăniţa.

poza

În această localitate se găsesc ruinele Mănăstirii Schitu Bogdăniţa lângă care s-a construit o biserică nouă din lemn.

Istoric

Satul Schit din comuna Bogdăniţa este situat pe valea râului Bogdaniţa, care, după ce izvorăşte de la Vladnic (1 km nord de sat) parcurge satul Schit, iar la ieşirea din sat curge subteran, reapărând în satul Bogdăniţa.După tradiţia locală, consemnată în scris de preotul Andrei Giurcanu, primele aşezări în vatra satului datează din 1864, când s-a

mai multe detalii...

Resurse locale

Existenţa solurilor diverse, mai ales a celor fertile, constituie o premisă favorabilă pentru atragerea populaţiei şi dezvoltarea unei economii agricole variate de la cultura cerealelor şi a plantelor tehnice până la culturile pomi-viticole şi cultura legumelor şi zarzavaturilor, aici, veche tradiţie.

mai multe detalii...

Tradiţii

Obiceiurile şi tradiţiile care se păstrează aici sunt în strânsă legătură cu sărbătorile religioase.De asemenea, prin tradiţie, în mijlocul verii, se sărbătoreşte ziua localităţii Bogdăneşti.

mai multe detalii...

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza