Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Turism: Suceviţa

In vremurile tulburi, pline de nesiguranta si amenintare, de la sfarsitul secolului al XVI-lea, Sucevita a fost construita ca o adevarata manastire - cetate, cu masive ziduri de incinta si cu puternice turnuri de aparare, destinata a fi necropola, stralucita ctitorie voievodala, adevarat blazon al familiei Movila. Constructia a fost finalizata la 9 iunie 1591.

Punctul de Acces Public la Informaţie (PAPI) din Suceviţa este un promotor important în dezvoltarea ofertei turistice a acestei localităţi bucovinene, de la simpla vizitare a mînăstirilor timp de o zi sau două, la turismul activ, de agrement, cu o rămânere în zonă pentru sejururi de 5 nopţi. Unul din ghizii la care grupurile de turişti pot apela atunci când vizitează zona este chiar managerul Reţelei Electronice a Comunităţii Locale, Alexandru Jolobai.

Staţiunea Suceviţa este pe cale să se transforme dintr-o simplă destinaţie de vizitare a mînăstirilor timp de o zi sau două, într-un loc perfect pentru turismul activ, de agrement, cu o rămânere în zonă pentru sejururi mai lungi. Iniţiativa aparţine Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava, dar promotorul proiectului “NAP”, Nature Active Parks - Parcuri de Turism Activ în Natură în localitate este Punctul de Acces Public la Informaţie (PAPI). Conceptul „NAP” se referă la crearea unei reţele de trasee turistice de drumeţie, mountain-bike şi nordic-walking, care sunt dezvoltate pe drumurile forestiere sau pe traseele de drumeţie existente, şi sunt alese în aşa fel încât să aibă grade de dificultate şi lungimi diferite, pentru a corespunde unor grupe cât mai variate de turişti, atât ca vârstă, cât şi ca pregătire fizică.

Pentru dezvoltarea potenţialului turistic al Bucovinei, cinci comunităţi EBC din regiune, respectiv Arbore, Cacica, Suceviţa, Frumosu, Iaslovăţ s-au înfrăţit în cadrul Programului Conect pentru a promova capacităţile turistice şi tradiţiile folclorice locale. Obiectivele proiectului constau în realizarea unei cooperari între cele 5 comunităţi în vederea dezvoltării potenţialului turistic prin promovarea a 10 de meşteri populari autentici, certificaţi, a 10 structuri de cazare şi a 10 agenţii de turism, realizându-se includerea acestora în cadrul reţelelor turistice.

Obiective turistice:

Mănăstirea Suceviţa

Monumentul este  ctitorie comună a familiilor Movileştilor (mari boieri, cărturari şi chiar domnitori ai Moldovei şi Ţării Româneşti, sec. XVI-XVII).

Legenda spune că, mai târziu, pentru răscumpărarea a cine ştie căror păcate, o femeie a adus cu carul ei tras de bivoli, timp de treizeci de ani, piatra necesară actualei construcţii.

Construit în stilul arhitecturii moldoveneşti - îmbinare de elemente de artă bizantină şi gotică, la care se adaugă elemente de arhitectură ale vechilor biserici de lemn din Moldova, edificiul, de mari proporţii, păstrează planul trilobat şi stilul statornicit în epoca lui Ştefan cel Mare, cu pridvorul închis.

Aşezată  în mijlocul unui încântător peisaj de munte cu pante domoale şi împădurite, binecunoscute călătorului care străbate plaiurile Bucovinei, pe valea pârâului al cărui  nume îl va împrumuta, Mănăstirea Suceviţa pare la prima vedere o impunătoare cetate medievală, cu ziduri înalte, prevăzute cu metereze şi drum de strajă, întărită la colţuri cu puternice turnuri de apărare. Cu atât mai mult, drumeţul care pătrunde pe porţile grele de stejar, ferecate în fier, prin gangul boltit al turnului de intrare, va fi surprins de linia suplă şi de volumele armonioase ale arhitecturii bisericii ce se înalţă în mijlocul acestei cetăţi, dar mai cu seamă de frumuseţea neobişnuită a picturilor care acoperă în întregime faţadele, păstrându-şi peste veacuri prospeţimea culorilor.

Talpa11

Comuna Talpa este situată în nordul judeţului Teleorman, la 45 km distanţă de reşedinţa de judeţ, Alexandria. Relieful este unul specific de câmpie cu o climă temeprat continentalăciteşte tot textul

poza