Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

„ŞCOALA ÎN OGLINDA TIMPULUI” – 1863-2013, 150 de ani de învăţământ în comuna Iaslovăţ din Bucovina. Aniversare la Şcoala Gimnazială Nr.1 Iaslovăţ

Data: 08.12.2013, Autor: Repezis.Elena, Categorie: Şcoală comentarii: 0

       În străvechea aşezare din Bucovina, comuna Iaslovăţ, care a împlinit 565 de ani de la prima menţiune documentară – 1 aprilie 1448 din timpul lui Petru Muşat al II-lea -  în ziua Sfântului Nicolae din acest an, cu ocazia  hramului   locuitorilor comunei,  a avut loc la Şcoala Gimnazială Nr.1 Iaslovăţ, sărbătorirea aniversării a 150 de ani de învăţământ primar. Lăudabila iniţiativă şi manifestarea cultural-educaţională, a avut loc la sugestia prof. Prisacariu Victor, directorul Şcolii Gimnaziale Nr.1 Iaslovăţ, a colectivului de cadre didactice, a Primarului jr. Ion Cotoară, sprijiniţi documentar de un fiu al satului conf.univ.dr.ing. Niculai Şorea.

   Au participat oaspeţi de seamă: de la conducerea Consiliului Judeţean Suceava, consilierul Nistor  Tătar, de la Inspectoratul Şcolar Suceava prof. Şpac Laurentie, inspector de zonă, Primarul comunei, Ion Cotoară, conf.univ.dr.ing. Niculai Şorea de la Iaşi, fiu al satului, prof. Luminiţa Cotoară, directoarea Şcolii Gimnaziale  Nr. 2 Iaslovăţ, foştii directori ai şcolii care au activat de-a lungul anilor precum: prof. Elena Liscun (Ignat), prof. Mihai Strugari, prof. Vasile Bilasevschi, prof. Dumitru Liscun, prof. Gheorghe Câmpan, între cei aşteptaţi erau prof. Nicolae Chiţan, care, fost director, a trecut şcoala la treapta gimnazială, conf.dr. preot Florin Bucescu, fost profesor al şcolii, dar nu au putut ajunge la acest jubileu, prof. dr. Vasile Schipor, secretar ştiinţific la Institutului Bucovina-Rădăuţi al Academiei Române, Elena Repeziş din partea proiectului E.B.C şi un număr mare de cadre didactice care au slujit această şcoală în trecut şi astăzi, alţi oaspeţi.

  Un grup de elevi în minunatele straie de sărbătoare, specifice satului Iaslovăţ, au întâmpinat oaspeţii oferindu-le flori, broşura „Şcoala în oglinda timpului”, insigne, pliante şi alte materiale documentare.      În cadru festiv şi emoţionant sub conducerea prof. Victor Prisăcariu, directorul şcolii, s-a început programul sărbătorii aniversare, prin dezvelirea plăcii jubiliare „150 de ani de învăţământ la Iaslovăţ” şi a plăcii cu inscripţia tuturor directorilor care au condus şcoala aceasta.

       Apoi oaspeţii au vizitat sălile de clasă, şcoala în ansamblul ei, colţul tradiţiilor populare specifice satului foarte bine amenajat, au surprins la „lecţii demonstrative” elevii de azi îmbrăcaţi în frumoase uniforme şcolare.   

     După această vizită şi comentariile de rigoare comparative ale vechilor dascăli privind dotările şi condiţiile efective de învăţare, confort şi igienă, şcoala având apă curentă, încălzire centrală şi grup sanitar interior modernizat la cerinţele de azi, participanţii, oaspeţi, elevi şi părinţi, şi-au încântat privirile şi auzul cu memorabile cuvântări susţinute de către distinşii invitaţi, apoi au vizionat un deosebit program artistic susţinut de către elevii şcolii: dansuri moderne, majorete, dans clasic, dansuri populare, recitări şi scenete de aleasă calitate educativă  şi artistică în special.

        Directorul şcolii prof. Victor Prisacariu, conf.univ.dr.ing. Niculai Şorea, şi prof. dr. Vasile Schipor, secretar ştiinţific la Institutului Bucovina-Rădăuţi al Academiei Române, au adus un omagiu  celor care prin strădania şi dăruirea lor au condus destinele şcolii spre progres şi civilizaţie, marcând prin repere ştiinţifice şi istorice momente semnificative ale şcolii din Iaslovăţ.    La sfârşitul manifestării, au fost înmânate de către prof. Victor Prisacariu directorul şcolii,  în cadru festiv, unde nu au lipsit emoţia, bucuria şi recunoştinţa, diplome de excelenţă sau de onoare distinşilor oaspeţi între care: primar jr. Ion Cotoară, conf.univ.dr.ing. Niculai Şorea, prof. dr. fost director al şcolii 2, prof. dr. Schipor Vasile, prof. Şpac Laurentie, consilierul judeţean Nistor Tătar, viceprimar Gheorghe Olari, foştilor directori ai şcolii nr.1 Iaslovăţ: Nicolae Chiţan, Elena (Ignat) Liscun, Dumitru Liscun, Mihai Strugari (primul fiu al satului fost director), Vasile Bilaşevschi, Gheorghe Câmpan, Dumitru Cozminiuc pentru colecţia sa muzeală din sat, înv. Breabăn Eleonora,  Strugari Toader, fost primar al comunei şi alte cadre didactice. Pentru contribuţia adusă dezvoltării învăţământului şi promovarea imaginii şcolii pe portalul www.ecomunitate.ro, a fost răsplătită cu diplomă de excelenţă şi doamna Elena Repeziş.

   Din partea Primariei Iaslovăţ a primit diplomă de excelenţă prof. Victor Prisacariu directorul şcolii pentru multiplele realizări ale sale în domeniul  procesului de învăţământ, pentru organizarea şi conducerea foarte bună a şcolii.

      Merită a preciza ca din anul 1999, a preluat conducerea Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Iaslovăţ, prof. Victor Prisacariu,  în calitate de director, sprijinit în permanenţă de către  prof. Viorica Prisacariu, soţia sa.  Dezvoltarea şcolii a fost susţinută şi de către inimosul primar jr. Ion Cotoară, împreună cu membrii consiliului local care au alocat fondurile necesare din surse locale. 

    Fondurile structurale europene, nerambursabile, au fost obţinute în urma depunerii şi câştigării  mai multor proiecte cu impact major, în a căror scriere şi aplicare s-au implicat directorul şi profesorii coordonatori.   

     O mână de oameni, un colectiv de cadre didactice dedicate trup şi suflet misiunii de formare a caracterelor,  părinţi şi copii la un loc, au reuşit în câţiva ani, prin muncă, dedicare şi speranţă, să transforme faţa şcolii şi să ridice calitatea învăţământului gimnazial, la standarde europene, care poate concura oricând cu alte şcoli cu pretenţii.

      Cu această ocazie biblioteca şcolii s-a îmbogăţit cu un număr de volume donat de către scriitorii şi poeţii comunei care sunt autori: conf.univ.dr.ing,  Şorea Niculai – 70 de cărţi din care 4 de beletristică a căror autor este, Elena Repeziş - manager RECL, a donat 2 volume proprii de poezie: „Depărtări şi lacrimi”  şi „Frământări şi vise”, prof.dr. Coajă Costel a donat cartea sa „Raportul stat-biserică în perioada 1938 -1948, conf.univ.dr. Strugariu Radu a donat cartea sa „Calculul diferenţial”, Narcis Giurgiu a trimis cartea sa „Însemnări frivole”, urmând ca ulterior să mai sosească şi câte o carte de la cei care nu au fost prezenţi precum: ing. Coajă Nicolae (Nicolas) din Franţa, a jr. Cozminiuc Cristina-Elena şi a prof. Solovăstru Camelia-Mihaela.      Marcantă personalitate a ştiinţei şi tehnicii româneşti, conf. univ. dr. ing. Şorea Niculai, fiu al satului, invitat de seamă la manifestarea educaţională, a prezentat în calitatea de oaspete în cuvântul domniei sale, date monografice temeinic documentate, cu privire la prima atestare a localităţii Iaslovăţ, a şcolii şi a civilizaţiei de pe aceste străvechi meleaguri. Documente vechi, mărturii care atestă rădăcinile şi identitatea bucovinenilor din Iaslovăţ, cu o valoare deosebită, obţinute din corespondenţa purtată cu foştii dascăli, cu personalităţi care au locuit şi au lucrat o vreme la şcolile din Iaslovăţ, sau dobândite prin mari eforturi de la Arhivele Statului cât şi din alte locuri din sfera sa de influenţă.

    Domnia sa, este iniţiatorul şi sponsorul Fundaţiei nonprofit „Speranţa”, înfiinţată în anul 1997, cu scopul de a sprijini şi stimula financiar cei mai buni absolvenţi.  Fundaţia premiază de peste 17 ani pe cei mai buni elevi care au terminat clasa a VIII-a, de la ambele şcoli din Iaslovăţ, având ca sponsori la Şcoala nr. 2 pe prof. Şorea Niculai, şi de 3 ani pe conf.dr. preot Florin Bucescu pentru tradiţii de folclor păstrat de elevi, iar la Şcoala nr.1 sponsor este primarul Ion Cotoară. Rezultatul este deosebit.  Foarte mulţi foşti elevi ai acestor şcoli,  azi sunt cadre de importanţă în ţară sau în străinătate.   

      Au fost trecute în revistă proiectele cu finanţare externă realizate de către colectivul Şcolii nr.1 Iaslovăţ:

Economia Bazată pe Cunoaştere” – proiect finanţat de Banca Mondială în parteneriat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiilor Informaţiei, Coordonator: prof. Prisacariu Victor. Rezultate:dotarea şcolii cu 10 calculatoare, un videoproiector, o imprimantă.

            Proiecte realizate prin programul E.B.C:

Activităţi de networking;

Proiectul e-Vacanţa 2012;

Proiectul e-Vacanţa de iarnă 2010;

Proiectul e-Vacanţa 2009;

Proiectul e-Vacanţa 2008, obţinând MENŢIUNE la nivel naţional

O viaţă mai sănătoasă într-un  mediu mai curat” – proiect finanţat de Banca Mondială, Guvernul României şi Primăria Iaslovăţ, Coordonator: prof. Prisacariu Viorica

Şcoala punte între suflete” – proiect finanţat de Centru Educaţia 2000, Fundaţia Soros România şi Primăria Iaslovaţ, Coordonator: prof. Prisacariu Viorica

Proiecte cu finanţare proprie:

Cu un click mai aproape de tătic”,Coordonator: prof. David Emilian-Bogdan

Copilul şi taina cărţii”, Coordonator: ed. Onuţ Lăcrămioara

Popas în lumea cărţilor”, Coordonator: ed. Onuţ Lăcrămioara

Alte activităţi desfăşurate:

Let’s Do It,Romania!”, Coordonator: prof. Domnari Monica, prof. Câmpan Gheorghe

Hello Europe! Bonjour Europe!”, Coordonator: prof. Sandu Maria Mirabela, prof. David Emilian-Bogdan

“Pace şi nonviolenţă pentru toţi copiii lumii”, Coordonator: prof. Prisacariu Viorica

“Uniţi în cuget şi simţiri”, Coordonator: prof. David Emilian-Bogdan

“Mica Unire”, Coordonator: prof. David Emilian-Bogdan

Soyons Francophones!”, Coordonator: prof. David Emilian-Bogdan

Toamna la Iaslovăţ”, Coordonator: prof. Prisacariu Viorica

“Energie pentru viaţă”, Coordonator: prof. Prisacariu Viorica, învăţător Pîslar Anca

“Alege sportul şi nu drogul”, Coordonator: prof. Trufin Ioana

“Campania globală pentru educaţie – dreptul la educaţia pentru femei”, Coordonator: prof. Prisacariu Viorica

“Eminescu - o lume dăruită nouă”, Coordonatori: prof. Ciornei Alina, prof. Domnari Monica

“Bucovina – o lacrimă a trecutului”, Coordonator: prof. Prisacariu Viorica

“Eco- Fotografia anului 2013”, Coordonatori: prof. Prisacariu Victor, înv. Apetri Aurica, prof. Prisacariu Viorica

“Presăraţi pe-a lor morminte…”, Program dedicat cinstirii eroilor neamului

“Colinde, colinde”…„Imaginea şcolii în presă”

(Spicuiri din cuvântul prof.dir.Victor Prisacariu – revista „Şcoala în oglinda timpului”).

…”Şcoala Gimnazială Nr.1 Iaslovăţ şi-a asumat dintotdeauna rolul de a contribui la formarea cetăţenilor de mâine, activi şi responsabili, capabili să răspundă provocărilor societăţii contemporane. Ne mândrim cu absolvenţi de seamă, oameni care au îndrăznit, au sperat, au izbutit. În spatele acestor imagini se ascunde şi bate inima şcolii. O şcoală vie, matură şi modernă în gândire, puternică prin rădăcini şi tradiţii. În fiecare zi redescoperim valoarea lucrurilor simple, sensurile profunde şi adevărate ale unor cuvinte precum prietenie, altruism, spirit de echipă.Dincolo de abilităţi, deprinderi şi competenţe, ne-am dorit să formăm oameni cu valori morale puternice, oameni care să creadă mai mult în „a fi” şi „a deveni” decât în „a avea”, care să preţuiască viaţa şi mintea umană, libertatea şi toleranţa. Încercăm în fiecare zi să credem că avem o şansă de reuşită atâta timp cât ne păstrăm speranţa, credinţa, raţiunea” .

        Oaspeţii şi truditorii şcolii au fost invitaţi la o agapă cu bucate tradiţionale specifice satului, deosebit de apetisante, în care s-a regăsit măiestria culinară a gospodinelor din Bucovina. Alese mulţumiri se cuvin organizatorilor, distinşilor oaspeţi, elevilor şi părinţilor la un loc, pentru dăruirea, implicarea şi bucuria cu care ne-au întâmpinat la această lăudabilă aniversare.

           Elena Repeziş, manager RECL Iaslovăţ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr voturi:

17

Votează:

Comentarii

Momentan nu sunt comentarii inregistrate.

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza