Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Accesul etniei rome la educatie-incurajarea tinerilor romi sa urmeze studii superioare- Diseminare vizita de studiu Budapesta, Ungaria

Data: 20.01.2013, Autor: chirilanicole, Categorie: Diverse comentarii: 0

Accesul etniei rome la educație

-încurajarea tinerilor romi să urmeze studii superioare-

Diseminare vizită de studiu Budapesta, Ungaria
5-8 Noiembrie 2012
 
 
 

Dreptul la educaţie al tuturor copiilor şi tinerilor, indiferent de origine socială sau etnică, de sex sau apartenenţă religioasă, garantat de Constituţia României este departe de a constitui o realitate în cazul populaţiei de etnie romă. Astfel, unele studii (Ţiganii. Între ignorare şi îngrijorare, ICCV, 1992, 1998, Copiii romi din Români”, Salvaţi Copiii - UNICEF, 1999) relevă faptul că una dintre categoriile de populaţie grav afectată de fenomenul participării reduse la educaţie este această etnie. În cazul educaţiei preşcolare, de exemplu, participarea copiilor romi este de aproape patru ori mai scăzută decât participarea întregii populaţii la acest nivel de educaţie, inegalităţile continuând în învăţământul primar – cu aproximativ 25% mai puţin decât ceilalţi copii – şi gimnazial, în cazul căruia participarea şcolară este cu 30% mai redusă. Numai 8,9% dintre rromi au absolvit studii medii şi numai 0,3% studii superioare („Roma in an Expanding Europe. Breaking the Poverty Cycle”, A World Bank Study, 2003).Trebuie amintit şi faptul că analfabetismul este o problemă cu care se confruntă aproape 40% din populaţia adultă. Este şi mai grav că acest procent foarte ridicat al analfabetismului a crescut în perioada de tranziţie comparativ cu perioada precedentă, afectând populaţia tânără cu vârste cuprinse între 10 şi 16 ani.
                   Accesul la o educaţie de calitate pentru copiii romi reprezintă o problemă complexă care necesită o abordare comprehensivă. Complexitatea problemei decurge din varietatea contextelor educaţionale în care se desfăşoară educaţia copiilor rromi în prezent, dar şi din influenţa unor factori de mediu, socio-economici cu impact direct sau mediat asupra educaţiei formale.

Necesitatea şcolarizării etniei rome, ca treaptă obligatorie spre integrarea lor rasială şi culturală în spaţiul European, este resimţită stringent în toate ţările continentului puse în faţa unei realităţi cu o problematică destul de dificilă, ce poate perturba grav dinamica unei lumi a cărei opţiune esenţială este civilizaţia.
                     Problematica educaţiei copiilor romi constituie una din provocările cu care se confruntă mediile social – economice şi culturale sau civice din atât din România cât și din celelalte țări europene. Ea face parte din problematica mai largă, cea a copiilor aflaţi în situaţii de excluziune, de marginalizare din diferite motive, necesitând abordări nuanţate în funcţie de mai mulţi parametri specifici: mediul de rezidenţă, apartenenţa la un grup minoritar etnic, apartenența la o grupare socială cu un status economic minimal.

Obiectivul prioritar al educației intercultural este promovarea capacității de conviețuire constructivă în contextul cultural și social variat, îndepărtând și prevenind prejudecățile din trecut sau chiar din prezent.

Pornind de la premisa că în procesul de integrare a copiiilor romi, școala, indiferent de ciclul pe care îl urmează, are un rol fundamental, Roma Education Fund (Fondul de Educație pentru Romi) a organizat în perioada 5-8 Noiembrie 2012 în Budapesta, Ungaria, vizita de studiu cu tema „Empowering Roma younsters in higher education” („ Încurajarea tinerilor romi să urmeze studii superioare”).  Misiunea organizației Roma Education Fund este de a contribui la ameliorarea decalajelor existente între populația de romi și ne-romi din punctul de vedere al rezultatelor educaționale, prin politici și programe care să suporte o educație de calitate pentru romi, inclusiv desegregarea sistemului educațional. Obiectivul principal al organizației este acela de a sprijini elaborarea și implementarea de politici care să contribuie la includerea romilor în sistemul educațional.

Astfel că tema vizitei de studiu la care am participat în cașlitate de reprezentant al Comisiei de Proiecte Europene al Școlii Gimnaziale Valea Moldovei, județul Suceava s-a axat în principal pe expunerea de modalități și metode de încurajare a tinerilor liceeni să urmeze studii superioare. La această vizită de studiu au participat reprezentanți ai diferitor țări europene: Danemarca, Italia, Spania, Grecia, Olanda, Marea Briatanie și Lituania.

Vizita de studiu a început cu introducerea fiecărui participant și prezentarea situației fiecărei țări în ceea ce privește accesul etniei rome la educație și mai ales a procentului tinerilor care frecventează cursuri superioare.

Reprezentantul organizației Roma Education Fund, Gabor Havas a făcut o scurtă prezentare despre obiectivele fondului și bursele oferite viitorilor studenți.

Programul de burse la scară largă “Roma Memorial Scholarship Program” se bazează pe competiție deschisă între studenții romi. Fiind finanțat de către Roma Education Fund, acest program oferă burse la aproape 700 de studenți în fiecare an. Aceste burse le primesc studenții care sunt la facultățile cu profilul drept și umanitar (administrație publică, jurnalism, științe politice, sociologie, pedagogie și istorie). Studenții primesc suport în limita fondurilor disponibile.

Pe tot parcursul celor 4 zile ale vizitei au fost organizate diferite întâlniri cu persoane din domeniul educativ – profesorii univeristari Gabor Daroczi, Janos Zolnay- unde ni s-a vorbit mai pe larg despre sistemul educațional din Ungaria, ni s-au prezentat măsurile luate de autorități pentru integrarea tinerilor romi în societatea din Ungaria, cât și oportunitățile întâlnite de tinerii care urmau o facultate
              Am făcut vizite și în una din cele mai cunoscute universități din Pecs- Beret- universitate ce oferă tinerilor romi posibilitatea să studieze în domeniile dorite. De asemenea, am întâlnit și familii de etnie romă a căror copii deja urmau cursurile universității Beret și am schimbat păreri și opiniii cu aceștia. 
                     Din discuțiile purtate atât cu reprezentanții organizației, cât și cu membrii familiilor ale căror copii frecventau cursuri universitare am aflat că, spre deosebire de sistemul educațional românesc care oferă burse tinerilor de etnie romă, locuri în cămine, sistemul unguresc diferă în sensul că tinerii de etnie romă trebuie să îți caute ori sponsori, ori organizații care să îi ajute să urmeze cursuri universitare, aceștia neavând nici un suport din partea autorităților. Ba mai mult decât atât, s-a prezicat și faptul că în Ungaria, integrarea romilor în societate se face mult mai greu, iar programele menite să ajute la orice tip de integrare nu au succes la fel de mare ca în alte țări europene.

Ca participanți la această vizită de studiu și pentru a întelege mai bine conceptul de integrare a romilor în societatea din Ungaria, ni s-a cerut să realizăm și să aplicăm un chestionar, unui anumit număr de cetățeni unguri, pentru a observa atât reacțiile acestora la auzul cuvântului rom, cât și gradul de cunoștințe legat de istoria și cultura romilor. Astfel că după intervarea unui număr de 30 de cetățeni unguri, pe stradă am constatat că ¾ din aceștia au fost retincenți în a răspunde întrebărilor referitoare la romi, iar majoritatea nu aveau nici ce mai mică idee de unde sunt și cum au apărut ca etnie romii.  
Concluzionând putem spune că o mare parte a populației de etnie romă, deci și copiii acestora, suferă de procesul de marginalizare și de aceea este nevoie de o strategie de intervenție susținută, care să se adreseze atât minorității marginalizate cât și majorității, pentru formarea unei societăți interculturale, de indivizi diferiți dar egali, racordați la valorile generale ale umanității și respectând un set comun de norme, dar în acelși timp, aflați permanent într-un schimb cultural și spiritual. Școlarizarea și mai ales încurajarea acestora să urmeze și cursuri superioare presupune o abordare specială în care datele inițiale ale acestei

etnii pot constitui un punct de plecare pentru găsirea unei soluții la problema integrării acestei lor.

 
 
 

Responsabil Comisie pentru Proiecte Europene,

Prof. Nechitoaia Liliana Nicoleta

Școala Gimnazială Valea Moldovei, Suceava

Număr voturi:

1

Votează:

Comentarii

Momentan nu sunt comentarii inregistrate.

Salasu de Sus3

Comuna este situată în depresiunea Haţegului străjuită de masivul Retezat în partea de sud. Are un relief de şes şi colinar, fiind formată din 11 sate aşezate pe râurile ce izvorăsc din Retezat.citeşte tot textul

poza