Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Tamaşi

Comuna Tamaşi este situată în lunca şi pe terasele de pe stânga râului Siret, la marginea de vest a Colinelor Tutovei, vizavi de vărsarea Bistriţei în Siret.Comuna Tamaşi are în componenţă trei sate: Tamaşi, satul de reşedinţă, Chetriş şi Furnicari. În anul 2005, comuna s-a împărţit în două: Tamaş şi Gioseni.Clima este specifică regiunilor de deal, temperat-continentală, cu ierni blânde, nu prea geroasă şi veri nu prea călduroase. Iarna se înregistrează temperaturi medii între - 5 - 2 grade, iar vara între 20 - 25 grade. Rar se pot înregistra temperaturi care depăşesc aceste limite.

poza

Numele acestei comune derivă din străvechi timpuri, de la sciti sau daci, figurând ca atare cu numele de Tamaş - Dava (tamaşi - smoliţi, bruneţi, iar dava - cetate, aşezare), astfel cum se arată în Getica lui Vasile Pârvan. În Istoria românilor de Giurescu, precum şi pe o hartă a Daciei, aşa cum era între anii 106 înainte de Hristos - 27 după Hristos, aflată în atlasele de hărţi istorice, comuna Tamaşi se găseşte din cele mai vechi timpuri pe locul aproape de confluenţa Bistriţei cu Siretul (Gura Bistriţei).

Istoric

Prin reforma administrativ - teritorială din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, comuna Gioseni avea în componenţă satelele Gioseni, Fântâneanu, Chetriş, Răcătău, Bazga, Galeri şi Horgeşti.După reorganizările administrativ teritoriale ulterioare, comuna Gioseni a rămas cu satele Gioseni, Fântâneanu, Chetriş şi Tamaşi. Apoi, din comuna Gioseni

mai multe detalii...

Resurse locale

Zona de pădure Tamaş are un potenţial deosebit, aici existând drumuri forestiere în stare foarte bună, precum şi izvoare cu apă potabilă. Acest fond forestier urmează să fie administrat corespunzător şi va asigura pentru început lemn pentru construcţiile publice executate de către municipalitatea Bacău precum şi lemn de foc pentru încălzire, desti

mai multe detalii...

Tradiţii

Tradiţiile şi obiceiurile care se păstreză cu sfinţenie sunt legate în primul rând de sărbatorile specifice fiecărei culte religioase din comună

mai multe detalii...

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza