Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Vârfuri

Potrivit configuraţiei variate a terenului, Vârfuri se întinde pe dealurile presărate în întreaga comună şi de-a lungul apei Şuviţa. Cele peste 960 gospodării sunt izolat presărate pe toate dealurile, alcătuind cele şapte sate componente ale comunei Vârfuri: Şuviţa, Cojoiu, Stăteşti, Ulmetu, Merişoru, Cârlăneşti şi Vârfuri.

Pe teritoriul comunei Vârfuri, în afară de plantele cultivate şi de arborii de pădure (fag, stejar, ulm, alun, carpen, frasin, paltin, mesteacăn, anin, salcie, plop, tei, salcâm) se pot găsi şi alte plante din care: plante cu flori (ochiul-boului, steluţe- vinete, bănuţi, gălbioara, regina-nopţii, lăptuca, muşeţel, cicoarea, susaiul, râia), plante fără flori (feriga, feriguţa, muşchiul, mânătarca, burete lăptaş, ghebe, nane, licheni).

poza

Izvoarele de apă sulfuroasă şi sărată ce se găsesc în punctele: Bucică, Lăţeşti şi Moarea, dacă ar fi exploatate şi valorificate ar aduce mari îmbunătăţiri în dezvoltarea comunei Vârfuri.

Istoric

Comuna Vârfuri, alcătuită din şapte sate ce se găsesc răspândite pe dealuri şi văi, oriunde te-ai afla nu poţi vedea întreaga panoramă a comunei datorită numărului mare de dealuri, de unde şi numele comunei, de la aceste vârfuri de deal.

mai multe detalii...

Resurse locale

Comuna Vârfuri este răspândită pe dealuri şi văi. Unele sate sunt aşezate în văi, alte sate tronează pe culmile dealurilor. 784 ha din comună este acoperită de păduri, din care 371 ha proprietate privată şi 411 ha din suprafaţa totală a comunei este acoperită de păşuni.

mai multe detalii...

Tradiţii

Datinile comunei Vârfuri s-au consevat în mare parte, acestea fiind: pluguşorul, sorcovitul, nunta ţărănească, obiceiurile de la înmormantare, iordanitul, lăsatul secului, paparudele, etc.

mai multe detalii...

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza