Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Turism: Bolintin Vale

Turismul este slab reprezentat în zonă, deşi pot fi valorificate multe zone din albia minoră a râului Argeş şi din pădurea de la Malu-Spart. O dată cu terminarealucrărilor la Acumularea Ogrezeni şi cu refacerea şi completarea sistemului rutier, se preconizează o creştere a activităţilor de turism în localitatea Bolintin-Vale. Se poate practica cu mare succes turismul de week-end, datorită apropierii de Bucureşti.

Obiective turistice:

Biserica Adormirea Maicii Domnului

Pe lista monumentelor istorice din Bolintin figurează Biserica Adormirea Maicii Domnului, amplasată în centrul localităţii. Biserica a fost ridicată de Căpitanul Ioniţă Ştirbescu în 1718, fiind clădită din lemn. În anul 1832 a fost reconstruită din zidărie, pe cheltuiala Polcovnicului Dinu. Pe peretele dinspre sud există o piatră comemorativă marcând locul de odihnă al marelui scriitor Dimitrie Bolintineanu, iar în partea de miazănoapte se află cripta familiei Bolintineanu. Sfântul lăcaş este deservit de trei preoţi care au contribuit personal sau prin intermediul bisericii la sprijinirea acţiunilor care se desfăşură în localitate: în fiecare an cu participarea membrilor Fundaţiei Dimitrie Bolintineanu în ziua de 26 octombrie, de Sfântul Dumitru se oficiază sfântă slujbă pentru pomenirea marelui poet, de sfintele sărbători copii internaţi la Spitalul Poenari primesc daruri sau ajutoare, pentru ei s-a construit şi o Troiţă dedicată Sfântului Dimitrie, la toate activităţile importante desfăşurate în cadrul instituţiilor de învăţământ au fost prezenţi reprezntanţii bisericii din localitate pentru a transmite copiilor dragoste pentru credinţă, pentru tradiţii şi învăţătură.

Clădirile vechi

Un punct de atracţie în localitate l-ar putea constitui vechea şcoală utilizată ca spaţiu de desfăşurare a activităţilor educative până în anul 1985. În prezent, clădirea se află într-un stadiu avansat de degradare, dar ar trebui inclusă într-un proiect de reabilitare al monumentelor, în vederea realizării unui muzeu local.
De o deosebită valoare sunt şi câteva clădiri construite în secolele XVIII-XIX, cum ar fi poşta, primăria veche şi alte edificii. Ele reprezintă monumente arhitecturale şi necesită renovări urgente.

Hârsova8

Oraşul Hârşova este aşezat în partea de Nord-Vest a judeţului Constanţa, pe malul drept al fluviului Dunărea, la 10 Km de confluenţa Dunării cu braţul Borcea. Distanţa care îl desparte de reşedinţa de judeţ, oraşul Consţanţa, este de 85 Km. Suprafaţa teritoriului este de 10.902 ha.citeşte tot textul

poza