Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Văleni

      Cu o suprafaţă de 3.487 comuna valeni / vedere de pe dealul cetatuiade ha, comuna Văleni este o aşezare
nemţeanăcaracterizată de un relief deluros, culmile cele mai înalte,
Cetăţuia şi Corhana, care străjuiesc satul Văleni, Moreni, Munteni
şi David, nedepăşind 400 m altitudine. Clima este temperat-continentală,
media anuala fiind de 9°C. Cele patru sate aparţinătoare comunei
sunt străbătute de râul Moldova, ce se varsă în Siret. Pământuri arabile,
păşuni, viţa de vie, livezi şi păduri alcătuiesc peisajul comunei.

poza

Locuitorii comunei Văleni se mândresc  mai înainte de toate cu parcul dendrologic existent în localitate, a cărei floră este foarte 
 variată,având specii unicat în ţară. De asemenea, cele patru biserici şi conac boieresc sunt alte câteva elemente care dau o notă aparte aşezării.

Istoric

Satul Văleni este pomenit pentru prima dată într-un act de schimb iîre postelnicul Cozma Sarpe şi Iirsa din Tucep, datat la 14 aprilie 1506. În actul de schimb satul poarta numele de Schiai şi se spune că aşezarea este de pe vremea: "bunului domn Alexandru", ceea ce duce atestarea satului la inceputul secolului al XV-lea daca nu mai inainte.

mai multe detalii...

Resurse locale

Principalele resurse locale constau în întinsele suprafeţe de teren arabil, prielnice culturilor agricole şi materia lemnoasă, provenită din pădurile care ocupă 50% din suprafaţa localităţii.

mai multe detalii...

Tradiţii

Schimbările socio-economice au dus la pierderea unor obiceiuri locale sau înlocuirea acestora cu altele, adaptate la viaţa de zi cu zi din comună. Cu toate acestea, unele practici, datini, obiceiuri încă mai păstrează din farmecul veacurilor trecute.

mai multe detalii...

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza