Loading date and time...

Premii şi distincţii

 

EPSA 2011

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” a primit o nouă certificare de bună practică în cadrul ediției 2011 a premiilor „European Public Sector Awards” (EPSA) din cadrul Institutului European de Administrație Publică.

Certificarea proiectului EBC ca „Best Practice” a venit în urma a trei etape de evaluare derulate până în prezent de un juriu experimentat desemnat de EPSA, rezultând o listă scurtă de 58 de nominalizați dintr-un total de 274 de proiecte din 33 de țări participante la ediția din acest an. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Unitatea de Management a Proiectului, a concurat la premiile EPSA 2011 la categoria „Smart Public Service in a Cold Economic Climate” – Servicii publice inteligente într-un context economic dificil. Dinstincția de bună practică oferită în acest an recompensează și certifică rezultatele remarcabile pe care le-a avut proiectul EBC până în prezent.

 

COMPUTERWORLD Honors Program

Unitatea de Management a Proiectului, din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, a fost desemnată ca Laureat în cadrul ComputerWorld Honors Program 2011.

Proiectul „Economia bazată pe Cunoaștere” se alătură altor 254 de proiecte nominalizate din 23 de țări, dintr-un total de peste 1000 de aplicanți din întreaga lume.

Evenimentul de decernare a premiilor va avea loc pe data de 20 iunie 2011, la Washington D.C., SUA.

 

ASOCIATIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

Premiul I în cadrul Competiţiei Naţionale a celor mai bune practici din Administraţia Publică, la categoria "Îmbunătăţirea serviciilor publice printr-un management organizaţional şi al calităţii performanţei", organizată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în 2010.

Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică în administraţia publică din România datorită rezultatelor remarcabile obţinute, a eficienţei demonstrate şi a practicilor inovative diseminate.

 

THE HIGHEST HONOR IN PROJECT MANAGEMENT

Finalist în cadrul competiției International Project Excellence Award 2010, la categoria "Project Excellence in Medium-Sized Projects", organizată de Asociația Internațională de Project Management.

Rigurozitatea implementării şi succesul înregistrat de Programul de instruire TIC în şcoală şi afaceri şi Portalul eComunitate, ce fac parte din proiectul "Economia Bazată pe Cunoaştere", au impresionat juriul IPMA (Asociaţia Internaţională de Project Management), care le recomandă drept una dintre cele mai importante realizări în domeniul managementului de proiect.

 

e-Inclusion 2008

Medalie în cadrul Competiției e-Inclusion organizată de Comisia Europeană, la secţiunea "Geographic Inclusion", Viena, 2008. Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere este considerat un exemplu de bună practică pentru utilizarea eficientă a IT&C şi a tehnologiei digitale pentru combaterea dezavantajelor sociale şi a excluziunii digitale.

 

Premiile IT&C ale Romaniei 2006

Economia Bazată pe Cunoaştere a fost considerat "Proiectul cu cel mai bun conţinut informaţional" în cadrul Premiilor IT&C ale României – Bucurerști, 2006, pentru contribuţia la amplul proces de extindere a accesului la tehnologii informaţionale şi comunicaţii moderne pentru comunităţile rurale - Bucureşti, 2006.

Comunitate: Târgu Cărbuneşti

Oraş cu puternice amprente ale stilului rustic, lucru uşor vizibil din arhitectura caselor, devenite monumente istorice. Satele aparţinătoare sunt: Blahniţa de Jos, Cărbuneşti Sat, Cojani, Creţeşti, Curteana, Floreşteni, Măceşu, Pojogeni, Rogojeni, Ştefăneşti.
Oraşul Târgu Cărbuneşti se află în sud-estul judetului Gorj, la îmbinarea Podişului Getic şi zona subcarpatică a Olteniei, la limita sudică a depresiunii intracolinare Câmpu Mare-Târgu Jiu. Altitudinea predominantă a formelor de relief este de 250-390 m, altitudinea minimă de 110 m (Lunca Gilortului), iar cea maximă de 480 m.

poza

Cei din Târgu Cărbuneşti se mândresc cu păstrarea şi valorificarea celor mai vechi obiceiuri şi tradiţii din regiune.

Istoric

Oraşul este deţinătorul unei impresionante istorii. Teritorul administrativ actual al oraşului Târgu Cărbuneşti şi satele aparţinătoare (Blahniţa de Jos, Cărbuneşti-sat, Cojani, Creţeşti, Curteana, Floreşteni, Măcesu, Pojogeni, Rogojeni şi Ştefăneşti) s-a constituit în această formă în baza Legii nr.2/1968 de organizare administrativ –teritorială

mai multe detalii...

Resurse locale

Principalele domenii de activitate sunt comerţul şi agricultura.Crearea unei fabrici de prefabricate din beton, înfiinţarea unei staţii de transfer deşeuri, modernizarea drumurilor comunale, extinderea alimentării cu apă în satele aparţinătoare fac parte din priorităţile de dezvoltare ale zonei.

mai multe detalii...

Tradiţii

Oraşul este un bun păstrător al celor mai vechi obiceiuri din Oltenia. Există tradiţii legate de portul popular specific zonei, arta olăritului cu specific în satul Ştefăneşti, tradiţii lăutăreşti şi dansuri populare.

mai multe detalii...

Scaesti4

Din punct de vedere arheologic, Scăeştiul se află la confluenţa dintre trei mari şantiere argeologice, pe epoca neolitică (Argetoaia), pe epoca bronzului (cultura Coţofeni), şi pe epoca romană (Răcari), fiind o zonă bogată în inventarul ceramic.citeşte tot textul

poza