Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Zimnicea

Oraşul Zimnicea, străveche aşezare românească, vatră de istorie a cărei existenţă se pierde în negura vremurilor, este situat în judeţul Teleorman, judeţ inclus integral în Câmpia Română, între confluenţele Oltului şi Vedei cu fluviul Dunărea. Oraşul se află la intersecţia paralelei 43°37’07’’ latitudine nordică (pe aceeaşi latitudine cu Nisa, Florenţa şi Marsilia) cu meridianul 25°23’32’’ longitudine estică.

Numărând o populaţie de 15.672 de locuitori, Zimnicea ocupă un loc aparte în sistemul localităţilor urbane ale judeţului Teleorman. Deşi oraş mic, este un port fluvial cu funcţiuni mixte de importanţă locală.

Zimnicea se află într-o zonă agricolă bogată unde se produc cereale, legume, struguri, tutun, floarea soarelui, pomi fructiferi şi are o suprafaţă de 10.375 ha teren arabil.

poza

Fiind port la Dunăre, Zimnicea este conectat cu 8 ţări dunărene din estul şi centrul Europei, având astfel ieşire la Marea Neagră. Din 1993, când canalul Rein-Main-Dunăre a fost finalizat şi aflându-se la 60 km de singurul port rutier şi feroviar Giurgiu – Russe şi la 120 km distanţă de Bucureşti, oraşul are conexiuni cu ţările din Estul Europei, Balcani şi Orientul Mijlociu.

Zimnicea a avut o evoluţie tipică pentru oraşele dunărene, determinată de rolul jucat în traficul de mărfuri. Ulterior, activităţii comerciale i se adaugă cea agricolă şi chiar administrativă, în perioada 1837-1839 îndeplinind funcţia de reşedinţă a judeţului.

Istoric

Situat la fruntăriile de sud ale ţării, acest teritoriu a oferit condiţii favorabile de locuire încă din trecutul îndepărtat. Aşezare cu existenţă bimilenară, Zimnicea s-a dezvoltat în apropierea unei cetăţi geto-dacice (cca. 1.200 m vest de centrul oraşului) considerată ca fiind cea mai veche din Muntenia.

mai multe detalii...

Resurse locale

Mediul natural este favorabil odihnei şi recreerii, bogăţia peisagistică, a florei şi faunei –posibilităţi de exploatare în domeniul turismului.Reţea hidrografică bogată, potenţial piscicol şi cinegetic ridicat, ce permite vânătoarea şi pescuitul sportiv.

mai multe detalii...

Tradiţii

O tradiţie a oraşului este sărbătoarea vinului şi a viţei de vie „Zărezan” ce se organizează în fiecare an la 1 februarie şi la care participă şi oaspeţi din Bulgaria. O altă sărbătoare populară a oraşului este ,,Brumărelul” care se desfăşoară în sâmbăta şi duminica de la mijlocul lunii octombrie.

mai multe detalii...

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza