Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Vărăşti

Mai multe informații despre comunitatea vărășteană pe site-ul

" Vărăști - valoarea comunității tale "

www.facebook.com/ComunaVarasti
Elementele ce individualizează în mod deosebit această comună faţă de alte aşezări de tip rural sunt: apropierea de capitală (20-30 km), situarea în Lunca Argeş-Şabăr, precum şi existenţa unei puternice baze pentru producţia agricolă (suprafaţa totală 4856,84 Ha din care intravilan 491.13 Ha). La acestea adăugându-se echilibrul factorilor de mediu, viitoarea dezvoltare a comunei devenind un subiect deosebit de complex, care necesită studii de specialitate în domeniile demografiei, sociologiei, urbanismului arhitecturii, mediului şi în domeniul economic.

poza

Ocupaţia principală a locuitorilor este legumicultura, aceasta fiind, în majoritatea cazurilor, şi sursă de venit a vărăştenilor. Localitatea Vărăşti este locul unde s-a născut poetul Vasile Militaru. Ne mândrim cu o serie de monumente istorice cum ar fi situl arheologic de la Dobreni care datează din Neolitic (înregistrat la Comisia Naţională a Monumentelor şi Siturilor istorice), situl arheologic de la Dobreni care datează din Epoca bronzului (înregistrat la Comisia Naţională a Monumentelor şi Siturilor istorice), ruinele conacului domnesc al lui Constantin Şerban, Biserica din satul Dobreni, construită de Constantin Şerban în sec. al XVII-lea şi care face parte din Patrimoniul Naţional şi Biserica din satul Vărăşti cu Hramul Sfântului Nicolae reconstruită în sec. al XIX –lea.

Istoric

Încă din negura vremurilor, locuitorii spaţiului Carpato -Danubiano-Pontic s-au desprins a da denumiri locurilor de baştină. Aceste denumiri ilustrează întâmplări care s-au petrecute cândva, în evoluţia istorică a locurilor.

mai multe detalii...

Resurse locale

Solurile regiunii sunt compuse din cernoziomuri levigate şi sunt prielnice culturii cerealelor: grâu, porumb şi orz,precum şi floarea soarelui şi sfecla de zahăr.

mai multe detalii...

Tradiţii

Comuna Vărăşti este un adevărat păstrător al tradiţiilor şi obiceiurilor populare care, prin specificul său, acestea sunt variate şi diversificate în funcţie de fiecare etnie. Datinile şi obiceiurile locului sunt legate atât de sărbătorile de peste an cât si de evenimentele petrecute în viaţa familiei, constituind prilej de petrecere şi veselie s

mai multe detalii...

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza